PAGINA 10 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK GEMEENTENIEUWS www.montfoort.nl www.twitter.com/gem_montfoort De gemeenteraad vergadert op maandag 25 mei 2020, aanvang 20.00 uur. De vergadering is openbaar. Nadere informatie zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de website van de gemeente, www.montfoort.nl>gemeente. AGENDA 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen van de agenda 3. Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 9 maart 2020 4. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen 5. Behandeling ingediende vragen (artikel 39 Reglement van orde) Hamerstuk 6. Aangescherpt beoordelingskader REP, contour REP en Plan van Aanpak fase 3 7. Nota Activabeleid en Financiële verordening 2020 8. 2e Serie wijzigingen Algemene plaatselijke verordening Montfoort 2018 9. Verlenging ontheffi ng ingezetenschap wethouders Gewijzigde openingstijden stadskantoor Vanwege de komende feestdagen heeft het stadskantoor op de volgende dagen gewijzigde openingstijden: • Donderdag 21 mei gesloten in verband met Hemelvaartsdag • Vrijdag 22 mei gesloten • Maandag 1 juni gesloten in verband met tweede Pinksterdag Op deze dagen zijn wij voor reguliere zaken telefonisch niet bereikbaar. Alleen voor noodgevallen kunt u gebruik maken van het noodtelefoonnummer 0348-476465. Op onze website www.montfoort.nl kunt u een melding openbare ruimte doen. Voor het inplannen van een afspraak bij het Klant Contact Centrum kunt u op werkdagen tijdens de reguliere openingstijden bellen met 0348-476400. In verband met de Coronacrisis hanteren wij een aangepaste dienstverlening. Er worden daarom alleen spoedaanvragen gedaan die geen uitstel kunnen lijden Voor alle Burgerzaken handelingen dient van te voren telefonisch een afspraak gemaakt te worden, dit geldt ook voor het afhalen van uw documenten. Het is momenteel niet mogelijk om zelf via internet een afspraak in te plannen. Ook de overige huurders in het huis van Montfoort zijn bovengenoemde dagen gesloten. De SWOM is vrijdag 22 mei wel telefonisch bereikbaar op 0348-469109. Raadsvergadering 25 mei 2020 Bespreekstuk 10. Afgifte verklaring van geen bedenkingen (VVGB) ten aanzien van ontwikkeling Liefhovendijk4 te Linschoten 11. Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 12. Ontwerp Regionale Energiestrategie en concept bod voor elektriciteit in het Klimaatakkoord 13. Voorjaarsrapportage gemeente Montfoort 2020 14. Aanvraag krediet uitvoeren werkzaamheden voor het herstel oevers Lange- en Korte Linschoten en boezem Haardijk 15. Begroting AVU 2021 + zienswijze 16. Locatie huis van Ervaring 17. Subsidieverordening instandhouding gemeentelijke monumenten Montfoort 2020 18. Sluiting De stukken zijn geplaatst op www.montfoort.nl > College en raad > Meer informatie over de raad & fora > Agenda vergaderingen Gemeenteraad. Gebruik van mondkapjes Over het gebruik van mondkapjes zijn terecht veel vragen: Waar kan ik mondkapjes kopen? Hoe maak ik een mondkapje en hoe gebruik ik het? Beschermt een niet-medisch mondkapje mij tegen het coronavirus? Wat is het verschil tussen een medisch mondmasker en een niet-medisch mondkapje? Ik heb geen mondkapje, mag ik met het openbaar vervoer? De Rijksoverheid geeft op haar website antwoord op deze en vele andere vragen over mondkapjes: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen > rubriek ‘Coronavirus en dagelijks leven’. Lees ook de voorbeeldinstructie voor het maken en gebruiken van een mondkapje. Dat is zeker aan te raden als u met het openbaar vervoer reist. Daar is het dragen van een niet-medisch mondkapje vanaf 1 juni aanstaande namelijk verplicht. EKZ maakt coaching voor mkb in coronaproblemen gratis Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen als ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan. Ondernemers kunnen hiervoor traditioneel terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), dat mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gefi nancierd wordt. Meer informatie op website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ > Ministerie van Economische Zaken en Klimaatrijksoverheid > Nieuws. Afvalkalender MEI 2020 De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app. Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden. Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl). wk 18 19 20 21 22 ma 27 4 11 18 25 Oud papier en karton Restafval di 28 Bevrijdingsdag 5 12 19 26 Groente-, fruiten tuinafval wo 29 6 13 20 27 do 30 7 14 Hemelvaartsdag 21 28 Plastic, metaal en drankenkartons Snoeiafval vr 1 8 15 22 29 za 2 9 16 23 30 zo 3 10 17 24 1e Pinksterdag 31 gemeente Montfoort www.facebook.com/gemeentemontfoort dinsdag 19 mei 2020 Actuele informatie over het coronavirus Wilt u op de hoogte blijven van de actuele informatie rondom het coronavirus in gemeente Montfoort? Kijk dan op: www.montfoort.nl/corona Nieuwe noodverordening sinds 11 mei Sinds maandag 11 mei 2020 treedt de nieuwe noodverordening in werking. Deze is vastgesteld door de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht. In de nieuwe noodverordening zijn de maatregelen die het kabinet heeft genomen uitgewerkt. Met de versoepeling van een aantal maatregelen is vanaf 11 mei 2020 in Nederland weer iets meer ruimte mogelijk om dingen te doen. Daarbij is het belangrijk dat het coronavirus onder controle wordt gehouden. Naleving van de basisregels blijft hierbij van belang: 1,5 meter afstand van elkaar houden en de geldende hygiëneregels naleven. Sinds 11 mei mogen ook andere jeugdverenigingen begeleide activiteiten voor jeugd tot 18 jaar organiseren. Mensen van 19 jaar en ouder mogen ook weer buiten sporten. We kunnen weer naar winkels, bibliotheken, dieren-, natuur- en pretparken. Topsporters mogen weer trainen op hun trainingslocaties en ook (binnen en buiten) zwembaden mogen weer open (gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen blijven dicht). Daarnaast mogen ook kappers, fysiotherapeuten, rijinstructeurs, pedicures en schoonheidsspecialistes weer aan het werk. Uitgangspunt is dat we, omwille van onze gezondheid, vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van iedereen om de regels na te leven. Op basis van de nieuwe noodverordening kunnen de handhavers van de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt en in het uiterste geval beboeten. 25 t/m 29 mei 2020: Werkzaamheden Lagekade Van maandag 25 mei t/m vrijdag 29 mei voert de gemeente Montfoort grootschalige onderhoudswerkzaamheden uit aan de Lagekade in Linschoten. Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer mogelijk op de Lagekade. Er zitten scheuren in het asfalt en die worden groter als er niks aan gedaan wordt. Het asfalt van de gehele weg wordt vernieuwd. Groot onderhoud is nodig om de weg in een goede en veilige conditie te brengen. Werkzaamheden De kwaliteit van het wegdek op de Lagekade is erg achteruit gegaan. Er zitten scheuren in het asfalt en die worden groter als er niks aan gedaan wordt. Het asfalt van de Cattenbroekerdijk tot aan de N204 wordt daarom in zijn geheel vernieuwd. Wegafsluiting Van maandag 25 mei tot en met vrijdag 29 mei is er geen doorgaand verkeer mogelijk op de Lagekade. Dat geldt voor zowel auto’s als fi etsers. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Gemotoriseerd verkeer kan omrijden via de straten Noordzee en Middellandse Zee in Woerden of via IJsselveld in Montfoort. Fietsers kunnen gebruik maken via een omleiding via het Weidepad. Bij calamiteiten krijgen nood-en hulpdiensten altijd een snelle doorgang. Overlast Wij zullen er alles aan doen om de weg zo kort mogelijk af te sluiten en de overlast zoveel mogelijk te beperken. Tegelijkertijd kunnen we niet uitsluiten dat u enige hinder van de werkzaamheden zult ondervinden. Wij vragen uw begrip daarvoor. Slag om de arm Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien. Hierdoor kunnen de werkzaamheden langer duren, of moet het werk worden uitgesteld naar een later moment. Als de planning onverhoopt verschuift, volgt daarover een bericht. Meer informatie Direct omwonenden zijn onlangs per brief geïnformeerd. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Montfoort via info@montfoort.nl of 0348-476400. 1 | Offi ciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort vervolg op pagina 2 19 MEI 2020 Pagina 9

Pagina 11

Voor uitgaves, online tijdschriften en presentaties zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw maandbladen.

week 21 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication