PAGINA 12 LINSCHOTEN vervolg van de voorpagina Dus, ontkomen we er niet aan om de OZB te verhogen.” Dat is niet waar”, zegt Jonkers. “Als we nu eerst eens beginnen met het stoppen om allerlei dure en kostenverslindende onderzoeksbureaus en externe partijen in te schakelen.” Ook over de bibliotheek, die er op korte termijn toch moet komen, is Jonkers niet te spreken. “Vooropgesteld, die bibliotheek willen alle partijen. Alleen de manier waarop de coalitie het inricht, gaat twee keer zoveel kosten, als de sluiting van de vorige bibliotheek ons destijds opleverde.” Gevraagd hoe voorkomen kan worden dat ook deze bibliotheek zou falen, reageert Hammendorp. “We pakken het nu anders aan. Vroeger was het een bieb, waar je alleen boeken kon lenen. Nu moet het de stadshuiskamer of de dorpshuiskamer (Linschoten) worden, waar gedeelde activiteiten met SWOM gebeuren. Door slimme combinaties te maken, kunnen we het op die manier betaalbaar houden.” “Voor de komende periode moeten wij duidelijke afwegingen maken in wat wel of niet haalbaar is”, besluit Andriessen. “Desondanks hopen wij nog fl inke stappen te kunnen zetten met onder andere de nieuwbouw van het ‘Van Dam scholencomplex’, de herinrichting van de binnenstad, en ook een oplossing voor de intramurale ouderenzorg. Verder richten we de aandacht op een aantal beleidszaken, zoals het armoedebeleid en het beleid rondom gemeentelijk vastgoed en de duurzaamheidsvisie, die we uitwerken. Kortom, genoeg om ons in 2020 nog op te richten.” MONTFOORT DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK Coalitie gemeente Montfoort blikt terug op resultaten: 24 MAART 2020 We hebben orde op zaken weten stellen, en blikken nu vooruit door Sjoukje Dijkstra In de tussentijdse balans, die de gemeente Montfoort opmaakt in de zogenaamde midterm review, ligt de focus op zichtbare resultaten: “Het restafval wordt elke twee weken opgehaald, de bibliotheek komt dit jaar weer terug, in het sociaal domein komt de inwoner centraal te staan en niet het systeem.” Toch waren er ook uitdagingen. Zo duurde het twee jaar om inzicht te krijgen in het fi nanciële plaatje, en helaas ziet dat er niet goed uit. “In onze terugblik, ofwel midterm review, lag daar de nadruk niet op. Er is veel bereikt waar we trots op kunnen zijn”, aldus Mathieu Andriessen, fractievoorzitter van de VVD. “Stichting Libel maakt tijdelijk gebruik van De Vaart, er zijn drie nieuwe voetbalvelden van kunstgras, glasvezelkabels zijn uitgerold, de realisatie van een fi etsstraat op de Doeldijk, een gloednieuw onderkomen voor de WestStichtse Ruiters, enzovoort. Daarnaast heeft het college in overleg met de bewoners een evenwichtige woonvisie opgesteld”, Andriessen benadrukt daarbij dat de gemeente Montfoort geslaagd is in de opdracht om orde te brengen in de fi nanciële chaos. “Dat hebben we gedaan. De ontvlechting met IJsselstein was succesvol. We hebben een eigen organisatie opgebouwd. We hebben daarbij twee jaar nodig gehad om de fi nanciële situatie in kaart te brengen. Die blijkt wel zorgwekkend. Maar we zijn nu in control.” Winkelopenstelling op zondag, afval Eimert Verkaik van Inwonersbelangen is ook te spreken over de bereikte resultaten: “Zo mogen de winkels op zondag open zijn. Weliswaar wordt er niet veel gebruik van gemaakt, maar daar gaat het niet om. Het gaat om ondernemersvrijheid. Fractievoorzitter van Progressief Akkoord Montfoort (PAK) Leo Hammendorp: “Er is in de afgelopen periode enorm veel werk verzet. Niet alles is direct zichtbaar voor inwoners. Maar op de achtergrond is bijvoorbeeld onze omgevingsdienst gereorganiseerd en staat er een grote waslijst aan achterstallig onderhoud dat door het college is aangepakt.” Dat de afvalstofheffi ng dit jaar ook weer omhoog gaat, komt volgens hem niet door het vaker ophalen. “De kosten van het vervoer zijn enorm gestegen, maar ook omdat de afvalstofheffi ng niet kostendekkend was. Er is een begin gemaakt met plannen voor de verkeerscirculatie in de binnenstad, de toegankelijkheid rolstoel en rollator en het verminderen van de parkeerdruk aan de randen van de binnenstad. “Bij de lokale belasting wordt inmiddels coulant omgegaan met ondernemers die het door omstandigheden moeilijk gaan krijgen. Zo zal de opening van de bibliotheek vertraging kunnen oplopen”, aldus Andriessen. “We roeien met de riemen die we hebben, en proberen daarin altijd het beste ervan te maken…” De midterm review van gemeente Montfoort kun je teruglezen op de websites van de coalitiepartijen: www.vvdmontfoort.nl, www.progressief-akkoord.nl en www.ibmnl.nl. Gemeente Montfoort belegt vergadering ondanks coronacrisis “We hebben het zorgvuldig afgewogen, maar het was echt urgent” Ondanks de coronacrisis heeft gemeente Montfoort afgelopen donderdag een vergadering belegd. Hierin heeft de gemeente landelijke richtlijnen om niet noodzakelijke bijeenkomsten te annuleren, naast zich neer gelegd, zo vindt Rob Jonkers van oppositiepartij Lokaal Montfoort. “De gemeente legt de landelijke richtlijnen zeker niet naast zich neer”, zo reageert een woordvoerder van de gemeente Montfoort. “Er was sprake van een vertrouwelijke bijeenkomst waarvan de agenda alleen bij de genodigden bekend was. Onze gemeente moet ook in deze tijden wel bestuurd blijven. Verder heeft er een zorgvuldige afweging plaatsgevonden of de bijeenkomst noodzakelijk was. Daarbij is besloten het aantal personen te beperken tot alleen de fractievoorzitters. De bijeenkomst vond plaats in de Raadzaal waar voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) tussen personen was.” Acht fractieleiders mochten dan uitgenodigd zijn, uiteindelijk lieten vier oppositiepartijen, waaronder Lokaal Montfoort, verstek gaan. Een woordvoerder van de gemeente liet weten dat gezien het vertrouwelijke karakter niet gekozen kon worden voor alternatieve vormen van vergaderen, zoals bijvoorbeeld streamen. Fractiepartijleider van Lokaal Montfoort Rob Jonkers zegt: “Dit is dus onzin. Ten eerste is openbaar gemaakt waarover het ging, namelijk de fi nanciële problemen. Ten tweede kun je heel goed in een afgeschermd groepje een video conferentie houden.” Brief aan secretaris van de koning Nu de vergadering ondanks het bezwaar van de fractie Lokaal Montfoort, toch door Sjoukje Dijkstra gehouden is, heeft Jonkers afgelopen vrijdag een brief gestuurd aan de secretaris van de koning. Hierin doet hij zijn beklag over de gang van zaken. Burgemeester Petra van Hartskamp mag dan geprobeerd hebben de verhoudingen te verbeteren, maar door dit soort acties worden die weer op scherp gezet. (De pot verwijt de ketel, red.) Ik vind dat de burgemeester hiermee een verkeerd signaal afgeeft. Je vraagt andere mensen om bijeenkomsten te beperken, en ondertussen ga je zelf vergaderen. Voor de gemiddelde Nederlander is dat niet erg geloofwaardig. Er vond géén besluitvorming plaats. Daarmee vervalt de noodzaak om bijeen te komen. De griffi er gaf aan met tijdslijnen te zitten. Ofwel, we moeten de jaarrekening en begroting op korte termijn aanleveren bij de toezichthouder van de Provincie. Dat snap ik, maar termijnen worden overal opgerekt. Hier ook. Dan kan dit dus ook best wachten.” Oud IJzer inzameling en samenwerkingsconcert Ons Genoegen afgelast Zaterdag 28 maart zou er weer een grote oud ijzer inzamelingsactie worden gehouden door de 100-jarige muziekvereniging Ons Genoegen. Zoals zoveel evenementen kan deze helaas ook geen doorgang vinden. Den Houdijker Sloopwerken & Metaalhandel aan de Tasveld in Montfoort is zaterdag 28 maart wel gewoon geopend van 08.00 uur tot 12.00 uur. U kunt daar uw oud ijzer alsnog wegbrengen en, als u dat wil, de opbrengst doneren aan de muziekvereniging. U kunt het ijzer natuurlijk ook bewaren tot 28 oktober. Dan doen we ongetwijfeld een extra grote inzameling. IJzer plaatmateriaal en oude machines, fi etsen, brommers, grasmaaiers, hekwerken, archiefkasten, computers, beeldschermen, televisies, wasmachines, drogers en vaatwasmachines kunt u inleveren. Koelkasten en vriezers worden niet ingenomen i.v.m. gassen! Het grote samenwerkingsconcert van vijf muziekverenigingen dat gepland stond voor 18 april kan ook niet doorgaan. Ons Genoegen probeert het concert op een later tijdstip alsnog uit te voeren. Veteranen met een verhaal De Stichting Veteranen Lopikerwaard moest vanwege de Corona-crisis heel veel plannen in de koelkast zetten. Maar ze laten zich niet uit het veld slaan. Het vizier staat nu gericht op 27 juni Nederlandse Veteranendag. De eerste nieuwsbrief van dit jaar lag al weer klaar voor verzending toen de Corona maatregelen van kracht werden. Bijna alle aangekondigde activiteiten moesten worden afgezegd. De geplande ontmoetingsborrel in Oudewater werd geschrapt en de 4- en 5 mei vieringen gaan waarschijnlijk op slechts heel beperkte schaal door. Ook het internationale sportevenement de ‘Invictus Games’, dat begin mei gepland stond in Den Haag, waar de veteranen naartoe konden, verdween van de kalender. Of en wanneer de activiteiten op later datum plaatsvinden is nog onduidelijk. “Noodgedwongen richten we ons nu op activiteiten voorafgaande aan en op veteranendag”, zegt Jorn Bleijs (penningmeester van de Stichting Veteranen Lopikerwaard). Activiteiten Knooppunt voorlopig gestopt Het Knoopunt is in Montfoort en Linschoten een begrip. Ruim 1.100 senioren in de gemeente zijn lid van de vereniging. Wekelijks nemen zij deel aan de bijna 20 verschillende activiteiten die worden georganiseerd. Vanwege het Coronavirus moest het bestuur besluiten om voorlopig alle activiteiten op te schorten. In eerste instantie tot eind maart, maar inmiddels op aanwijzing van het kabinet tot en met 6 april. Tot nader bericht worden geen activiteiten georganiseerd. Op 8 april is er ook geen bingo en de jaarlijkse busreis van 13 mei stelt het bestuur uit tot volgend jaar. Op 6, 7 en 8 april worden voor de busreis dus geen deelname-kaarten verkocht. Dat er geen activiteiten zijn heeft helaas ook nog een andere kant. Voor veel senioren zijn de activiteiten van het Knoopunt belangrijk voor het sociale contact. Die zijn nu weggevallen. Vooral de oudere leden beschikken niet over faciliteiten als internet, e-mail en dergelijke. Het wordt voor hen eenzaam. Het bestuur is erg verheugd over het initiatief ‘Ik zal er zijn…. Als je me nodig hebt’ van de R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper. Zie daarvoor de aparte oproep in deze krant. Voor hulp kunt u bellen naar 06-82703194. Tussen 11.00 en 12.00 uur of tussen 16.00 en 17.00 uur zal er iemand direct bereikbaar zijn. ‘Ik zal er zijn actie’ goed ontvangen: “Er komen veel reacties binnen” “Hartverwarmend is het om te zien dat er gereageerd wordt op de oproep van vorige week”, aldus Gerard Vendrig van het initiatief ‘Ik zal er zijn, als je me nodig hebt’. Dit initiatief werd vorige week gelanceerd, om kwetsbare mensen te helpen, nu het corona virus zich steeds verder verspreidt. Inmiddels is in de gemeente Montfoort ook één besmetting vastgesteld. “Veel mensen zijn bereid om een helpende hand uit te steken of een luisterend oor te bieden”, aldus Vendrig. “Gelukkig zijn er op het moment meer handen en oren aangeboden dan dat er gevraagd worden. Zolang de maatregelen rondom het coronavirus van kracht zijn, gaat het initiatief “Ik zal er zijn, als je me nodig hebt” in ieder geval door. De oproep blijft staan, vooral ook aan de mensen die het lastig vinden om het leven ‘gewoon’ voort te zetten.” Daarom roept Vendrig juist die mensen nog eens extra op: “Als u contact opneemt, gaan we op zoek naar een manier om u zo goed mogelijk bij te staan. Dat kan door het doen van een boodschap, de hond uitlaten of een goed gesprek via telefoon of beeldbellen. De adviezen van het RIVM worden daarbij in acht genomen, zoals: geen handen schudden en anderhalve meter afstand houden. U kunt een e-mail sturen naar: ikzalerzijn@ontmoetenraakt.nl. Meer weten? U kunt ook bellen: het nummer is 06-82703194. Dit nummer is dagelijks (ook in het weekend) te bereiken tussen 11.00 en 12.00 uur en tussen 16.00 en 17.00. Buiten deze tijden kunt u een bericht inspreken. U kunt ook gebruik maken van WhatsApp. Deel dit bericht met de mensen in uw omgeving. Laat elkaar weten van deze mogelijkheid. We hopen toch dat we onze activiteiten in juni weer kunnen hervatten. Er wordt nu, ter gelegenheid van de viering van 75-jaar bevrijding, hard gewerkt aan een boekje met verhalen van een kleine twintig veteranen over de ervaringen die zij hadden tijdens de missies die zij uitvoerden. Diverse missies van de laatste 75 jaar komen aan bod. Redacteur Otto Beaujon heeft de meeste veteranen inmiddels gesproken en hun verhalen opgetekend. Door Jorn Bleijs en door de geïnterviewde veteranen worden daar foto’s bij gezocht. Frans van Petegem uit Linschoten verzorgt de opmaak. Jorn Bleijs laat met trots een voorlopige drukproef zien. “Het wordt een schitterend boekje dat een mooi overzicht geeft van alle missies die er zijn geweest. Het boekje zal zeker op 27 juni klaar zijn. Zodra het weer kan zullen de groepen 8 van de meeste basisscholen in de Lopikerwaard meedoen aan het project veteraan-in-de-klas. Veteranen vertellen dan in de klas hun verhaal. Rond veteranendag krijgen de scholieren dan het boekje uitgereikt. Alle veteranen in de Lopikerwaard krijgen dit boekje door Siem van der Burg ook gratis. Voor andere belangstellenden is het te koop voor tien euro”. De Stichting Veteranen Lopikerwaard is sinds 2017 actief. “We voorzien zeker in een behoefte” vervolgt Jorn. “Er komen steeds meer veteranen op onze ontmoetingsborrels en er zijn er steeds meer aanwezig bij onze activiteiten. Via onze nieuwsbrieven bereiken we direct ruim honderdvijftig veteranen en via de gemeenten distribueren we er nog eens zeshonderdvijftig. Die activiteiten wordt steeds meer divers. Zo zijn we aan het bekijken of we einde van dit jaar voor de tweede keer een ‘battle fi eld tour’ kunnen organiseren. Dit keer willen we een busreis maken naar Zeeland. We zullen daar dan alles te weten komen over en alles bekijken van de ‘slag om de Scheldedam”. Ben je veteraan en wil je meer weten over de activiteiten en op de hoogte gehouden worden dan kan je dat per e-mail kenbaar maken door een bericht met naam, woonplaats en e-mail adres te sturen naar info@veteranen-lopikerwaard.nl Meer informatie is te vinden op http://www.veteranen-lopikerwaard.nl Pagina 11

Pagina 13

Heeft u een reclamefolder, nxtbook of web rapporten? Gebruik Online Touch: reisgids naar een online publicatie converteren.

week 13 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication