PAGINA 8 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK OUDEWATER 14 JANUARI 2020 De Wulverhorst: uniek in haar soort! De Wulverhorst is voor velen in de regio een vanzelfsprekendheid. Mensen wonen en werken er graag. Het is een ontmoetingsplek voor Oudewatenaren en niet weg te denken uit de stad. Wat maakt het tot het woonzorgcentrum waar iedereen zich thuis voelt? U leest het in het ‘Verhaal van De Wulverhorst’. Een brochure die aan het begin van dit jaar wordt overhandigd aan alle medewerkers, vrijwilligers en bewoners. Een mooie start van een dynamisch nieuw jaar! Bestuurder Joyce Jacobs: “Ik wilde graag eens het verhaal van ons woonzorgcentrum op laten tekenen, de identiteit. Wat maakt De Wulverhorst?” Joyce heeft hiervoor tekstschrijver Ellen van Leeuwen in de arm genomen. “Wanneer je in de organisatie werkt is het lastig een objectief beeld te schetsen, je hebt tenslotte belangen. Daarom heb ik Ellen hiervoor gevraagd.” Burgemeester Wim Groeneweg sloot af met de samenvatting dat kritiek mag, maar of we ruimhartig willen omspringen met onze complimenten, vanuit e en tevreden grondhouding. Nieuwjaarstoespraken burgemeesters Tijn Trijssenaar en Wim Groeneweg stemmen tot nadenken Nieuwjaarstoespraken in Oudewater Het werd steeds drukker tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oudewater. Nadat de offi ciële en minder offi ciële handen geschud waren, werd er onder het genot van een hapje en een drankje gezellig gekeuveld. En dit alles werd vergezeld door de prettige klanken van de door burgemeester Wim Groeneweg uit Vianen ‘meegebrachte’ gitarist Frank de Kleer - na de toespraken bleek deze gitarist een minstens zo onnavolgbare ‘goochelaar’ als Victor ‘mindfuck’ Mids en ook minstens zo vriendelijk. Tijn Trijssenaar, de eerste kinderburgemeester van Oudewater, blikte terug op de afgelopen periode van zijn kinderburgemeesterschap sinds 7 november; hij bleek al heel wat gedaan te hebben voor Oudewater en is van plan dat ook in 2020 voort te zetten. Daarmee zette hij de toon en wenste uiteraard iedereen een gelukkig nieuwjaar. ‘Wees tevreden en maak meer complimenten’ Burgemeester Wim Groeneweg begon tot veler verbijstering met een ontspanningsoefening - hij had deze oefening meegekregen van gitarist Frank de Kleer -, waaraan wel door bijna iedereen werd meegedaan en welke voor veel hilariteit zorgde. De belangrijkste boodschap die Groeneweg de Oudewaternaren wilde meegeven - lazen we niet ook zoiets op de voorpagina van De IJsselbode van afgelopen week? - is ‘of we alsjeblieft eens wat tevredener kunnen zijn met wat we allemaal hebben’: “Wat hebben jullie het mooi voor elkaar. Wat is er enorm veel energie in Oudewater. Wat is er veel betrokkenheid in Oudewater. Wat gebeuren er hier geweldig mooie dingen.” Hij baseerde deze uitspraken op zijn Flink bedrag opgehaald voor onderzoek naar Alvleesklierkanker Op 23 december gaf The Martin Mans Formation samen met Vocal Group VOICE een kerstconcert in de Grote of St. Michaëlkerk. De opbrengst van deze avond van € 2506,40 komt ten goede aan Stichting Support Casper, die onderzoek naar nieuwe behandel-methoden van alvleesklierkanker fi nanciert. Hugo Broekhuizen van The Martin Mans Formation is trots! Wat een geweldig bedrag. Had u dat verwacht? “Het overtreft alle verwachtingen. Natuurlijk hoop je op zo’n soort bedrag maar omdat er best veel concerten zijn rond de kerstdagen, had ik niet verwacht door Ellen van Leeuwen dit bedrag te halen. Ik ben dan ook reuze dankbaar.” Gaat al het geld naar het onderzoek? “Ja, dit opbrengt komt helemaal ten goede aan het onderzoek. Dat is het mooie van deze stichting.” Hoe was de sfeer tijdens het concert? “De sfeer was echt goed en warm. Er hing een echte kerstsfeer. Als koor voelde je dat de mensen genoten van deze avond.” En hoe verliep de samenwerking met VOICE? Goed! Wij treden vaker samen met VOICE op. We brengen twee verschillende repertoires ten gehore. Aan het einde van het concert hebben we twee nummers samen gezongen. Halleluja van Händel en Sanctus van Charles Gounod. Dit klonk machtig, zowel voor het publiek als voor ons als koren.” Smaakt het naar meer? “Zeker! De datum voor het volgende gezamenlijke concert is al vastgelegd. Op 9 december treden we weer op in de Grote of St. Michaëlskerk. Ook dan willen we geld ophalen voor Support Casper.” eerste ervaringen in zijn nieuwe standplaats: de ontvangst van Sint-Nicolaas in Hekendorp en Oudewater, de activiteiten van het 4 en 5 mei comité, de ijsbaan, De Wulverhorst, de Franciscuskerk, STRO, MidlandFM (dank voor de opname van deze toespraken, red.), het Stadsmuseum op de zolder van het stadhuis, de brandweer (waarbij uiteraard het vuurwerk en omgang met hulpverleners ter sprake kwamen; in Oudewater was er overigens met oud en nieuw gelukkig geen enkel incident!), het hospice en de lastige, door fi nanciën ingegeven, keuze van al dan geen zwembad. Hij roemde de bevolking, de enorme hoeveelheid vrijwilligers en de ondernemers; en later ook liet hij raadsleden, de medecollegeleden en de ambtelijke ondersteuning hierin meedelen. Hij riep op tot het maken van meer door Aad Kuiper complimenten; ‘kritiek mag, maar benoem zeker ook de goede dingen’. Groeneweg sneed nog een heikel punt aan; de ambtelijke samenwerking met Woerden: “Ik mag vanuit deze positie wel zeggen: knijp uw handen samen. Wat is dat een geweldige deskundigheid die we zomaar in dit stadhuis binnenkrijgen. Ik weet bijna zeker dat Oudewater dat in een zelfstandige positie niet had kunnen organiseren.” Hij bedankte de ook aanwezige burgemeester van Woerden, Victor Molkenboer, voor de collegiale samenwerking tussen Woerden en Oudewater en liet weten dat, naar zijn mening, door die samenwerking Oudewater een zelfstandige gemeente is, en kan blijven. Ontroerend Ellen heeft gesproken met medewerkers, bewoners en familieleden. Ook burgemeester Pieter Verhoeve en wethouder Walther Kok zijn bij Ellen aangeschoven. Net als huisarts dr. Karstens en twee predikanten uit Oudewater. Ellen: “Ik heb zo’n veertig mensen gesproken die op een of andere manier betrokken zijn bij De Wulverhorst. De gesprekken die ik met deze mensen voerde waren boeiend en soms zelfs ontroerend. De Wulverhorst blijkt een woonzorgcentrum om trots op te zijn!” Het was voor Ellen niet moeilijk de identiteit van De Wulverhorst te beschrijven. “Vrijwel iedereen die ik sprak vertelde mij hetzelfde verhaal, maar dan vanuit verschillende invalshoeken. Het was gemakkelijk om een rode draad te ontdekken.” De tekstschrijfster bemerkte dat de medewerkers en cliënten van De Wulverhorst opvallend tevreden zijn over hun werk- of woonsituatie. In ‘Het verhaal van De Wulverhorst’ leest u dat dit (o.a.) komt door de kleinschaligheid en het zelfstandige karakter van het woonzorgcentrum. Daarnaast is persoonsgerichte zorg de leidraad in De Wulverhorst: de cliënt staat echt centraal. Ook beschrijft Ellen De Wulverhorst als belangrijke spil in de Oudewaterse samenleving. “Het centrum heeft een verbindende rol in Oudewater.” Buitengewoon woonzorgcentrum ‘Het verhaal van De Wulverhorst’ staat vol met citaten van medewerkers en cliënten. Volgens Ellen kan dit niet anders. “Deze mensen maken samen het verhaal van De Wulverhorst.” Joyce is blij met het resultaat en ziet het als basis voor een succesvolle toekomst. “Met name mijn collega’s wil ik laten zien dat ze werk doen waar ze heel trots op mogen zijn. De Wulverhorst staat als een huis. Met zo’n goede basis kunnen wij steeds verder bouwen om te zorgen dat het ook in de toekomst een buitengewoon woonzorgcentrum blijft.” vervolg van de voorpagina Stichting Steamwork heeft mogelijk gemaakt dat stichting Roparun een bedrag heeft gedoneerd aan Hospice Oudewater. De vlag hijsen Ria Pollemans, voorzitter van Stichting Vrienden van het Hospice Oudewater, bedankt alle vrijwilligers die betrokken zijn bij het hospice. Ze zijn er in alle soort en maten, met verschillende taken. “Mensen die de zon in elkaars leven brengen, zullen zelf ook stralen. Dat wens ik iedereen toe!” Aan de kinderburgemeester de eer om het tuinbord te onthullen. Ook hees hij samen met Arie Breur de vlag! Vrijwilliger van Hospice Oudewater, Simone Tesink mocht het hospice offi cieel openen door de sleutel van het slot in de voordeur om te draaien. Dit alles onder luid applaus van de aanwezigen. In een grote rij liepen de genodigden achter Simone aan het hospice binnen – en door de achterdeur weer naar buiten. “Goed voeten vegen”, klonk het. Je wil niet de eerste zijn die het prachtig nieuwe interieur vuil maakt. Want prachtig is het! Op de open dag afgelopen zaterdag kwamen ook nog eens ruim 600 geïnteresseerden af. Dat laat nogmaals zien hoe groot het draagvlak is voor Hospice Oudewater. Belangstellenden zijn iedere tweede vrijdag van de maand welkom om te komen zien en ervaren hoe Hospice Oudewater is. Vrijdag 14 februari is er van 14.00 tot 16.00 uur weer een open middag. Pagina 7

Pagina 9

Heeft u een catalogus, you can flip of ereclamefolders? Gebruik Online Touch: PDF naar een digitale publicatie omzetten.

week 3 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication