DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK PAGINA 11 Buitengymlessen Yellowbellies en Buurtsportcoach In deze tijden zijn er veel sportevenementen voor jong en oud die helaas geen doorgang kunnen vinden. De YellowBellies organiseerden afgelopen week in samenwerking met de Buurtsportcoach leuke en sportieve buitengymlessen voor kinderen van het basisonderwijs die momenteel door de omstandigheden geen gymles op school kunnen volgen. Deze buitenlessen vonden plaats op de sportvelden van Montfoort S.V. 19. De gymlessen werden georganiseerd door gymdocenten van de Yellowbellies en door verschillende verenigingen uit de buurt, zoals onder anderen turnvereniging ONI en tennisvereniging Montfoort, die een clinic hebben verzorgd voor de kinderen. De groep kinderen werd onderverdeeld in onderbouw en bovenbouw waardoor alle kinderen op hun eigen niveau een buitengymles aangeboden kregen en weer lekker buiten konden bewegen met leeftijdsgenoten. Er hebben meer dan zestig kinderen deelgenomen aan dit initiatief van de Yellowbellies en de Buurtsportcoach. Kijk voor alle activiteiten op www.debuurtsportcoach.nl en www.yellowbellies.nl. bellies Yellow Openbare bekendmakingen Het college van B en W maakt het volgende bekend. BOUWEN Welstand Tot nadere orde zijn er geen openbaren overleggen met de commissie voor ruimtelijke kwaliteit ‘MooiSticht’ mogelijk. De zaken worden zoveel mogelijk digitaal of telefonisch afgehandeld. Digitale eerstvolgende kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op 27 mei 2020. Digitale eerstvolgende openbare commissievergadering is op 3 juni 2020. OMGEVINGSVERGUNNINGEN Aanvraag omgevingsvergunning • 06-05-2020 Z/20/163519 Maarschalklaan 57 in Montfoort Het aanbrengen van een dakkapel op het voordakvlak. • 07-05-2020 Z/20/163568 Mastwijkerdijk 25 in Montfoort Het oprichten van een kleine windturbine. • 07-05-2020 Z/20/163575 Cattenbroekerdijk 51 in Linschoten Het oprichten van een kleine windturbine. • 08-05-2020 Z/20/163646 Achter Johan de Ridderlaan 2 in Montfoort Het bouwen van een woning. Algemene informatie huis VAN MONTFOORT Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort Postbus 41, 3417 ZG Montfoort T 0348-476 400 (maandag t/m vrijdag 08.30 tot 17.00 uur) F 0348-474214 info@montfoort.nl www.montfoort.nl KLANTZAKEN Maak een afspraak, T 0348-476 400 of via www.montfoort.nl. Maandag t/m donderdag 09.00 tot 12.00 uur Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, van 13.30 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur CALAMITEITENLIJN Voor gevaarlijke situaties in de gemeente buiten kantoortijden T 06-13610655 STORING Straatverlichting, CityTec T 088-1002731 SPREEKUREN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Afspraken met collegeleden: via het bestuurssecretariaat, T 0348-476443 GEMEENTEWERF IJsselveld 18a, Montfoort Woensdag van 08.30 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 15.45 uur Vrijdag van 13.15 tot 15.45 uur Elke 2e en 4e zaterdag van de maand van 08.30 tot 12.00 uur GROFVUIL Maak een afspraak voor het ophalen T 030-2142205 2 | Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort POLITIE Kasteelplein 5 (stadskantoor) T 0900-8844 (lokaal tarief) Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur MILIEU Omgevingsdienst Regio Utrecht https://www.odru.nl/milieuklachten T 088-02255000 WERK EN INKOMEN Ferm Werk Carosserieweg 1, Woerden T 0348-497000 info@fermwerk.nl www.fermwerk.nl MELDPUNT DISCRIMINATIE 030-2328666 info@artlmiddennederland. Kaaphoorndreef Utrecht ZORG EN WELZIJN SWOM Kasteelplein 5, Montfoort T 0348-469109 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.30 en 13.00 tot 17.00 uur Inloopspreekuur Sociaal Team: elke dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur info@swomontfoort.nl www.swomontfoort.nl Inloopspreekuur formulierenbrigade Elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur SWOM DoeMeehuis, Kasteelplein 7 ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN MONTFOORT Gerrit Jan van der Veenstraat 20 3417 GB Montfoort www.adviesraadmontfoort.nl secretariaat@adviesraadmontfoort.nl Facebook: Adviesraad Montfoort JEUGDHULP Jeugdteam Montfoort Kasteelplein 5, Montfoort T 06-27056153 info@jeugdteammontfoort.nl www.jeugdteammontfoort.nl • 08-05-2020 Z/20/163687 Hoogstraat 36 in Montfoort Het afnemen, restaureren en terugplaatsen van de dakruiter van het Oude Stadhuis. Tegen een vergunningsaanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen. Het verlenen van vergunningen wordt bekend gemaakt onder de rubriek ‘Verleende omgevingsvergunning’. Intrekken aanvraag omgevingsvergunning • 03-05-2020 Z/20/162970 Heeswijk 65A in Montfoort Het inrichten van terrein ten behoeve van recreatie. Besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht Tegen de onderstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken nadat de beschikking is verzonden een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Vindt u dat de uitvoering van het besluit onevenredig nadelig is voor u, dan kunt u naast een bezwaarschrift om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Als u de besluiten in wilt zien kunt u hiervoor een afspraak maken met de bouwbalie via www.montfoort.nl of tel: 0348-476400. Verlengen beslistermijn • 13-05-2020 Z/20/157763 Keizerstraat 8 Montfoort Het toevoegen van een voordeur t.b.v. appartement. • 13-05-2020 Z/20/161363 Schagen 23 in Linschoten Het uitbreiden van de woning. Verleende omgevingsvergunning • 11-05-2020 Z/20/157555 M.A. Reinaldaweg 22 te Linschoten Bouwen van een schuur en poort bij de monumentale boerderij. • 12-05-2020 Z/20/161912 Jakob Barneveldstraat 68 in Linschoten Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak. • 13-05-2020 Z/20/151564 Cattenbroekerdijk 34 te Linschoten Herbouw van de afgebrande varkensstallen. • 14-05-2020 Z/20/162935 Strick van Linschotenstraat 54 in Linschoten Het plaatsen van een tijdelijke Wmo-zorgunit. MILIEU Melding Activiteitenbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van: • Dutch Construction Materials B.V. voor het adres: Waardsedijk-Oost 11 in Montfoort. De melding heeft betrekking op de oprichting van een handel in bouwmaterialen en hekwerken. Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij: Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, tel. 088-0225000. Melding mobiel puinbreken Burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen van: • Kok Lexmond B.V. voor het adres: Cattenbroekerdijk 34 in Linschoten. De melding heeft betrekking op het tijdelijk in gebruik hebben van een installatie waarop het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van toepassing is. Het puinbreken zal plaatsvinden in de periode van 19 mei tot 18 juni 2020. De duur van de werkzaamheden zal maximaal drie aaneengesloten werkdagen zijn tussen 07.00 en 19.00 uur. Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij: Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, tel. 088-0225000. Montfoort, 19 mei 2020 Burgemeester en wethouders van Montfoort, De secretaris, M.H. van der Veer De burgemeester, mr. P.J. van Hartskamp-de Jong Pagina 10

Pagina 12

Scoor meer met een online winkel in uw catalogussen. Velen gingen u voor en publiceerden gidsen online.

week 21 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication