DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK PAGINA 11 Werkzaamheden verbreden fietspad M.A. Reinaldaweg De afgelopen twee jaar heeft aannemer KWS in opdracht van de provincie Utrecht werkzaamheden uitgevoerd aan de M.A. Reinaldaweg (N204) tussen de A12 en IJsselveld (Montfoort) om de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de doorstroming te verbeteren. Binnenkort worden de laatste restwerkzaamheden uitgevoerd. Werkzaamheden Het fietspad tussen de A12 en IJsselveld (Montfoort) is verbreed. Vanwege problemen met kabels en leidingen is een kort stukje ter hoogte van nummer 73 nog niet verbreed. Deze laatste verbreding wordt alsnog uitgevoerd, waarbij er een houten geleiderail wordt aangebracht tussen het fietspad en de rijbaan. Daarnaast vinden bij de nieuwe rotonde bij de Van de Valk Boumanstraat nog wat graafwerkzaamheden plaats ten behoeve van een goede afwatering. Openbare bekendmakingen Het college van B en W maakt het volgende bekend. BOUWEN Welstand Tot nader orde zijn er geen openbare overleggen met de commissie voor ruimtelijke kwaliteit ‘MooiSticht’ mogelijk. De zaken worden zoveel mogelijk digitaal of telefonisch afgehandeld. Digitale eerstvolgende kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op 24 juni 2020. Digitale eerstvolgende openbare commissievergadering is op 1 juli 2020. OMGEVINGSVERGUNNINGEN Aanvraag omgevingsvergunning • 9-6-2020 Molenstraat 17 in Montfoort Het aanbrengen van een raam in de stadsmuur. Tegen een vergunningsaanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen. Het verlenen van vergunningen wordt bekend gemaakt onder de rubriek ‘Verleende omgevingsvergunning’. Z/20/165091 Besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht Tegen de onderstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken nadat de beschikking is verzonden een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Vindt u dat de uitvoering van het besluit onevenredig nadelig is voor u, dan kunt u naast een bezwaarschrift om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Als u de besluiten in wilt zien kunt u hiervoor een afspraak maken met de bouwbalie via www.montfoort.nl of tel: 0348-476 400. Verlengen beslistermijn • 9-6-2020 Slotlaan 1 in Montfoort Het bouwen van een rundveestal met opslag vaste mest en onderliggende gierkelder. MILIEU WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort maken, gelet op het bepaalde in de Wet Algemene informatie huis VAN MONTFOORT Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort Postbus 41, 3417 ZG Montfoort T 0348-476 400 (maandag t/m vrijdag 08.30 tot 17.00 uur) F 0348-474214 info@montfoort.nl www.montfoort.nl KLANTZAKEN Maak een afspraak, T 0348-476 400 of via www.montfoort.nl. Maandag t/m donderdag 09.00 tot 12.00 uur Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, van 13.30 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur CALAMITEITENLIJN Voor gevaarlijke situaties in de gemeente buiten kantoortijden T 06-13610655 STORING Straatverlichting, CityTec T 088-1002731 SPREEKUREN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Afspraken met collegeleden: via het bestuurssecretariaat, T 0348-476443 GEMEENTEWERF IJsselveld 18a, Montfoort Woensdag van 08.30 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 15.45 uur Vrijdag van 13.15 tot 15.45 uur Elke 2e en 4e zaterdag van de maand van 08.30 tot 12.00 uur GROFVUIL Maak een afspraak voor het ophalen T 030-2142205 2 | Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort TIP Montfoort in ‘De Knoperij’ door Siem van der Burg De Knoperij herbergt vanaf 5 juni 2020 ook het Toeristisch Informatie Punt van Montfoort. Voorheen zat de TIP een beetje verstopt in het ‘Doe Mee huis’ van de SWOM. Nu dus te vinden in het pand van de Stichting Oud Montfoort in de Keizerstraat. Bij binnenkomst in het pand tref je direct de TIP aan. Het is een samenwerkingsproject van de Winkeliersvereniging Montfoort en SOM. Bezoekers van buiten, maar natuurlijk ook inwoners van Montfoort, kunnen hier informatie krijgen over winkels, restaurants en overnachtingsmogelijkheden. Daarnaast zijn er ook diverse wandelen fi etskaarten of wandel- en fi etsroutes beschikbaar. De TIP is open als de Knoperij open is. Woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. De Knoperij en de TIP willen graag vaker open zijn, maar dan zijn er eerst meer vrijwilligers nodig die als gastheer of gastvrouw op willen treden. De TIP is bereikbaar op 06-82863765 E-mail: tipmontfoort@gmail.com Gastvrouw Grace den Houdijker (staand) en Ans van Vliet (zittend) ontvangen bezoeker Fred Dewachter. Heeft u nieuws voor De IJsselbode uit Montfoort en/of Linschoten? Neem dan contact op met een van onze ren ... voor de ker Sjoukje Dijkstra 06-14546424 sjoukjed80@gmail.com voor de ker Siem van der Burg 06-83709132 siemvdb@yahoo.com POLITIE Kasteelplein 5 (stadskantoor) T 0900-8844 (lokaal tarief) Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur MILIEU Omgevingsdienst Regio Utrecht https://www.odru.nl/milieuklachten T 088-02255000 WERK EN INKOMEN Ferm Werk Carosserieweg 1, Woerden T 0348-497000 info@fermwerk.nl www.fermwerk.nl MELDPUNT DISCRIMINATIE 030-2328666 info@artlmiddennederland. Kaaphoorndreef Utrecht ZORG EN WELZIJN SWOM Kasteelplein 5, Montfoort T 0348-469109 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.30 en 13.00 tot 17.00 uur Inloopspreekuur Sociaal Team: elke dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur info@swomontfoort.nl www.swomontfoort.nl Inloopspreekuur formulierenbrigade Elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur SWOM DoeMeehuis, Kasteelplein 7 ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN MONTFOORT Gerrit Jan van der Veenstraat 20 3417 GB Montfoort www.adviesraadmontfoort.nl secretariaat@adviesraadmontfoort.nl Facebook: Adviesraad Montfoort JEUGDHULP Jeugdteam Montfoort Kasteelplein 5, Montfoort T 06-27056153 info@jeugdteammontfoort.nl www.jeugdteammontfoort.nl Z/20/162934 milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van: • Van Eldik Beheer B.V. voor het adres: Waardsedijk Oost 6b in Montfoort. De melding heeft betrekking op het wijzigen van de inrichting. De wijziging betreft het realiseren van een nieuw bedrijfspand. Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij: Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, tel. 088-0225000. VERKEER Tijdelijk parkeerverbod Onder de Boompjes Vanwege werkzaamheden geldt er op 23 en 24 juni een tijdelijk parkeerverbod voor de laatste zes parkeervakken aan Onder de Boompjes (t.h.v. Hoogstraat 78A). Er is op deze dagen een wegsleepregeling van kracht. Werkzaamheden fietspad langs de M.A. Reinaldaweg Van 22 juni tot en met 10 juli wordt het fietspad langs de M.A.Reinaldaweg (N204) wegens werkzaamheden aan het pad afgesloten. Er wordt een omleiding ingesteld via de IJsselveldCattenbroekerdijk- Lage Kade. OPENBARE ORDE De burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Montfoort maken bekend dat zij de volgende vergunningen of ontheffingen hebben verleend voor: Terrasvergunning - Vraag Ilse, Jacob van Barneveldstraat 24, Linschoten, juni - sep, verzonden 5 juni 2020 - Brasserie Broers, Hoogstraat 6, Montfoort, juni - sep, verzonden 9 juni 2020 Ingebruikname gemeentegrond - Onder de Boompjes thv Hoogstraat 78A, Montfoort, 22 juni - 23 juni 2020, verzonden 9 juni 2020 - Dorpsstraat 29, Linschoten, 8 juni - 18 juni 2020, verzonden 9 juni 2020 Heeft u als belanghebbende bezwaar, dan kunt u binnen zes weken na toezending van het besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Montfoort. Indien spoed dit vereist kunt u naast dit bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank Utrecht, sector Bestuursdienst, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Montfoort, 16 juni 2020 Burgemeester en wethouders van Montfoort, De secretaris, M.H. van der Veer De burgemeester, mr. P.J. van Hartskamp-de Jong Planning De werkzaamheden starten op maandag 22 juni en zijn uiterlijk vrijdag 10 juli gereed. Verkeersmaatregelen Tijdens de werkzaamheden is het fietspad afgesloten ter hoogte van nummer 73. Fietser worden omgeleid over de Cattenbroekerdijk. Op 2, 3 en 6 juli is er buiten de spits een halve rijbaanafzetting waarbij auto’s beurtelings langs de werkzaamheden worden geleid. De M.A. Reinaldaweg (N204) blijft dus open voor verkeer, maar er kan sprake zijn van enige vertraging. Wij vragen uw begrip daarvoor. Meer informatie Direct omwonenden zijn onlangs per brief geïnformeerd. U kunt de planning van de werkzaamheden ook nog steeds volgen via de KWS-app die u op uw telefoon kunt downloaden vanuit de App Store (voor iPhone) of vanuit de Play Store (voor Android). De informatie vindt u onder de projectnaam ‘N204 - IJsselveld’, die u kunt instellen als favoriet. Pagina 10

Pagina 12

Heeft u een nieuwsbrief, digi brochure of online weekbladen? Gebruik Online Touch: brochure digitaal bladerbaar maken.

week 25 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication