pagina 5 Voorbij het restant van de 4e molen buigt het fietspad naar rechts. Links passeer je De Zesde Molen. Iets verderop verlaat je het fietspad en ga je door een toegangshek rechtsaf het ‘Natuurgebied De Hooge Boezem achter Haastrecht’ in (Nb dit deel van het traject wordt niet met rode pijltjes aangegeven). Blijf het hoofdpad volgen, met een bocht naar links en naar rechts. Na 500m verlaat je het natuurgebied weer via een ander toegangshek. Ga iets verder aan het eind linksaf op het geasfalteerde pad. Hier ben je terug op route 2/2a/2b: naar KP 88 in Haastrecht. Omdat Het Doove Gat geen functie met had voor de waterhuishouding, begon het te verlanden. Dit proces van verlanding werd door de afdamming in 2012 nog verder versneld. Nu is het vrijwel dichtgegroeid met riet. Het noordelijk deel werd gedempt voor een volkstuinencomplex en daarnaast is er sinds 1982 ook jarenlang een buitenstation van het ooievaarsdorp het Liesveld in Groot Ammers geweest (genoemd naar Het Doove Gat). Het ging zo goed met de ooievaars dat men in 2007 besloten heeft ze de vrijheid te geven. Het station is ontmanteld, maar de nestpalen staan er nog en er zitten vaak ook nog ooievaars op. Het voormalige station maakt nu deel uit van het nieuwe natuurgebied dat in de Hooge Boezem is aangelegd. 2/2a/b Na 150m, voor het volkstuinencomplex, kom je langs het voormalige ooievaarstation. Zie het informatiebord. Steek aan het eind van het pad (Zijdeweg) eerst de Provincialeweg over en ga dan linksaf op het fietspad. Na 300m kom je bij de bebouwde kom van Haastrecht. Neem hier de eerste straat rechts, de Hoogstraat. Na 200m kom je bij het Poldermuseum Gemaal De Hooge Boezem, met daartegenover de voormalige machinistenwoning uit 1873. Het museum vertelt de geschiedenis van de waterhuishouding en is absoluut een bezoek waard! Voor het museum is nog de motor te zien van het dieselgemaal dat tot 1992 in VlistOostzijde dienst heeft gedaan. Haastrecht Rond 1100 ontstond een nederzetting bij de uitmonding van de Vlist op de IJssel. In een oorkonde van 1108 wordt Havekesdrecht vermeld. Kennelijk was er toen al een sluis. In de 13e eeuw werd er een kerk gebouwd en in 1618 een eigen raadhuis. Lang is er onzekerheid geweest over de status van Haastrecht: wel of geen stad? Er is geen document waarop expliciet staat dat Haastrecht stadsrechten heeft ontvangen. Stadsrechten hielden in: bestuur en rechtspraak door eigen schepenen (onder leiding van een benoemde baljuw of schout) en allerlei privileges (per stad verschillend), zoals marktrecht, tolrecht, accijnsrecht, tolvrijdom, muntrecht en het recht om muren te bouwen. Wel is er een oorkonde van het Domkapittel van Utrecht uit 1301 over de aankoop van acht morgen land, met daaraan het zegel van de schepenen van Haastrecht. Dit document mag worden beschouwd als het bewijs voor het feit dat Haastrecht toen al stadsrechten bezat. Rond 1350 wordt in een lijst van landerijen die eigendom waren van het Domkapittel Haastrecht genoemd als ‘stad in het Baljuwschap van Jan van Beaumont’. In 1397 gaf graaf Albrecht van Beieren tolvrijdom aan ‘heer Jan V van Arkel en de poorters van Haastrecht’. De bloei van Haastrecht werd in de 15e eeuw gedwarsboomd door Dordrecht en Gouda. Dordrecht vernielde ca 1440 de Havensluis en sloot de sluis met een paal af voor de scheepvaart (sindsdien was er een overtoom). Gouda dwong in 1471 Haastrecht de IJsselbrug af te breken (en bouwde zelf een nieuwe ‘Haastrechtse brug’ over de IJssel). In 1552 vocht Schoonhoven de stadsrechten van Haastrecht aan bij het hoogste gerechtshof, het Hof van Holland in Den Haag. Maar Haastrecht werd in het gelijk gesteld. Even verder kom je langs je de vroegere sluisbrug, nu een monument. Blijf de Hoogstraat nog 100m volgen naar KP 88 bij het stadhuis. Ga hier niet meteen bij de eerste, maar bij de tweede straat linksaf (Kerkstraat). Hou rechts aan op het Kerkplein. Zo loop je om de kerk heen naar het fietspad. Ga hier linksaf en steek na 100m voor de rotonde de Provincialeweg over naar KP 89, het eindpunt van de wandeling. Pagina 52

Pagina 1

Interactieve internet boek, deze drukwerk of studiegids is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van papier naar digitaal converteren van etijdschriften.

Recreatiekrant 2018 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication