PAGINA 6 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 24 MAART 2020 Het coronavirus is van grote invloed op het dagelijks leven, ook in Oudewater. Veel mensen hebben zorgen of vragen. Over hun gezondheid, maar ook over zaken als kinderopvang, steun aan ondernemers of gemeentelijke diensten. Inmiddels zijn er ook mooie initiatieven opgestart om anderen te ondersteunen. Via deze pagina informeren wij u hierover. Burgemeester Wim Groeneweg: “Samen maken we het verschil” Door het Coronavirus ziet het leven er voor de meeste mensen heel anders uit dan normaal Hoe vaak zeggen we niet tegen elkaar dat gezondheid het belangrijkste is dat we hebben? Nu zien we hoe waar dit is. Mijn gedachten gaan in eerste instantie uit naar de getroffenen van dit virus. Ik leef met u mee en wens u van harte beterschap. Kwetsbare mensen in onze gemeente wil ik graag een hart onder de riem steken. Dat geldt zeker voor de bewoners van De Wulverhorst en het Futurahuis. Het zijn spannende tijden, houd vol en accepteer hulp waar nodig. De genomen maatregelen vertragen de verspreiding van het virus. We kunnen het niet helemaal stoppen. Wel voorkomen we daarmee, dat de gezondheidszorg overbelast raakt. Zo kan iedereen die dat nodig heeft, goede zorg blijven ontvangen. Meestal is gezondheid een zaak van één persoon. Nu gaat het onze hele samenleving aan. De maatregelen zijn ingrijpend en vragen veel van ons allemaal. Ik heb geconstateerd dat velen zich aan de ingevoerde maatregelen houden. Daar ben ik blij om. Maar ik heb ook gezien dat u bij het boodschappen doen, nog wat voorzichtiger kunt zijn: houd voldoende afstand tot elkaar! Ik vraag u dringend om u aan alle maatregelen te blijven houden. Alleen dan werkt het. Als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor de ander! Ik besef dat dit alles een grote impact heeft. De maatregelen leggen niet alleen het sociale en culturele leven stil. Kwetsbare ouderen komen de deur niet meer uit, vereenzaming dreigt. ZZP’ers zien hun inkomsten wegvallen of sterk dalen. Werkende ouders met kinderen zoeken naar mogelijkheden werk en de opvang van hun kinderen te combineren. En ik maak me grote zorgen om onze ondernemers. De horeca en ondernemers van Oudewater krijgen forse klappen. Zij verdienen onze steun! Toch doe ik een beroep op de horecaondernemers: houdt u aan de richtlijnen. Dat geldt ook voor gesloten bijeenkomsten. In deze tijd moeten we meer dan ooit omkijken naar elkaar. Het is fijn te merken Hulp aan anderen: Oudewater laat haar kracht zien In Oudewater ontstaan mooie initiatieven om anderen te helpen. Zo brengt De Wulverhorst de maaltijden van inwoners die normaal bij hen eten, nu bij de mensen thuis. De Vrijwillige Hulpdienst bezorgt pakketten van de voedselbank aan huis. Kerken kijken om naar hun leden en parochianen door hen te bellen en te vragen hoe het met ze gaat en of ze nog iets voor hen kunnen betekenen. Vrijwilligers van de Zonnebloem blijven, volgens de aangepaste richtlijnen, mensen bezoeken of hebben telefonisch contact. Op de Facebook pagina ‘Je bent pas een Oudewaternaar als .... ’ biedt iemand aan om videobanden te delen door ze in een zak aan de voordeur te hangen. En de bewoners van het Futurahuis in Oudewater werden door een meisje blij verrast met zelfgemaakte puzzels en tips om de huidige Corona-crisis door te komen. Zo laat Oudewater de kracht van de samenleving op een prachtige manier zien! Constateert u eenzaamheid of ontvangt u signalen van mensen waar u zich zorgen over maakt? Of komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op met Stadsteam Oudewater via info@stadsteamoudewater.nl of bel met 0348 - 56 18 93. Oudewater helpt graag! Misschien kunt u zelf hulp bieden aan anderen? Bijvoorbeeld door kinderen op te vangen of een boodschap te doen. En doe uw boodschappen alstublieft op dezelfde manier als voorheen. Hamsteren is niet nodig! Tot slot een groot compliment aan alle mensen die keihard werken om alles draaiend te houden. Mensen die werken in de zorg, in het onderwijs, bij bedrijven of als ZZP’er, in het MKB. Ik waardeer uw flexibiliteit en enorme inzet. Met elkaar nemen we onze verantwoordelijkheid. Kijk naar elkaar om, let op uw gezondheid en die van de ander. Samen maken we het verschil. dat ook onder deze omstandigheden de mensen in Oudewater zich bekommeren om de ander, die hulp en bijstand nodig heeft. Ik heb grote waardering voor vrijwilligers die het initiatief nemen hulp en ondersteuning op te zetten voor andere inwoners. Misschien kunt u zich hierbij aansluiten? De dienstverlening van de gemeente gaat zoveel mogelijk door. Misschien in een iets andere vorm. Het grootste deel van onze medewerkers werkt zoveel mogelijk thuis. Op www.oudewater.nl leest u de juiste informatie. Daar vindt u ook de laatste informatie over het Coronavirus via ons liveblog. Ondernemersvragen en -voorzieningen We kunnen ons voorstellen dat ondernemers met veel vragen en zorgen zitten als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus. Het Rijk heeft een omvangrijk steunpakket gepresenteerd. Ook de gemeente kijkt wat zij kan doen om ondernemers tegemoet te komen als het gaat om de gemeentelijke belastingen. Voor ondernemers is op www.oudewater.nl/ondernemers alles op een rijtje gezet. Klik rechtsboven: info over corona. Daar vindt u onder andere ook informatie op branche niveau en informatie over de Bijzondere Bijstand voor Zelfstandigen. U kunt hierover ook contact opnemen met Ferm Werk. Heeft u een dringende vraag en vindt u het antwoord niet in onze liveblog op www. oudewater.nl? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente door te bellen naar 14 0348. Kijk ook op www.rijksoverheid.nl Ook is er een landelijk telefoonnummer opengesteld voor ondernemers: 0800-2117. Ook bij het Coronaloket van de KvK kunt u terecht met vragen over de impact van het virus op uw bedrijf. Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen Tips en puzzels van een zorgzaam meisje voor de bewoners van het Futurahuis. Dinsdag 24 maart 2020 Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvang. Dat geldt voor mensen die werken in cruciale beroepen of een onmisbare functie vervullen. Een lijst van cruciale beroepen vindt u gemakkelijk via de website van het rijk. Voor noodopvang kunt u in principe terecht bij uw reguliere opvang of de school van uw kind. Maakte u niet eerder gebruik van opvang? Neem dan rechtstreeks contact op met een opvanglocatie. Lukt het niet uw kind te plaatsen? Vraag de gemeente om hulp bij het zoeken naar een plekje. Ook als u ‘s avonds of ‘s nachts opvang nodig heeft kunt u contact opnemen met de gemeente. Het voortgezet onderwijs regelt de opvang van leerlingen zelf. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de school van uw kind. Heeft u vragen over kinderopvang? Mail dan naar kinderopvang@woerden.nl of bel met 14 0348 Of kijk op www.oudewater.nl bij ‘Coronavirus Oudewater’. vervolg op pagina 2 Pagina 5

Pagina 7

Scoor meer met een webshop in uw flyers. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijs catalogussen online.

week 13 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication