PAGINA 2 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK KERKDIENSTEN Uitgave van Drukkerij Heno b.v. Noorder-Kerkstraat 4 3421 AX OUDEWATER 0348-561478 www.ijsselbode.nl De IJsselbode verschijnt op dinsdag huis-aan-huis in Diemerbroek, Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Hoenkoop, Hogebrug, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Papekop, Polsbroek, Snelrewaard, Vlist en Waarder. Oplage 15.000 ex. Inzending advertenties Vrijdag vóór 14.00 uur E-mail: advertentie@ijsselbode.nl Advertentietarieven Zie de tarieven op www.ijsselbode.nl Stuur al uw nieuws naar: redactie@ijsselbode.nl GEMEENTE LOPIK Sport - Algemeen - Cultuur Joop Kurver, 06-53298133 GEMEENTE MONTFOORT KERN MONTFOORT Algemeen - Cultuur Sjoukje Dijkstra, 06-14546424 KERN LINSCHOTEN Algemeen - Cultuur Siem van der Burg, 06-83709132 Politiek & Bestuur vacature Sport vacature GEMEENTE OUDEWATER Algemeen - Cultuur Otto Beaujon, 0348-561332 Aad Kuiper, 06-51468312 Ellen van Leeuwen, 06-20559355 Politiek & Bestuur Trudie Scherpenzeel, 06-28915344 Sport - Algemeen Gerard van Hooff, 0348-563560 GEMEENTE KRIMPENERWAARD KERN HAASTRECHT EN VLIST Algemeen - Cultuur Cees Reichard, 0182-501440 Sport - Algemeen Herman van Heusden, 06-10262519 HEKENDORP NED. HERVORMDE KERK Houdt meeluisterdiensten via www.hervormdoudewater.nl LINSCHOTEN HERVORMDE GEMEENTE Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie ook www.hervormdlinschoten.nl Zo 29: 09.30 uur Ds. J. de Wit 18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch ’T KRUISPUNT Geen diensten MONTFOORT EVANGELIEGEMEENTE SION Zo 29: 10.00 uur Stein Versluis HERVORMDE GEMEENTE Aangepaste diensten, zie www.hervormdmontfoort.nl Zo 29: 09.30 uur Ds. A. Simons 16.00 uur Ds. A. Simons HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE Geen diensten PROTESTANTSE GEMEENTE Geen diensten R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP GEBOORTE JOH. DE DOPER Geen diensten OUDEWATER NED. HERVORMDE KERK Houdt meeluisterdiensten via www.hervormdoudewater.nl PROTESTANTSE GEMEENTE Zo 29: 10.00 uur Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË Geen diensten BIJBELGEMEENTE DABAR Houdt meeluisterdiensten via www.bijbelgemeentedabar.nl POLSBROEK HERVOMDE GEMEENTE Wel open, volgens richtlijnen RIVM Zo 29: 09.30 uur Ds. C. Boele 18.30 uur Ds. C. Boele Online collecte voor ZOA Door de dreiging van het WEEKEND DIENSTEN huisARTSEN Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, Polsbroek en Waarder. SPOEDZORG MIDDEN-HOLLAND: 0182-322488 www.hapmh.nl Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda Linschoten, Montfoort en Willeskop: HAP, Leidsche Rijn 088-1309620 Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht (St. Antonius Ziekenhuis) APOTHEEK Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, Polsbroeken Waarder. SPOEDZORG MIDDEN-HOLLAND: 0182-698820 www.dam-mh.nl Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda TANDARTSEN Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602 DIERENARTSEN Oudewater e.o.: 0348-563940 Haastrecht e.o.: 0182-502986 DE IJSSELBODE DE DINSDAGKRANT BIJ UITSTEK coronavirus heeft ZOA besloten haar collectanten niet langs de deuren te laten gaan. Dit was een moeilijk besluit omdat ZOA hierdoor een groot geldbedrag zal mislopen. Gelukkig is er een alternatief, de online collectebus. Dit betekent een collectebus op internet. Een deel van de collectanten maakt nu een online collectebus aan. Collecteren vanuit je huis, zittend op de bank. ZOA helpt mensen die in zeer kwetsbare gebieden leven en door gebeurtenissen als oorlogen en natuurrampen zwaar zijn getroffen en hulp nodig hebben. ZOA is er op de plekken waar de nood echt hoog is. Denk aan landen zoals Syrië, Afghanistan en Jemen, maar ook landen waar je misschien wat minder over hoort zoals Nigeria of Ethiopië. Zij biedt noodhulp en werkt daarnaast met de lokale gemeenschap. Vorig jaar werd in Haastrecht 1.312,30 euro opgehaald. ZOA hoopt dat de mensen online een donatie doen. Giften zijn ook welkom via: zoa.nl/doneren of sms ‘ZOA’ naar 4333 (eenmalig 3 euro). De collecte is in de week van 23 maart. Algemene adviezen: Was uw handen vaak met zeep Nies en hoest in uw elleboog Gebruik papieren zakdoekjes Geef anderen geen hand Hou 1,5 meter afstand van anderen als u buiten bent, ook in de winkel en supermarkt Meer informatie kunt u vinden op www.rivm.nl of www.thuisarts.nl of bel naar 0800-1351 De huisartsenzorg in Oudewater Uw huisarts bereidt zich voor op een toename van het aantal mensen met het Coronavirus. Dit houdt in dat zorg die niet spoedeisend is uitgesteld wordt. Voor medische zorg die niet kan worden uitgesteld kunt u uiteraard de huisartsenpraktijk bellen. Wat betekent dit voor u, als u luchtwegklachten heeft? • Allereerst geldt nog steeds: ga niet naar de huisartsenpraktijk toe, ook niet naar de apotheek of prikpost voor bloedprikken, blijf thuis, vermijd sociale contacten. • Bij milde klachten hoeft u niet te bellen met de huisarts • Er worden geen testen voor het Corona virus aan huis gedaan • Bel uw huisarts, maar alleen als het echt nodig is: bij koorts, zieker worden, steeds moeilijker ademhalen. Groene Hart Ziekenhuis laat weten: Het ziekenhuis bereidt zich voor op een mogelijk grote toestroom van corona-patiënten. Dat betekent, dat geplande behandelingen en operaties misschien afgezegd moeten worden. Maar u hoeft over zo’n afspraak die u al gepland had niet zelf te bellen: het ziekenhuis laat u tijdig weten of de afspraak wel of niet doorgaat. Spoedeisende hulp en bevallingen gaan te allen tijde gewoon door. Mogelijk wordt bezoek ook beperkt, en daarvoor vraagt het ziekenhuis uw begrip. Speciale nood-huisartsenpost i.v.m. Corona De huisartsenpost (HAP) van het Groene Hartziekenhuis in Gouda heeft een aparte, van de rest van het ziekenhuis afgesloten nood-HAP ingericht voor mensen met luchtwegklachten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. De ingang van de Nood-HAP bevindt zich (komend vanaf de openbare weg) voorbij de hoofdingang, en wordt aangegeven. De nood-HAP is géén inloop-HAP, u moet zich dus van tevoren telefonisch melden. Tijdens kantooruren is dat via uw eigen huisarts, tijdens de avond, nacht en het weekend is dat via de nood-HAP, tel. 0182-322488. Voor mensen ouder dan 70, met een verminderde weerstand of een chronische ziekte bel de huisarts bij koorts en hoesten of moeilijk ademen. • De assistente staat u te woord. • Als er mogelijk een beoordeling nodig is dan bepaalt uw huisarts dat in een telefonisch consult. • Mensen met luchtwegklachten die beoordeeld moeten worden kunnen door de huisarts worden verwezen naar de NoodHAP, een aparte post in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. • U kunt dus niet zonder afspraak naar de NoodHAP. • Als er een visite nodig is dan overlegt uw huisarts met de NoodHAP. Als u een ander gezondheidsprobleem heeft, maar óók luchtwegklachten: ook dan kan uw huisarts beslissen dat u op de NoodHAP beoordeeld wordt. Buiten kantooruren belt u net als anders de huisartsenpost Midden-Holland (0182-322488). Maar ook hier geldt: alleen als het echt spoed is. Moet u thuisblijven en heeft u weinig contact, dan kunt u of het Stadsteam bellen 0348-561893 op ma/di/do/vr van 09.00-12.00 uur of de hulplijn van het Rode Kruis 070-4455888. De apotheker in Oudewater Het is ongewoon druk in de apotheek. Mevrouw Berretty-van der Snoek vraagt de mensen met klem om niet ‘zomaar’ te komen, maar uitsluitend voor het afhalen van een recept van de huisarts of specialist. Zij wil daarbij iedereen op het hart drukken om vooral afstand te houden van de medewerkers, maar ook van patiënten onderling. 24 MAART 2020 Ziekenhuis Gouda: aparte Corona verpleegafdeling Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda heeft een speciale Corona verpleegafdeling en Corona Intensive Care ingericht. Daarmee hoopt het ziekenhuis de toestroom van patiënten uit de regio op te kunnen vangen. Beide afdelingen zijn klaar voor gebruik. Coronapatiënten komen afhankelijk van hun situatie op een speciale Corona verpleegafdeling of op de Corona Intensive Care te liggen. Zij worden daar in groepsisolatie verpleegd. Zodoende kan het ziekenhuis een grotere groep besmette patiënten opvangen. Het GHZ heeft normaal gesproken elf IC-bedden, en met het oprichten van de Corona Intensive Care zijn daar zes bedden bij gekomen. Er wordt aan gewerkt om dit aantal verder uit te breiden naar tien. Op de Corona verpleegafdeling kunnen nog eens 22 patiënten worden opgenomen. Beide afdelingen zijn afgesloten van de rest van het ziekenhuis. Hierdoor is er géén contact tussen patiënten die wel en niet besmet zijn. Geen bezoek Vanwege het besmettingsgevaar is besloten om op de Corona verpleegafdeling en de Corona Intensive Care géén bezoek toe te laten. De contactperspoon van de patiënt thuis wordt telefonisch door de verpleegkundige van Uitvaarten in tijden van Corona Niet alleen het dagelijks leven staat voor heel veel mensen plotseling in een ander daglicht, maar ook bijzondere dagen. Bruiloften en andere feestelijkheden kunnen nog wel uitgesteld worden, maar bij crematies en begrafenissen is dat van een andere orde. Corry Roest van Andante Uitvaartbegeleiding heeft, samen met haar collega’s Chantal en Angélique, al twee heftige weken achter de rug; niet alleen vanwege de uitvaarten die begeleid moesten worden, maar ook omdat de maatregelen per dag, soms per halve dag, bijgesteld werden. “Eerst mochten er maximaal 100 mensen bij een uitvaart aanwezig zijn, maar dit werd al snel aangepast naar alleen de eerstegraads familieleden. Inmiddels is het aantal bijgesteld naar een maximum van 30 personen. Dit heeft een enorme weerslag op de nabestaanden. Als er veel familieleden zijn, moet er helaas een keuze gemaakt worden. Nu zijn er gelukkig wel alternatieven zoals fi lmen en/of livestreamen van het afscheid waardoor de naasten dit moment toch op een door Aad Kuiper andere manier kunnen volgen.” “Een samenzijn na de uitvaart geeft mensen steun, maar is door alle maatregelen helaas niet meer mogelijk. Ook het condoleren is hierdoor in een ander daglicht komen te staan. Het tonen van medeleven kun je nu doen door je hand op je hart te leggen, een denkbeeldige handkus te geven of het oosterse gebaar te maken om te groeten en respect te tonen: Namasté”. Bij dit gebaar worden de handen tegen elkaar geduwd, waarbij vaak een lichte buiging gemaakt wordt. Haag van medeleven “Wij hebben laatst bij een uitvaart langs de route naar de begraafplaats, een haag van mensen gevormd. Het was om stil de corona-afdeling op de hoogte gehouden. Als de situatie van de patiënt het toelaat kan ook hier een afspraak gemaakt worden voor rechtstreeks contact via beeldbellen. GEBOREN Wilt u dat de geboorte van uw zoon of dochter in deze rubriek gratis bekend gemaakt wordt? Stuur dan het geboortekaartje naar Noorder-Kerkstraat 4, 3421 AX Oudewater Op donderdag 5 maart 2020 QUINCY Maaike Evelien dochter van Wouter en Diana Baars zusje van Milan en Owen Prinses Christinastraat 8 3421 HJ Oudewater DRUKKERIJ van te worden; zo indrukwekkend en emotioneel. Dat heeft de nabestaanden goed gedaan. Maar ook bij deze vorm van medeleven is het belangrijk om de afstand tussen elkaar te houden.” “Wij hebben ervoor gekozen om het eerste gesprek na een melding van overlijden vooralsnog niet telefonisch te houden, maar om de families persoonlijk te bezoeken. Voor ieders gezondheid houden we hierbij rekening met de afstand tussen elkaar. Het aantal personen dat hierbij aanwezig kan zijn hangt af van de situatie.” “Wij moeten rekening blijven houden met regels en afspraken die steeds weer bijgesteld worden, maar doen er alles aan om de families in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk bij te staan.” Wilt u ook uw geboortekaartjes door DRUKKERIJ HENO laten verzorgen bel dan: 0348-561478 Pagina 1

Pagina 3

Heeft u een onderwijs magazine, blueberry of digitale onderwijs magazines? Gebruik Online Touch: archief van papier naar digitaal converteren.

week 13 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication