DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK PAGINA 11 HAASTRECHT VLIST Nieuwjaarsreceptie in teken van 75 jaar vrijheid Interview waarderen. “Laten we er een waardig, respectvol en zinvol feest van maken.” Burgemeester Cazemier ging in op de grote offers die onze militairen, verzetsstrijders en geallieerden hebben gebracht om in deze vrijheid te kunnen leven. Ook stond hij stil bij de burgerslachtoffers die ook in onze eigen gemeente zijn gevallen. En zo noemde hij nog andere groeperingen die veel geleden hebben. Bewustzijn van vrijheid “Maar deze herdenking”, vervolgt Cazemier “is meer dan een herdenking alleen. Het gaat ook om het bewustzijn van wat die vrijheid nu inhoudt. Het is goed dat we ons realiseren dat we 75 jaar onafgebroken in vrijheid mogen leven. Want onze vrijheid, onze democratie, open rechtstaat, vrije pers die lijken allemaal normaal omdat we er al 75 jaar van genieten. Maar het zijn allerminst vanzelfsprekende verworvenheden. Ze zijn fragiel en vragen om onderhoud”. Hij wijst er op dat vrede, vrijheid, democratie en mensenrechten geen gegarandeerd bezit zijn. Kijk maar om je heen in de wereld. Mondiaal zien we dat democratische vrijheden wereldwijd afnemen. “Wij genieten al 75 jaar van een ongekende vrijheid. Maar het bezit van deze vrijheid is niet zonder verplichtingen. Als wij deze vrijheid willen Na de toespraak van de burgemeester was er een interview met Yara Barazy uit Haastrecht en Marco Peltenburg uit Schoonhoven. Yara Barazy is tolk en vertaalt boeken. Zij woont al vier jaar met haar gezin in Nederland. Het gezin is uit Syrië gevlucht en leeft in Nederland als statushouder. Marco was zes jaar offi cier bij de Koninklijke Landmacht en is uitgezonden naar Afghanistan. Indrukwekkend vertelden zij hun persoonlijke verhalen over wat vrijheid betekent. doorgeven zullen we ons voor het behoud ervan moeten inspannen.” Bevrijdingsfeest De gemeente Krimpenerwaard zal veel aandacht besteden aan de viering van het bevrijdingsfeest. Cazemier is erg blij dat een groot aantal instellingen en personen hiervoor voorbereidingen treffen. Het grote maatschappelijke enthousiasme toont volgens hem aan dat de bewoners van de Krimpenerwaard deze vrijheid Deze week in Concordia Woensdag 15 januari om 20.15 uur Simon and Carfunkel tribute: Sounds of Silence Jop Wijlacker en Dennis Kolen halen hun jeugdherinneringen op met de mooiste Simon & Garfunkel songs; van het ingetogen ‘Sound of Silence’, ‘Scarborough Fair’ en ‘Homeward Bound’ tot het opgewekte ‘Mrs Robinson’, ‘The Boxer’ en ‘Cecilia’. De liedjes worden ondersteund met sfeervolle beelden en afgewisseld met spraakmakende anekdotes en persoonlijke herinneringen. Door de harmonieuze stemmen, sfeervolle melodieën en diepgaande teksten ontstaat er zelfs in de grootste, zalen een intieme en intense sfeer. Momenten van bezinning, muziek met een lach en een traan. Jop en Dennis brengen ons dichter bij Simon & Garfunkel dan we ooit durfden dromen. Donderdag 16 januari om 20.15 uur Concordia Filmavond: Bohemian Rhapsody Wegens groot succes voor de derde keer dit seizoen! Bohemian Rhapsody volgt het verhaal van de Britse band Queen Applaus voor hulpdiensten Eerder stond burgenmeester Cazemier stil bij het feit dat de gemeente Krimpenerwaard haar eerste lustrum heeft bereikt. Het resultaat van een fusie, die naar het zich laat aanzien succesvol verloopt. Daarnaast vertelde hij dat we terug kunnen zien op een rustige jaarwisseling. Met dank aan de inzet van de operationele diensten als politie, brandweer, ambulancedienst en openbare werken. Terecht mocht hij hiervoor een waarderend applaus van de aanwezigen in ontvangst nemen. Ook bedankte hij alle inwoners die hebben laten zien dat zij op een goede manier in de Krimpenerwaard een mooi feest kunnen vieren. Polderdichter Teus Stouthart sloot het offi ciële gedeelte af met zijn gedicht ‘Vrijheid’. De westerse wereld heeft iets bereikt en gewonnen. Vrijheid is een zegen. met de legendarische leadzanger Freddie Mercury als middelpunt (bekroond met een Oscar voor hoofdrolspeler Rami Malek). Velen noemen dit de beste fi lm ooit! Je moet hem gezien hebben. Freddie Mercury is een legende en jong en oud genieten nog dagelijks van zijn muziek. Wie kent niet ‘Killer Queen’, ‘Radio Ga Ga’, ‘Barcelona’? De band is in 1970 opgericht en de hits volgden elkaar in snel tempo op. In de fi lm zorgt dat voor een riante dosis rock-’n-roll. Freddie Mercury-vertolker Malek wisselt eigen zang af met playback. Hij kreeg een Oscar voor zijn rol. Kaarten zijn te bestellen via www.theaterconcordia.nl, te koop in Grand Café Concordia op werkdagen vanaf 17.00 uur en voor de voorstelling aan de kassa indien de voorstelling nog niet is uitverkocht (check hiervoor de website). Wij moeten ons inspannen om de vrijheid door te geven Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Krimpenerwaard op dinsdag 7 januari in Het Bastion in Schoonhoven stond burgemeester Roel Cazemier uitvoerig stil bij 75 jaar bevrijding. We mogen dankbaar zijn dat we dit jaar met elkaar 75 jaar vrijheid vieren. Het lijkt vanzelfsprekend dat we in vrede en vrijheid leven, maar dat is beslist niet zo. Foto-expositie ‘Plekken van plezier’ in Amaliahof Fotogroep Vlist heeft op vrijdag 10 januari haar expositie in de Amaliahof in Haastrecht geopend. De expositie bestaat uit foto’s die hebben meegedaan met de wedstrijd ‘Plekken van plezier’. Een wedstrijd georganiseerd door de gemeente Krimpenerwaard en Fotogroep Vlist in het kader van Open Monumentendag 2019. Piet Vervoort van de fotogroep vertelt dat in juni van vorig jaar de gemeente de groep gevraagd heeft een fotowedstrijd te organiseren. Het thema plekken van Vertier in de historische Krimpenerwaard stond bij deze wedstrijd centaal. Piet vond het leuk om als fotogroep hieraan mee te kunnen werken. Wij bestaan nu 15 jaar en wij hebben met plezier dit gedaan. Piet was één van de vijf juryleden. Er kwamen ongeveer 50 inzendingen binnen. Tien foto’s werden genomineerd en daaruit koos de jury drie prijswinnaars. Piet vond het prettig dat de genomineerden op deze expositie te zien zijn. Hij gaf van alle foto’s uitvoerig een uitleg. 6e Boezemmolen Opvallend was dat er van de 6e boezemmolen in Haastrecht diverse prachtige en zeer kleurrijke foto’s hangen. Verder één van de Koeneschans in Vlist, het Hofje in Piet Vervoort voor een aantal foto’s. door Cees Reichard Haastrecht, een dijkwoning, een oud schip aan de Lek en twee oude tractoren. De tractoren van Annie Hoogendijk kreeg de eerste prijs. Annie trof deze tractoren in de buurt van de historische Perkouwse molen. Deze foto omvat meerdere momenten die het karakter van de Krimpenerwaard representeren. De jury was van mening dat de compositie en de kleuren van deze foto het geheel tot een succes maken. De tweede prijs was voor Tanja Molendijk met de boezemmolen die zij net na zonsopkomst vastlegde. Deze foto is heel kleurrijk en de wolkenlucht is zo mooi dat deze de hele foto vult waar de molen in staat. Bij een andere foto van de boezemmolen heeft de molen een leuke refl ectie in het water. Piet vindt de kwaliteit van de foto’s goed. “Je kunt er het plezier vanaf zien. Hieruit blijkt dat je met eenvoudige camera’s prachtige foto’s kan maken. De expositie is tot eind februari elke vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur te zien. Gratis entree. OPEN huis 24 JANUARI - 17.00 TOT 21.00 UUR mavolocatie Burgemeester Martenssingel 15 brugklaslocatie Burgemeester Martenssingel 72 havo/atheneumlocatie Willem de Zwijgersingel 5 Kom je ook? Pagina 10

Pagina 12

Scoor meer met een online shop in uw magazines. Velen gingen u voor en publiceerden flyers online.

week 3 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication