PAGINA 10 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK GEMEENTENIEUWS www.montfoort.nl www.twitter.com/gem_montfoort Forum Ruimte 22 juni 2020 en Forum Samenleving 23 juni 2020 Agenda forum Samenleving 23 juni 2020 Nadere informatie zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de website van de gemeente, www.montfoort.nl>gemeente. Agenda forum Ruimte 22 juni 2020 20.25 uur Raadsvoorstel Jaarstukken 2019 Montfoort De jaarstukken zijn opgebouwd uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag geeft per programma inzicht in de gerealiseerde effecten en uitgevoerde activiteiten in 2019. Per onderdeel uit de begroting 2019 is aangegeven welke effecten zijn bereikt en ook welke activiteiten zijn uitgevoerd. Door middel van deze stukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2019 en de fi nanciële gevolgen daarvan. De raad wordt verzocht de jaarrekening 2019 vast te stellen. 21.20 uur Raadsvoorstel Actualisatie Grondexploitaties Op grond van de nota grondbeleid stelt de raad jaarlijks een actualisatie van de grondexploitaties vast. In dit voorstel wordt ingegaan op de actualisatie van de grondexploitaties Kop IJsselveld en Voorvliet per 1 januari 2020. De raad wordt voorgesteld de actualisatie grondexploitaties vast te stellen. Spreektijd aanvragen Als inwoner van de gemeente kunt u zich tot 10.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden als inspreker bij de griffi e, e-mail griffi e@montfoort.nl. Bij aanmelding dient u te vermelden: uw naam, (email)adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. Dat verdient een lintje! Gemeente Montfoort is trots op haar inwoners die bereid zijn een stapje extra te doen, mensen die bovenmatige inspanningen leveren ten behoeve van de samenleving. Om deze trots te tonen kunnen we inwoners voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Een eerbetoon aan mensen die het écht verdienen. Iedereen kan een ander voordragen voor een Koninklijk onderscheiding. Misschien kent u ook wel iemand in onze gemeente die een ‘lintje’ verdient. Iemand die zich al vele jaren als vrijwilliger inzet op maatschappelijk, kerkelijk of sportief terrein. Neemt u dan contact op met het Kabinet van de burgemeester. Lintjesregen of Bijzondere Gelegenheid Elk jaar worden vlak voor 27 april Koningsdag in heel Nederland Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt: de ‘lintjesregen’ of ‘Algemene Gelegenheid’. Maar ook het hele jaar door kunnen bij ‘Bijzondere Gelegenheden’ Koninklijke Onderscheidingen worden uitgereikt. Bijvoorbeeld een jubileum van een vereniging of organisatie, of het beëindigen van een belangrijke bestuursfunctie. 20.25 uur Raadsvoorstel Opvolging motie ‘Onderzoek mogelijkheden uitplaatsen sportvelden in Montfoort’ Op 27 januari 2020 heeft de gemeenteraad de motie ‘Onderzoek mogelijkheden uitplaatsen sportvelden in Montfoort’ aangenomen. De mogelijkheden zijn nu verkend. De belangrijkste conclusies zijn dat de kosten voor uitplaatsing van de sportvoorzieningen de geprognosticeerde opbrengsten van de vrijvallende locatie ver overstijgen en dat uitplaatsing tijdrovend is. Op basis van de conclusies wordt de raad geadviseerd om de uitplaatsing nu niet in gang te zetten. 21.05 uur Informatienota Uitvoeringsplan 2020 Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022 De VVD-fractie heeft verzocht deze informatienota te bespreken omdat er nadere vragen zijn met betrekking tot het ontbreken van jurisprudentie voor het gebruik van cameratoezicht. Dit zou wat betreft de VVD betekenen dat het beleidskader cameratoezicht uit november 2018 aangepast kan worden, zodat de camera’s weer 24/7 aan kunnen op enkele openbare plaatsen. De volledige agenda is te lezen op www.montfoort.nl > College en Raad > Meer informatie over de raad & fora > Agenda forum Ruimte / Agenda forum Samenleving Op maandag 22 juni vergadert het forum Ruimte en op dinsdag 23 juni vergadert het forum Samenleving. Beide fora beginnen om 20.00 uur. gemeente Montfoort www.facebook.com/gemeentemontfoort dinsdag 16 juni 2020 Actuele informatie over het coronavirus Wilt u op de hoogte blijven van de actuele informatie rondom het coronavirus in gemeente Montfoort? Kijk dan op: www.montfoort.nl/corona 16 JUNI 2020 Mooiste dorp Linschoten Ons eigen Linschoten is in de verkiezing van de ANWB verkozen tot één van de vijftig mooiste dorpen van Nederland. Iets om trots op te zijn en dat zijn we dan ook! Schrijver Herman de Man verwoordde het al prachtig. “Linschoten het dorp, daar is alles klein, bedrijvig, zindelijk. Mag ieder dorp of stadje zoo een eigen merk hebben, een teeken waaraan het van mond tot mond wordt aangeduid; zij ‘t bedrijf, een gewas dat tiert, een oud-verhaal, dat er leeft, Linschoten’s kenmerk is anders en vromer, ‘t is het teeken van de mijmering en dat terecht…, want het is een dorp, rijk en half vergeten, toch nog voorlevende sagen, gelijk verwacht mag worden van het voorportaal van een zeer eerwaardig Hollandsch stadje, Oudewater, en van dat andere, Montfoort. “ Behandeling kost tijd Omdat meerdere personen de aanvraag toetsen en adviseren neemt de procedure geruime tijd in beslag. Om de aanvragen voor de lintjesregen 2021 te verwerken, dient u de aanvraag voor de lintjesregen uiterlijk op 1 juli 2020 in te leveren. Een voorstel voor een Bijzondere Gelegenheid moet zes maanden voorafgaand aan de uitreiking worden ingediend. Voor meer informatie: Bestuursadviseur Kabinetszaken, tel. 0348 476400 Afvalkalender JUNI 2020 De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app. Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden. Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl). wk 23 24 25 26 27 ma 2e Pinksterdag 1 8 15 22 29 Oud papier en karton Restafval di 2 9 16 23 30 Groente-, fruiten tuinafval wo 3 10 17 24 1 Plastic, metaal en drankenkartons do 4 11 18 25 2 Snoeiafval vr 5 12 19 26 3 za 6 13 20 27 4 zo 7 14 21 28 5 Herman de Man 1898 - 1946, Schrijver van voornamelijk Nederlandse literaire streekromans Linschoten is een karakteristiek dorp, onderdeel van de gemeente Montfoort in de provincie Utrecht. In het dorp ligt de gelijknamige rivier. Het is juist die kronkelende rivier die het dorp ooit zijn huidige vorm gaf. De structuur is prachtig bewaard gebleven, evenals de vele 19de eeuwse huizen in het dorp. In de Dorpstraat wisselen bescheiden woningen en panden van allure elkaar af maar nergens wordt de eenheid van het dorpsbeeld verstoord. Het oude dorpshart oogt rustiek en authentiek. Wonen en leven in Linschoten is bijzonder gemoedelijk en fi jn. Omringd door de prachtige wijde natuur en uitgestrekte landschappen. In de Kampioen van afgelopen februari heeft de ANWB de verkiezing van de allermooiste dorpen van Nederland uitgeschreven. Na het tellen van de bijna dertigduizend stemmen is een selectie van de vijftig allermooiste dorpen gemaakt. Het dorp Linschoten zit hierbij. Uit deze vijftig dorpen zal een deskundige jury de top vijf en het allermooiste dorp van Nederland kiezen. Deze top vijf wordt begin september bekendgemaakt en krijgt uitgebreid aandacht in de Kampioen van die maand. Met behulp van Janneke Severs-Hilgeman hebben wij informatie aangeleverd voor de ‘top vijf’-verkiezing. Voor de vijf mooiste dorpen worden fi ets- en wandelroutes ontwikkeld langs die dorpen zodat iedereen ze tijdens een tochtje kan ontdekken. Ook verschijnt er in september een boek waarin de vijftig mooiste Nederlandse dorpen worden beschreven en daar staan wij in. Genoeg om naar uit te kijken! Bent u ook zo benieuwd naar de uitslag? In september weten we meer! We houden u op de hoogte. 1 | Offi ciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort vervolg op pagina 2 Pagina 9

Pagina 11

Scoor meer met een web winkel in uw kranten. Velen gingen u voor en publiceerden catalogussen online.

week 25 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication