PAGINA 6 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 16 JUNI 2020 Geef uw mening over de uitbreiding bedrijventerrein Tappersheul Het huidige bedrijventerrein Tappersheul is vol. Hierdoor kunnen ondernemers niet groeien. Ook zijn er verschillende ondernemers die hun bedrijf graag naar het bedrijventerrein willen verplaatsen. Daarom wil de gemeente het bedrijventerrein graag uitbreiden. Daarnaast liggen er plannen voor een nieuw zwembad en een skeelerbaan. Wat is het plan? De gemeente heeft een visie op de uitbreiding van het bedrijventerrein Tappersheul ontwikkeld. Hierin staat onder andere beschreven hoe de nieuwe bedrijven en sportvoorzieningen in het landschap kunnen worden ingepast. Voor de visie, het landschapsplan en een impressie van de plannen kijkt u op www.oudewater.nl/uitbreidingtappersheul Online bijeenkomst op 15 juni gemist? Terugkijken kan! Op maandag 15 juni vond een online bijeenkomst plaats voor omwonenden. Tijdens deze bijeenkomst werden de plannen toegelicht. Heeft u de Dan kunt u deze terugkijken via www. oudewater.nl/uitbreidingtappersheul bijeenkomst gemist? Geef uw mening uiterlijk 31 juli 2020 Heeft u de online bijeenkomst gemist? Of wilt u alsnog uw mening geven op de plannen? Reageren kan tot uiterlijk 31 juli 2020. Stuur uw reactie per e-mail naar: uitbreidingtappersheul@oudewater.nl Een reactie per brief stuurt u naar: Gemeente Oudewater, t.a.v. Werkgroep uitbreiding Tappersheul, Postbus 100, 3420 DC Oudewater. Officiële procedure rondom het bestemmingsplan volgt later Uw reactie is nog geen officiële inspraakreactie of zienswijze die bij een bestemmingsplanprocedure hoort. Zover is het nu nog niet. De gemeente wil graag vooraf kennisnemen van uw mening. De officiële procedure rondom het bestemmingsplan volgt later. Vragen? Heeft u na het lezen of terugkijken van de informatie nog vragen? Belt u dan met mevrouw Cora Sol via 14 0348 of stuur een e-mail naar: uitbreidingtappersheul@oudewater.nl Asfaltwerkzaamheden Johan J. Vierbergenweg Er wordt hard gewerkt om de Johan J. Vierbergenweg op te knappen. De afgelopen weken is al een deel van het wegdek aangepakt. In week 26 en 27 wordt in de avond en nacht een nieuwe laag asfalt aangebracht. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de Lijnbaan tot de rotonde bij Papekop. Lijnbaan tot de rotonde bij Papekop De wegen zijn overdag voor bestemmingsverkeer bereikbaar. In de avond en nacht brengt de aannemer de nieuwe asfaltlaag aan. Er gelden dan een aantal ontsluitingsroutes om de wijk in- en uit te rijden. De routes worden met borden aangegeven. Doorgaand verkeer wordt dag en nacht omgeleid Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N228 richting Montfoort, de N204 richting Linschoten en de A12 richting Nieuwerbrug (afslag 13). En omgekeerd. Ook deze omleiding wordt met borden aangegeven. Meer informatie over de werkzaamheden en de omleidingsroutes vindt u op: www.oudewater.nl/vierbergenweg Versneld herstel oevers Lange Linschoten Zoals beloofd worden de oevers van de Lange Linschoten in de komende vier jaar hersteld. Zij worden weer mooier, veiliger en leefbaarder gemaakt voor haar omgeving. De eerste 750 meter is bijna afgerond. Door de extreme droogte blijken sommige stukken in het vervolgtraject sneller achteruit te gaan. Op deze locaties gaan wij versneld aan de slag om onveilige situaties te voorkomen. Uit onderzoeken en inspecties blijkt dat de bermen en het wegdek veel sneller achteruit gaan dan wij hadden verwacht. Er zijn scheuren zichtbaar in het wegdek en de bermen zakken weg of zijn zelfs weggespoeld. De extreme afgelopen voorjaar heeft hierin een grote rol gespeeld. Om onveilige situaties voor weggebruikers te voorkomen gaat de gemeente deze droogte van het stukken vanaf week 26 als eerste aanpakken. Net als bij de eerste 750 meter, vanaf de kern van Oudewater, plaatsen we de definitieve beschoeiing en herstellen we het talud. Daarnaast herstellen we de weg. Aanwonenden zijn per brief verder geïnformeerd over de werkzaamheden. Meer informatie? www.oudewater.nl/lange-linschoten. Dinsdag 16 juni 2020 Uit de gemeenteraad De raadsvergadering van afgelopen donderdag was verplaatst naar De Klepper omdat in de raadszaal niet voldoende ruimte is om iedereen op anderhalve meter te plaatsen. De vergadering begon met het aanbieden van een petitie over het openhouden van Abrona, vergezeld van een motie van de Wakkere Geelbuik, die raadsbreed werd overgenomen, maar daarover elders in deze IJsselbode meer. Lange Linschoten Wethouder Duindam deelde mee dat uit onderzoek is gebleken dat, wegens het zeer droge voorjaar, de oevers van de Lange Linschoten schade hebben geleden, die het nodig maken om meer beschoeiing te plaatsen dan gepland. De knelpunten, waar oevers dreigen in te zakken en daarbij delen van de wegen dreigen mee te nemen, worden met voorrang deze zomer aangepakt. Beeldkwaliteitsplan Schuylenburcht Namens de bewoners van IJsselstaete werd nog ingesproken, waar tijdens de forumbehandeling dit niet was gedaan: De bewoners pleitten voor vermindering van het aantal woningen wegens een door Trudie Scherpenzeel volgens hen niet voldoende onderbouwde noodzaak voor zoveel woningen. Dat was de raad unaniem met de bewoners oneens. Elke woning is er één en de nood is hoog. De Wakkere Geelbuik stemde wel tegen het plan, onder meer omdat een aantal randvoorwaarden zoals een veilige fi etsverbinding naar de binnenstad niet worden meegenomen en het feit dat het maken van het bestemmingsplan aan De Woningraet wordt overgelaten. Het raadslid sprak van broddelwerk. Het plan werd aangenomen met 13 stemmen voor en 1 tegen (raadslid Judith de Vor was afwezig wegens ziekte). Korting gemeentefonds Raadslid Bos (CU/SGP) had vragen gesteld over een mogelijk dreigende korting op het gemeentefonds. Dit wordt vijf jaar na de decentralisatie van het sociaal domein ‘herijkt’. Het eerste onderzoeksrapport van Anderson, Elffers en Felix spreekt van een mogelijke korting van ruim 58 euro per inwoner voor gemeenten met minder dan 10.000 inwoners, hetgeen voor Oudewater een strop zou opleveren van rond de 600.000 euro. (het voornemen is om het huidige geld te herverdelen (red)). Wethouder Lont zei dat Oudewater zich heeft aangesloten bij een lobby van grotere plattelandsgemeenten om dat te voorkomen. Bos riep de overige raadsleden op hun landelijke vertegenwoordigers met mails te bestoken om deze ontwikkeling te voorkomen. Ontheffi ng wethouders Van het huidige college wonen twee wethouders buiten Oudewater en zij moeten jaarlijks ontheffi ng krijgen van de verplichting in de gemeente te komen wonen. Het CDA had vorig jaar al aangekondigd daar dit jaar niet meer mee te zullen instemmen omdat zij dit wegens lokale betrokkenheid onwenselijk vinden. De overige partijen stemden wel in, onder meer omdat er anders van af juli geen college meer zou zijn. Moties vreemd aan de agenda Er waren twee moties vreemd aan de agenda ingediend. Te weten een motie van de VVDenD66 over de afsluiting van de visbrug in het weekend ten behoeve van een terras, die na enige discussie weer werd ingetrokken en een motie over een nader onderzoek naar het incident tijdens carnaval. Mark Kruiswijk (VVDenD66) was niet tevreden met de eerder gegeven antwoorden en verwierf daarvoor de steun van het CDA. Deze motie werd met 9 stemmen voor en 5 tegen aangenomen. Vertrek gemeentesecretaris Aan het eind van de vergadering deelde waarnemend burgemeester Groeneweg mee, dat dit de laatste vergadering was voor de gemeentesecretaris. Wubbo Tempel is per juli van dit jaar voorgedragen voor een post als wethouder in Krimpen aan de IJssel en zal naar verwachting in juli worden benoemd. Hij bedankte Tempel voor zijn inzet. Van GFT-afval naar compost Het verbranden van restafval kost geld, betekent een verlies aan grondstoffen en is daarmee belastend voor het milieu. Hoe minder restafval, hoe beter dus. En dat kan door afval beter te scheiden. Wist u dat maar heel weinig afval echt bij het restafval thuishoort? Uw Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) krijgt een tweede leven als compost of wordt gebruikt om biogas van te maken en daarmee fossiele brandstoffen te vervangen. Dit mag er in uw groene container: 4 Schillen en resten van groente, fruit en aardappelen, resten van gekookt eten, pinda- en notendoppen, eierschalen, mosselen 4 Zaagsel en stro 4 Onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren Dit mag er niet in: X Frituurvet of frituurolie. Lever dit in bij de gele verzamelcontainers, bij winkels of de Milieustraat. X Grote hoeveelheden aarde (is te zwaar) X GFT-afval dat niet container Milieustraat. past, kan in de groene de naar Tip: Download de AfvalWijzer app of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl Weet u dat U gratis een (extra) groene minicontainer kunt aanvragen bij de gemeente? Bewoners van hoogbouw delen vaak een minicontainer met buren. Heeft u algemeen nieuws voor De IJsselbode uit Oudewater, Hekendorp, Snelrd of Papekop? Neem dan contact op met een van onze redacteurs ... Ellen van Leeuwen 06-20559355 ellen@vert-ellen.nu Aad Kuiper 06-51468312 ackuiper@xs4all.nl De discussie over de regionale energiestrategie en de regionale omgevingsagenda komen in de volgende IJsselbode aan de orde. Pagina 5

Pagina 7

Voor boeken, online onderwijsmagazines en presentaties zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw mailings.

week 25 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication