PAGINA 2 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 16 JUNI 2020 Uitgave van Drukkerij Heno b.v. Noorder-Kerkstraat 4 3421 AX OUDEWATER 0348-561478 www.ijsselbode.nl De IJsselbode verschijnt op dinsdag huis-aan-huis in Diemerbroek, Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Hoenkoop, Hogebrug, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Papekop, Polsbroek, Snelrewaard, Vlist en Waarder. Oplage 15.000 ex. Inzending advertenties Vrijdag vóór 14.00 uur E-mail: advertentie@ijsselbode.nl Advertentietarieven Zie de tarieven op www.ijsselbode.nl Stuur al uw nieuws naar: redactie@ijsselbode.nl GEMEENTE LOPIK Sport - Algemeen - Cultuur Joop Kurver, 06-53298133 GEMEENTE MONTFOORT KERN MONTFOORT Algemeen - Cultuur Sjoukje Dijkstra, 06-14546424 KERN LINSCHOTEN Algemeen - Cultuur Siem van der Burg, 06-83709132 Politiek & Bestuur vacature Sport vacature GEMEENTE OUDEWATER Algemeen - Cultuur Otto Beaujon, 0348-561332 Aad Kuiper, 06-51468312 Ellen van Leeuwen, 06-20559355 Politiek & Bestuur Trudie Scherpenzeel, 06-28915344 Sport - Algemeen Gerard van Hooff, 0348-563560 GEMEENTE KRIMPENERWAARD KERN HAASTRECHT EN VLIST Algemeen - Cultuur Cees Reichard, 0182-501440 Sport - Algemeen Herman van Heusden, 06-10262519 KERKDIENSTEN LINSCHOTEN HERVORMDE GEMEENTE Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie ook www.hervormdlinschoten.nl Zo 21: 09.30 uur Ds. L. Schaap 18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch ’T KRUISPUNT Online vieringen via www.kruispuntlinschoten.nl MONTFOORT EVANGELIEGEMEENTE SION Diensten te bekijken via livestream: www.sionmontfoort.nl/YouTube Zo 21: 10.00 uur Nel Wanjala HERVORMDE GEMEENTE Aangepaste diensten, zie www.hervormdmontfoort.nl Zo 21: 09.30 uur Ds. A. Simons 16.00 uur Ds. A. Simons HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE Online kerkdiensten zie www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen Zo 21: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder 18.30 uur Ds. R.W. Mulder PROTESTANTSE GEMEENTE Online diensten via www.pgmontfoort.nl R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP GEBOORTE JOH. DE DOPER Geen diensten OUDEWATER / HEKENDORP NED. HERVORMDE KERK OUDEWATER HEKENDORP Houdt meeluisterdiensten via www.hervormdoudewater.nl Wo 17: 19.15 uur Gebedsdienst Zo 21: 09.30 uur Ds. J.J. van den End 18.30 uur Ds. R. de Koning Gans PROTESTANTSE GEMEENTE Zo 21: 09.30 uur Ds. Raymond de Hoop Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË Geen diensten BIJBELGEMEENTE DABAR Houdt meeluisterdiensten via www.bijbelgemeentedabar.nl POLSBROEK HERVOMDE GEMEENTE Online te bezoeken, geluid en beeld zie www.hervormdpolsbroekenvlist.nl Zo 21: 09.30 uur Ds. J.R. Volk 18.30 uur Ds. J.E. de Groot Mondkapjes verplicht WEEKEND DIENSTEN huisARTSEN Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, Polsbroek en Waarder. SPOEDZORG MIDDEN-HOLLAND: 0182-322488 www.hapmh.nl Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda Linschoten, Montfoort en Willeskop: HAP, Leidsche Rijn 088-1309620 Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht (St. Antonius Ziekenhuis) APOTHEEK Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, Polsbroeken Waarder. SPOEDZORG MIDDEN-HOLLAND: 0182-698820 www.dam-mh.nl Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda TANDARTSEN Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602 DIERENARTSEN Oudewater e.o.: Haastrecht e.o.: 0348-563940 0182-502986 Openstelling R.K. St. Franciscuskerk De werkgroep gastvrouwen en gastheren van de geloofsgemeenschap Oudewater vinden het fijn om hun kerk weer open te kunnen stellen voor bezoekers. Vanaf heden zijn bezoekers weer van harte welkom op de woensdag en de zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. Natuurlijk met inachtneming van de voorschriften van het RIVM: - houd anderhalve meter afstand en verspreid u ruim in de kerk - kom niet groepsgewijs naar de kerk - volg de aanwijzing van de gastvrouw of gastheer. Oproep De werkgroep wil graag de ‘Open Kerk’-uren uitbreiden maar hebben daarvoor meer vrijwilligers nodig. Kunt u een paar uurtjes per seizoen, van mei tot en met medio september (Monumentendag), vrijmaken, meldt u dan aan bij het secretariaat Oudewater, tel. 0348-561593 (dinsdag en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur) of stuur een e-mail naar secretariaat@rkkoudewater.nl De werkgroep ziet uit naar uw aanmelding en zal contact met u opnemen. De ervaring van de werkgroep is dat het dankbaar werk is en dat er veel leuke reacties ontvangen worden. Jeugdfonds Sport en Cultuur Als gevolg van de coronacrisis raken gezinnen in financiële problemen en kunnen ouders sportclubs en/of cultuurlessen van hun kinderen niet meer betalen. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur roept gezinnen op om zich te melden. Het fonds betaalt in de gemeente Krimpenerwaard in samenwerking met die gemeente de contributies en lesgelden door, zodat kinderen mee kunnen blijven doen. De campagne heet: ‘Mag ik straks ook weer meedoen?’, en wordt, o.a. met dit bericht via de lokale media onder de aandacht gebracht. De campagne wordt gesteund door een groot aantal bekende ‘ambassadeurs’, zoals Marianne Vos, Erben Wennemars, Sanne Hans (Miss Montreal), Sanne Wevers en Brigitte Heitzer. Gezinnen die een beroep willen doen op de regeling kunnen via een intermediair (leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener) een aanvraag doen. In de provincie Utrecht is een soortgelijke regeling van kracht. Meer info: www.magikweermeedoen.nl in de regiotaxi Ook in de regiotaxi in de provincie Utrecht zijn reizigers verplicht om mondkapjes te dragen tijdens de rit. Zonder mondkapje mag u niet mee. Zelfgemaakte mondkapjes zijn toegestaan. Elke rit moet u telefonisch aanvragen. Een verzorgende of begeleider mag dat ook voor u doen. De telefoniste zal vragen of u verkoudheidsklachten heeft. Als dat zo is, mag u niet mee. En uw rit mag niet gaan naar een corona-testlocatie. Ritten mogen gedeeltelijk weer gecombineerd worden. In een personenauto mogen twee passagiers en in een bus vier passagiers vervoerd worden. Als u hulp nodig heeft bij het in- én uitstappen van de regiotaxi, moet u er zelf voor zorgen dat er iemand is om u te helpen, de chauffeur mag u helaas niet helpen. Een scootmobiel kan op dit moment niet mee met de regiotaxi. Een (elektrische) rolstoel of rollator kan wel mee. De chauffeur plaatst uw hulpmiddel in de regiotaxi. U mag zoveel bagage meenemen als u zelf kunt dragen. Anouk Six overhandigt petitie aan burgemeester Wim Groeneweg. vervolg van de voorpagina Wij verwijten het bestuur dat de snelheid waarmee gehandeld is, voorrang heeft gekregen op de zorgvuldigheid en dat falend bestuur heeft geleid tot de enorme tekorten in de afgelopen jaren. Daarnaast ontbreekt de onderbouwing voor de besluiten en geeft het bestuur op tal van terreinen een onjuiste voorstelling van zaken. ‘Last but not least’ verwijten wij het bestuur zich niet op een goede manier aan haar zorgplicht voor een kwetsbare groep verstandelijk beperkte cliënten te houden. Mocht in het gesprek van 16 juni blijken dat feiten nog steeds worden verdraaid, onderbouwingen van de besluiten achterwege blijven en het bestuur, met inachtneming van haar verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie, nog steeds niet echt in constructief overleg wil, dan benaderen we de toezichthouders in de zorg: de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Zorgkantoor. Zo nodig stappen we ook naar de landelijke politiek.” Antwoorden op vragen Het bestuur van Abrona meldde De IJsselbode desgevraagd: 1) Dat Abrona met betrokken partijen deelt hoe men tot het besluit is gekomen, maar dat het besluit niet teruggedraaid wordt. 2) Dat het besluit om hotel-restaurant Abrona te sluiten los staat van de aangifte van diefstal en het onderzoek naar de interne bedrijfsprocessen. De uitkomsten van het onderzoek worden afgewacht, maar gaan niet tot andere inzichten leiden met betrekking tot het zelf exploiteren van een horeca-onderneming. 3) Dat Abrona ervoor kiest niet langer zorggeld, bedoeld voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, te gebruiken om horecaverliezen te compenseren. Abrona hoopt van harte dat ondernemers, het liefst uit Oudewater, mogelijkheden zien om op deze locatie weer een sociaal maatschappelijke onderneming te beginnen. Het specialisme van Abrona is het begeleiden en ondersteunen van volwassenen met een verstandelijke beperking. Abrona stelt deze expertise graag ter beschikking als daar behoefte aan is. De woordvoerder van Abrona meldde ook nog; “De gesprekken die we nu voeren met de betrokkenen in Oudewater zijn gericht op een goede samenwerking in het ondersteunen van mensen met een beperking. Bij de verkoop van het pand heeft Abrona twee belangrijke voorkeurscriteria. Het bieden van een sociaal maatschappelijke bestemming én een regionale binding. Het onafhankelijke College Sanering Zorginstellingen houdt toezicht op de verkoop van het pand tegen marktwaarde. En tenslotte; ‘Het comité tot Behoud Abrona Oudewater’ heeft het recht om steun te zoeken bij diverse instanties. Dat deze mogelijkheden bestaan in onze democratische rechtstaat, is goed. Instanties - op welk niveau dan ook - staan wij desgevraagd graag te woord om ons besluit nader toe te lichten. Het zou mooi zijn als de sterke betrokkenheid van de lokale ondernemers en burgers zou uitmonden in een concept voor een nieuwe onderneming. Weinig hoopgevende antwoorden als het gaat om het boven water krijgen van de feiten en het bereiken van heropening van Abrona in haar huidige vorm. Maar het lijkt er wel op dat Abrona wil meewerken aan het zoeken naar alternatieve scenario’s. Alternatieven ‘Het comité’ wil nog niet in alternatieven denken. “Zo ver zijn wij nog niet”, zegt Six. In de raad deden enkele fracties de oproep om daar wel naar te kijken en niet te gaan trekken aan een dood paard. “Wij willen pas aan alternatieven denken als het traject dat wij nu lopen is afgerond en als het bestuur van Abrona daadwerkelijk laat blijken dat ze samen wil werken om tot haalbare oplossingen te komen. Tot nu toe is er nog steeds geen sprake van een dialoog en overleg en zijn de relevante feiten niet boven water. Het kan toch niet zo zijn dat het bestuur weigert het beleidsplan, dat aan het besluit ten grondslag ligt, openbaar te maken. Zo nodig doen we een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. We zullen zien welke reactie het gesprek van 16 juni en eventuele escalatie bij zorgautoriteiten oplevert. Daarna zien we wel welke vervolgstappen we eventueel kunnen nemen”. Wordt dus zeker vervolgd! Pagina 1

Pagina 3

Heeft u een verenigingsblad, digi brochure of internet onderwijscatalogussen? Gebruik Online Touch: onderwijs catalogus digitaal bladerbaar maken.

week 25 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication