PAGINA 6 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 19 MEI 2020 De wei in! Verslag van 2de deel raadsvergadering van donderdag 7 mei jl. gehouden op 11 mei 2020 Onlangs zag ik beelden van koeien die, na een lange periode op stal, weer de wei in mogen. Wat een prachtig gezicht is dat. Ze springen en rennen. Je ziet duidelijk dat ze genieten van de vrijheid en de ruimte. Dat gevoel kunnen we bij onszelf ook herkennen. “Na een langere periode Aandacht voor horeca, winkeliers en marktkooplui 'opgehokt' te zijn geweest, willen we weer naar buiten”, zo vertrouwde iemand op de markt mij toe. Wat gun ik het ook onze ondernemers en dienstverleners om hun zaak weer voorzichtig op te starten. Scholen en kinderopvang zijn ook weer open. De kinderen lijken sprekend op de koeien die de wei in mogen. Heerlijk om te zien en te beleven. In onze binnenstad en Hekendorp is de drang om naar buiten te gaan eveneens goed waarneembaar. Het is de laatste tijd duidelijk drukker op straat. Wat ook goed is om te zien, is dat er nauwelijks mensen zijn die er niet serieus mee omgaan. We zorgen goed voor elkaar door de gepaste afstand tot elkaar in acht te nemen en niet in grote groepen samen te komen. We doen dat immers niet alleen voor onszelf maar misschien nog meer voor de ander. Ik snak, net als u, naar het glaasje rosé op het terras in Oudewater. Gezellig, samen met vrienden bijpraten. Onze horecaondernemers denken na over de inrichting van die anderhalve meter-terrassen. En als gemeente denken we vooral in mogelijkheden en niet in problemen. Toch ook hier nog even een lastige boodschap: “Het virus is de wereld, en zeker ook Oudewater nog niet uit”. Spring vanuit je huis niet zomaar de wei in, maar realiseer je dat voorzichtigheid voorlopig echt nog nodig is. Zo zorgen we voor onszelf maar ook zeker voor de ander! Volhouden dus! Hartelijke groet, Wim Groeneweg, burgemeester Oudewater. Hemelvaartsdag 21 mei Stadskantoor gesloten Vanwege Hemelvaartsdag is het Stadskantoor gesloten op donderdag 21 mei. Op vrijdag 22 mei zijn we weer open. Vergunningen Op Oudewater.nl/gemeenteblad is meer informatie over de vermelde vergunningen te vinden. Ingekomen aanvragen / meldingen Wabo (omgevingsrecht) • Oudeweg 10 in Oudewater het plaatsen van zonnepanelen, ingediend op: 08-05-2020, dossiernummer: 5151563 • Visbrug 4 in Oudewater het wijzigen van de bestemming, ingediend op: 10-05-2020, dossiernummer: 5153811 • Papekopperstraatweg 22 in Papekop het bouwen van een veranda, ingediend op: 10-05-2020, dossiernummer: 5154647 • Laan van Snelrewaard 59 in Snelrewaard het verkleinen en verplaatsen van een fietsenberging, ingediend op: 05-05-2020, dossiernummer: 5143289 • Wantslag 27 in Oudewater het uitbouwen van een woning, ingediend op: 06-05-2020, dossiernummer: 5145685 • Ambachtsdreef 38 in Oudewater het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, ingediend op: 11-05-2020, dossiernummer: 5158523 APV / Bijzondere wetten • Wijdstraat 22 in Oudewater het plaatsen van een steiger van 16 mei tot en met 27 mei 2020, ingediend op: 11-05-2020, dossiernummer: 2023717 Besluiten / beoordelingen Wabo (omgevingsrecht) • Havenstraat 14 in Oudewater het plaatsen van zonnepanelen, besluit: verleend op 08-05-2020, dossiernummer: 5103839 • Oost-IJsselkade 21 in Oudewater het plaatsen van een dakkapel, besluit: vergunningvrij op 12-052020, dossiernummer: 5108591 Dinsdag 19 mei 2020 • Ambachtsdreef 69 in Oudewater het plaatsen van uitbouwen achter en naast de woning, besluit: verleend op 13-05-2020, dossiernummer: 5056469 • Kardeel in Oudewater het bouwen van een twee onder een kap woning, beslistermijn verlengd, dossiernummer: 4888551 • Hekendorpse Buurt 95A in Hekendorp het realiseren van een Bed and Breakfast, besluit: verleend op 07-05-2020, dossiernummer: 4983823 APV / Bijzondere wetten • IJsselvere 3 in Oudewater het plaatsen van een (rol)steiger ten behoeve van de restauratie van het voegwerk aan een rijksmonument, besluit: verleend op 13-05-2020, dossiernummer: 2023665 Vooraankondiging Ontwerpbestemmingsplan Wijngaardstraat Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Wijngaardstraat’. Ontwerpbestemmingsplan Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Horeca, winkeliers en ook marktkooplui zijn behoorlijk getroffen door de coronacrisis. Dat is de reden dat in de gemeenteraad veel aandacht voor hen was. Het raadsvoorstel om de precario- en toeristenbelasting op te schorten werd snel aangenomen. marktkramen) worden niet geheven in tijden dat er geen terrassen of markten zijn. De toeristenbelasting over 2019 hoeft voorlopig niet te worden betaald. Precariobelastingen (voor Ruimere terrassen Over de verruiming van horecavergunningen in de 1,5 meter samenleving, een motie van de Onafhankelijken, was wat meer discussie maar die werd ruim aangenomen. Uitkomst is dat het zogenaamde Coronabeleidsteam extra aandacht geeft aan de horeca en mogelijkheden biedt voor ruimere terrassen. Dat gebeurt, zo stelde burgemeester Wim Groeneweg, uiteraard in goed overleg met horecaondernemers en met het oog scherp op de veiligheidsmaatregelen. Ook aandacht voor winkeliers is noodzakelijk. De fractie van CU/SGP en JanWouter van Wijngaarden (CDA) vonden de motie niet nodig omdat zij alle vertrouwen hebben in het Coronabeleidsteam om deze kwestie goed op te lossen. Wakkere Geelbuik eist excuses, krijgt ze niet De Wakkere Geelbuik had al een week eerder de media gezocht om het ongenoegen over de gang van zaken rondom het verstrekken en vernietigen van de omgevingsvergunning Populierenweg 45. Er werden excuses geëist van het college van B&W voor de manier waarop met de verstrekking van vergunningen en bezwaarschriften is omgegaan. Volgens Wim Knol van Wakkere Geelbuik was al vanaf het begin duidelijk dat de verstrekking van de terrassen en omgevingsvergunning voor een kantoorruimte op die plek niet haalbaar was. Er zou druk zijn uitgeoefend op de buren van het perceel om geen bezwaar in te dienen. En tenslotte is volgens Knol te lang doorgegaan met procederen, waardoor het hele proces te veel tijd en geld heeft gekost. Het CDA kon zich wel scharen achter het commentaar van Knol die uiteindelijk de motie bijstelde en niet langer persoonlijke excuses eiste voor het feit dat hem smaad en laster was verweten. Wethouder Bob Duindam reageerde verontwaardigd. Hij stelde dat het hele proces is begeleid door een advocaat die de gemeente heeft geadviseerd. De uitspraak zou zelfs gevolgen hebben voor andere gemeenten die op eenzelfde manier vergunningen hebben verstrekt. Uiteindelijk is de motie verworpen met 7 voor en 8 tegen. Dit artikel is van de onafhankelijke tekstschrijver van de gemeente Oudewater. Groot onderhoud Zwier Regelinkstraat en Johan J. Vierbergenweg in volle gang! De werkzaamheden aan de Zwier Regelinkstraat en Johan J. Vierbergenweg zijn in volle gang. Vanaf maandag 25 mei (week 22 t/m 24) wordt er hard gewerkt om het wegdek op te knappen vanaf de Goudse straatweg tot de rotonde bij de Papenhoeflaan. Goudse straatweg tot de rotonde bij de Papenhoeflaan Overdag kan bestemmingsverkeer de wegen blijven gebruiken. Tijdens de werkzaamheden in de avond en nacht (tussen 19.00 en 05.00 uur) is de weg volledig afgesloten. Er gelden dan verschillende routes om de wijk in- en uit te rijden. De omleidingen worden met borden aangegeven. Doorgaand verkeer wordt dag en nacht omgeleid Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N228 richting Montfoort, de N204 richting Linschoten en de A12 richting Nieuwerbrug (afslag 13). En omgekeerd. De omleiding wordt met borden aangegeven. Meer informatie over de werkzaamheden en de omleidingsroutes vindt u op: www.oudewater.nl/vierbergenweg. Inzien Het ontwerpbestemmingsplan inclusief bijlagen kunnen worden ingezien via onze website www.oudewater.nl onder ‘in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen’ en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidn NL.IMRO.0589. bpWijngaardstraat-ON01. Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer 140348. 'Wijngaardstraat' voor een ieder ter inzage ligt van 20 mei tot en met 30 juni 2020. Plangebied en doel Het plangebied is gelegen aan de zuidzijde van het historische centrum. De locatie wordt ten oosten begrenst door de Wijngaardstraat en ten zuiden door de Sint Janstraat. Het betreft de voormalige ziekenhuislocatie. Het voornemen is om 21 sociale huurappartementen te realiseren. Zienswijzen bestemmingsplan Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen bij de Gemeenteraad van Oudewater, postbus 100, 3420 DC Oudewater. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met M.S.M. van Kats, beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling via het telefoonnummer 0348-428563. Werkzaamheden Waardsedijk Op maandag 25 en dinsdag 26 mei wordt er asfaltonderhoud uitgevoerd aan de Waardsedijk tussen de Zuiderwal en de Bokkenkade. Op woensdag 20 mei worden hiervoor al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Omleiding wordt met bebording aangegeven Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater maken bekend dat zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan: • Jongeneel Transport, Voorschoterweg 52 A, 2235 SH Valkenburg, ten behoeve van het vervoer van Propaan, UN 1965, klasse 2,2 F naar diverse locaties in de De stukken met betrekking tot deze ontheffingen liggen ter inzage van 20 mei tot en met 1 juli 2020. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen gemeente Oudewater. bij de gemeente Oudewater, Postbus 100, 3420 DC Oudewater. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend. U kunt de stukken inzien bij: - het gemeentehuis van Oudewater, Waardsedijk 219 in Oudewater, tijdens openingstijden. Als u een toelichting wenst kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht: info@odru.nl ter attentie van afdeling externe veiligheid / ontheffingen. vervolg op pagina 2 Pagina 5

Pagina 7

Interactieve digitale brochure, deze vaktijdschrift of gids is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online uitgeven van e-presentaties.

week 21 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication