DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK PAGINA 11 Openbare bekendmakingen Het college van B en W maakt het volgende bekend. BOUWEN Welstand Tot nadere orde zijn er geen openbare overleggen met de commissie voor ruimtelijke kwaliteit ‘MooiSticht’ mogelijk. De zaken worden zoveel mogelijk digitaal of telefonisch afgehandeld. OMGEVINGSVERGUNNINGEN Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning • 15-3-2020 Z/20/160832 Hoogstraat 53 in Montfoort Het renoveren en restaureren van een gemeentelijk monument (fase 2). • 02-3-2020 Z/20/160499 Onder de Boompjes in Montfoort Het aanbrengen van een steiger. Tegen een vergunningsaanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen. Het verlenen van vergunningen wordt bekend gemaakt onder de rubriek ‘Verleende omgevingsvergunning’. Besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht Tegen de onderstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken nadat de beschikking is verzonden een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Vindt u dat de uitvoering van het besluit onevenredig nadelig is voor u, dan kunt u naast een bezwaarschrift om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Vanwege de aangescherpte Algemene informatie huis VAN MONTFOORT Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort Postbus 41, 3417 ZG Montfoort T 0348-476 400 (maandag t/m vrijdag 08.30 tot 17.00 uur) F 0348-474214 info@montfoort.nl www.montfoort.nl KLANTZAKEN Maak een afspraak, T 0348-476 400 of via www.montfoort.nl. Maandag t/m donderdag 09.00 tot 12.00 uur Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, van 13.30 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur CALAMITEITENLIJN Voor gevaarlijke situaties in de gemeente buiten kantoortijden T 06-13610655 STORING Straatverlichting, CityTec T 088-1002731 SPREEKUREN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Afspraken met collegeleden: via het bestuurssecretariaat, T 0348-476443 GEMEENTEWERF IJsselveld 18a, Montfoort Woensdag van 08.30 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 15.45 uur Vrijdag van 13.15 tot 15.45 uur Elke 2e en 4e zaterdag van de maand van 08.30 tot 12.00 uur GROFVUIL Maak een afspraak voor het ophalen T 030-2142205 2 | Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort vervolg van de voorpagina Netwerkbijeenkomst Zo’n veertig mensen kwamen dinsdag 10 maart af op het marktplein, een netwerkbijeenkomst georganiseerd door de Adviesraad Sociaal Domein Montfoort. Hier werd gesproken over het concept armoedebeleid en er vond een lezing plaats over de decentralisatie van de verzorgingsstaat. Volgens Sabine Muller van de Adviesraad Sociaal Domein, waren beide onderdelen populair. “We zijn erg te spreken over de opkomst”, vertelt ze. Zo hebben kappers, schoonheidsspecialisten en horeca noodgedwongen de deuren gesloten. Alle andere winkels zijn nog gewoon open. Ik denk niet dat het voor 6 april naar een totale lock down gaat. Dus, roeien we met de riemen die wij hebben.” Donaties aan de Voedselbank Dat de horeca al gelijk begonnen is met bezorgen, dat viel ook hem op. De Heren van Montfoort, The Old Bakery en het Oude Stadhuis hebben allemaal een bezorg/afhaal service. Ook het Wapen van Linschoten is geopend voor afhaal en bezorgen. Zij geven aan: “Tuurlijk is de omzet een stuk minder maar op de korte termijn zorgt het wel voor de nodige activiteit. Plus we vervullen een vraag in het dorp. In hoeverre we er écht wat aan over houden ligt ook aan hoe de compensatieregels vormgegeven gaan worden. Daarnaast zijn we bezig met maatschappelijk ondernemen: mensen kunnen via ons donaties aan de voedselbank doen. Vervolgens kopen wij daar eten voor dat we zelf bij hen bezorgen. Afgelopen donderdag hebben we al een auto vol droogwaar en verse groenten kunnen afgeven. Met de donaties van de afgelopen week kunnen we dat deze donderdag weer doen!” Vrees voor verlenging Verschoor denkt dat het best nog gevolgen kan hebben voor ondernemers in Montfoort en Linschoten, maar is niet bang dat er zaken aan onderdoor zullen gaan. Wel vreest hij voor verlenging. Zeker met het voorjaar in aantocht. “De Lentemarkt is al geannuleerd. Wat gaat er nog meer niet door?” Daan Droomijs was open, maar waar het op een zonnige zaterdag normaliter heel druk zou zijn, kwamen de mensen nu mondjesmaat ijsjes halen. Montfoort heeft tot nu toe (zondag) één bekende besmetting Verschoor is ervan overtuigd dat al veel meer Montfoortenaren besmet zijn. “De ellende is dat we het niet zeker weten. Kon je het maar zien. Ik denk dat we met z’n allen achter de regering gaan staan. Dan zou je het een keer moeten krijgen, en dan moet het gedaan zijn. Het probleem is dan contacten met risicogroepen. Dat is iets waar we met z’n allen op moeten letten.” Dat beaamt Harry van de Berg, eigenaar van Bolle Harry: “Echt niet te geloven deze situatie”, zegt hij. Wel is hij blij met de dingetjes die geregeld worden voor de horeca “om nog een klein beetje te blijven bestaan”. “We hopen met z’n allen dat dit virus heel snel verdwijnt, want het wordt een moeilijke tijd voor iedereen. Als we genoodzaakt zijn om een half jaar dicht te blijven, wordt het zeer moeilijk om de boel overeind te houden”, aldus Bolle Harry. “We staan dus met onze rug tegen de muur.” “Afwachten en proberen de moed erin te houden”, aldus Verschoor. “Dat is het enige wat we kunnen doen.” “Het was een mooi gemengd publiek dat deelnam, waaronder betrokken inwoners en vertegenwoordigers van politieke partijen, de kerk, Ferm Werk, SWOM, Vluchtelingenwerk, de Voedselbank, ambtenaren en ook een wijkagent.” Voor het eerste onderdeel - het gesprek over het armoedebeleid - was iedereen vooraf gevraagd om het concept voor het armoedebeleid door te nemen. Tijdens de avond konden deelnemers dit met de opsteller, Ruud van der Blij, bespreken. Daarbij kwamen ze met vragen en aanvullingen. “Zo vond niet iedereen de omgekeerde toets even duidelijk (waarbij de burger centraal staat en niet de regels), te beschouwen als een advies om dit verder uit te schrijven. Verder adviseerden we om bij mensen die vanuit een uitkering een baan krijgen te zorgen voor een warme hand. Ofwel, om iemand daarna te blijven volgen. Het kan immers gevolgen hebben voor de ontvangen toeslagen. En wat als iemand dan toch zijn baan kwijtraakt? Het is belangrijk zo’n vervolgtraject aan te bieden. Dat neemt de opsteller ook mee in zijn stuk.” Waardevol Muller laat weten dat ze veel positieve feedback hebben gekregen op de bijeenkomst. Dat de politieke partijen aanwezig waren, was volgens haar erg waardevol. “Zo zagen ze de dynamiek van mensen die meedenken. Het was echt heel fijn om die reacties vanuit de politieke partijen te zien en te horen. Ferm Werk doet goed werk, en SWOM ook. Toch zijn in sommige gevallen mensen niet in beeld. Zo ging het bijvoorbeeld over de zogenaamde armoedeval. Als mensen een baan vinden, komen ze meestal niet meer in DE IJSSELBODE HET BLAD DAT GESPELD WORDT.... De Adviesraad Sociaal Domein van links naar rechts Arina van de Plas, Judy Alkema, Jan Verschuur, Sabine Muller, Antoinette Crawfurd. aanmerking voor kwijtscheldingen, toeslagen, et cetera. Dan houden ze onderaan de streep minder over. Dit betekent dat ze dan met minder dan ze voorheen met uitkering kregen, moeten rondkomen. Ferm Werk heeft daar inzicht in en ziet wie er een uitkering heeft, wie naar een baan gaat, dan wel gedetacheerd onder Ferm Werk of via een werkgever. Daar ligt een taak. Mensen die hun baan kwijtraken, weten bijvoorbeeld niet hoe ze verder moeten. Dat ze zich moeten aanmelden bij het UWV. Daarom is het fijn als er een nazorgtraject is.” Ook ervaringsdeskundigen kwamen op de bijeenkomst af. Zij deelden hun ervaringen en kregen ook te horen dat met het omgekeerde werken (de omgekeerde toets) nu minder gewerkt wordt vanuit de regels, en meer gericht op de mensen. “We hopen dat dat beter uitpakt, en het was goed om het zo samen door te nemen”, aldus Muller. “Wij hopen dan ook dat uitvoerders als Ferm Werk, de SWOM en het Jeugdteam elkaar nu beter weten te vinden.” Thema schuldhulpverlening Uiteindelijk was het een leuke en leerzame avond, meent Muller. Ze vertelt dat mensen zich tijdens de avond ook konden aanmelden voor themagroepen om mee te denken over een onderwerp. door Sjoukje Dijkstra Adviesraad Sociaal Domein goed bezocht Inwoners Montfoort praatten samen met politiek over armoedebeleid en decentralisatie van de zorg “De komende maanden gaan we aan de slag met het thema schuldhulpverlening. Hiervoor hebben we al vier aanmeldingen binnen!” De themagroepen zijn volgens haar vooral interessant, omdat mensen zich maar gedurende twee avonden hoeven in te zetten. Een paar uurtjes dus. “Daarbij leunen we niet zoveel op de mensen, en het is tegelijkertijd een goede manier, waarop wij ook gevoed worden.” De positieve reacties vanuit gemeente en politiek vond Sabine Muller een mooi resultaat: “Gelukkig! Ons werk wordt gezien en waardevol gevonden!” Een volgend marktplein vindt plaats in het najaar, waarschijnlijk in oktober. Hou de website van de Adviesraad Sociaal Domein in de gaten of deze krant voor meer info: www.adviesraadmontfoort.nl. Sinds het vorige artikel in deze krant over het marktplein heeft de Adviesraad Sociaal Domein zich mogen versterken met een nieuwe kracht: Arina van der Plas. Wil je ook meedenken over de andere thema’s waar de Adviesraad dit jaar mee aan de slag gaat? (inclusief LHBTI en VN Verdrag personen met een handicap, laaggeletterdheid, drank en drugs in onze gemeente), meld je dan op secretariaat@adviesraadmontfoort.nl of bij Judy Alkema: 06-54207207. POLITIE Kasteelplein 5 (stadskantoor) T 0900-8844 (lokaal tarief) Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur MILIEU Omgevingsdienst Regio Utrecht https://www.odru.nl/milieuklachten T 088-02255000 WERK EN INKOMEN Ferm Werk Carosserieweg 1, Woerden T 0348-497000 info@fermwerk.nl www.fermwerk.nl MELDPUNT DISCRIMINATIE 030-2328666 info@artlmiddennederland. Kaaphoorndreef Utrecht ZORG EN WELZIJN SWOM Kasteelplein 5, Montfoort T 0348-469109 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.30 en 13.00 tot 17.00 uur Inloopspreekuur Sociaal Team: elke dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur info@swomontfoort.nl www.swomontfoort.nl Inloopspreekuur formulierenbrigade Elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur SWOM DoeMeehuis, Kasteelplein 7 ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN MONTFOORT Gerrit Jan van der Veenstraat 20 3417 GB Montfoort www.adviesraadmontfoort.nl secretariaat@adviesraadmontfoort.nl Facebook: Adviesraad Montfoort JEUGDHULP Jeugdteam Montfoort Kasteelplein 5, Montfoort T 06-27056153 info@jeugdteammontfoort.nl www.jeugdteammontfoort.nl maatregelen met betrekking tot het coronavirus heeft de ODRU besloten om de bouwbalie te sluiten. U kunt telefonisch of via de mail uw vragen aan de ODRU stellen. Telefoon is 088-0225000, keuze 3 (bouw gerelateerde vragen) of via e- mail: wabo_bouwvergunningen@odru.nl Verlengen beslistermijn • 20-03-2020 Z/20/157318 Maarschalklaan 13 in Montfoort Het aanbrengen van een erker aan de voorgevel. Verleende omgevingsvergunning • 16-3-2020 Strick van Linschotenstraat 76 in Linschoten Het plaatsen van een dakkapel. • 17-3-2020 Z/20/158554 Peperstraat 12 in Montfoort Het aanbrengen van een lichtbak aan de voorgevel. Z/20/157638 VERKEER Tijdelijke verkeermaatregel Wegens werkzaamheden aan de toerit (14) A12 richting Den Haag (bij de M.A. Reinaldaweg in Linschoten) wordt op 25 maart, 1 april en 9 april de toerit van 20.00 tot 05.00 uur afgesloten voor doorgaan verkeer. Er wordt een omleiding ingesteld via De Wulverhorstbaan en de Burgemeester van Zwietenweg. • 19-3-2020 Z/20/159443 Titus Brandsmastraat 4 in Montfoort Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak. • 20-3-2020 Z/20/158366 IJsselkade 36 in Montfoort Het vervangen van de bestaande dakkapel. OPENBARE ORDE Evenementen Een evenement organiseren of weten wat er in uw stad wordt georganiseerd? Via onderstaande websites vindt u een overzicht van de evenementen, verleende vergunningen en aanvraagprocedures. Voor de grote evenementen gaat u naar www.montfoort.nl/evenement. Voor straatfeesten en buurtbarbecues gaat u naar www.montfoort.nl/ straatfeest. Montfoort, 24 maart 2020 Burgemeester en wethouders van Montfoort, De secretaris, M.H. van der Veer De burgemeester, mr. P.J. van Hartskamp-de Jong Pagina 10

Pagina 12

Interactieve online spaarprogramma, deze presentatie of catalogus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar op uw website plaatsen van e-relatiemagazines.

week 13 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication