pagina 2 1/1a Bij KP 77 staat in de sloot een paal met een bord met de tekst ‘Eendenkooi van J. Berkhouwer, met afpalingsrecht van 755 meter, gerekend van het midden van de kooi. Het oude afpalingsrecht hield in dat er in een straal van 200 Rijnlandse roeden (= 755 meter) een verbod gold op activiteiten die de eenden konden verstoren. Natuurlijk kan dit verbod tegenwoordig niet meer worden gehandhaafd. Ga vanaf KP 77 naar KP 79: eerst nog 300m over de Bilwijkerweg en dan vlak voorbij een brede wetering, de Bergvliet, rechtsaf bij een hek met een rode pijl op een geld veldje. Voordat je verdergaat, kun je nog even kijken bij het informatiebord van het natuurgebied, 100m verderop aan de Bilwijkerweg. Ga verder bij route 1/1a/1b. 1b Ga vanaf het beginpunt KP 89 eerst richting KP 86 via het fietspad langs de Bredeweg. Ga aan het einde van de bebouwde kom nog 300m rechtdoor en dan, iets voorbij de molen, rechtsaf op de Bilwijkerweg richting Stolwijk. Na een bocht naar links en een bocht naar rechts kom je bij een informatiebord van het natuurgebied Bilwijk van het Zuid-Hollands Landschap. Ga voorbij het bord nog 100m verder en dan bij het hek met een rode pijl op een geel veldje vlak voor een brede wetering, de Bergvliet, linksaf. Ga verder bij route 1/1a/1b. 1/1a/1b Na 300m over een graskade, kom je bij voorbij een hek op de Bergvlietsekade. Die vormt de scheiding tussen de polders Vlist-Westzijde (links) en Bilwijk (rechts). Nb de verschillende kavelrichtingen. De Bergvlietsekade is de achterkade/waterkering van de polder Vlist-Westzijde, die ca 1100 vanaf het riviertje de Vlist is ontgonnen, en loopt dus min of meer evenwijdig aan de Vlist. De polder Bilwijk is later ontgonnen, vanaf de Bovenkerkse wetering van Stolwijk, en staat haaks op Vlist-Westzijde. Achterkaden zijn evenals als tiendwegen vanouds beplant met wilgen, elzen en essen. Als ze begaanbaar zijn, zijn het prachtige wandelpaden; ze liggen ver van de bebouwing en er is een rijkdom aan mezen, vinken en andere zangvogels. Na 1500m passeer je een klein poldergemaal met een vijzelschroef om water uit de polder Vlist-Westzijde naar het hogere peil van de Bergvliet te brengen. Deze vliet is vanouds de afwatering van de polders bij Bergambacht naar de Hollandse IJssel. Iets verder kom je bij KP 79. Zie het informatiebord. Je kunt hier een korte doorsteek maken, linksaf via het Kraamvrouwenpad, terug naar Haastrecht. Nb. honden niet toegestaan! Bovendien is dit pad vanwege het vogelbroedseizoen niet toegankelijk van 15 maart tot 15 juli. Het pad werd aangelegd in 1732 en dankt zijn naam aan het feit dat de lokale vroedvrouw uit Vlist via dit pad naar de Bovenkerkseweg kon lopen. Het diende ook als kerkenpad van Vlist naar Stolwijk. Lange tijd bestond het pad niet meer, maar in 2013 is het in ere hersteld. Aan het eind van het Kraamvrouwenpad naar rechts en dan na 100m linksaf over de Vrouwebrug. Als je hier (bij KP 85) linksaf gaat op de Oost-Vlisterdijk naar KP 23 loop je terug naar Haastrecht. Zie verder route 2b. Van KP 79 loop je via een vlonderpad naar KP 11. Blijf de Bergvlietsekade volgen. Na 1000m buigt de kade naar links. Dan kom je na 300m bij KP 12. Ga hier linksaf op het fietspad (Geerpad) naar KP 84. Na 1000m kom je in het dorpje Vlist. Via de Beatrixstraat, Bernardstraat, en Julianaplein kom je uit bij de West-Vlisterdijk. Hier is de Vlisterstee, een mooie plek halverwege de wandeling om even te zitten en wat te gebruiken. Hier houdt de route van traject 1 op en begint de route van traject 2, terug naar Haastrecht. Knooppunten van traject 2 en de varianten. 2 84 ] 26 ] 20-27 ] 30 ] 28 ] 39 ] 29 ] 88 ] 89 2a idem met een extra rondje van 2 km van 29 via 86 en de Hooge Boezem terug naar 29 ] 88 ] 89 2b 84 ] 26 ] 85 ] 23 ] 86 ] 29 ] 88 ] 89 2/2a/2b Ga via de loopbrug naast de Vlisterstee over het riviertje de Vlist. Hier kom je bij KP 84. Ga hier linksaf over de Oost-Vlisterdijk naar KP 26. Nb de monumentale 17e eeuwse boerderijen op nummers 26, 21 en 19. Bij nummer 18 kun je op een eilandje in de Vlist genieten van het uitzicht. De eigenaren, Kees en Leny Spruit, hebben voor passanten enkele bankjes neergezet. Hou dit schilderachtige plekje in ere: pluk niets af en laat geen afval achter. Twee smalle percelen tussen de boerderijen op de nummers 14 en 13 zijn mooie voorbeelden van vroegere hennepakkertjes. Die zijn soms nog herkenbaar in het landschap als smalle percelen, omgeven door rijen wilgen en sloten, altijd naast of vlak achter een boerderij. Vrijwel alle boerenbedrijven in het veenweidegebied van de Lopikeren Krimpenerwaard hadden tussen ca 1500-1850 een hennepakker. De boeren in de regio leefden vooral van de productie van kaas en de hennepteelt. De mest van de koeien werd gebruikt om de hennepakkertjes vruchtbaar te houden. De hennep leverde vezels voor de productie van touwen, zeilen en visnetten en van hennepolie. Na de oogst werd de hennep door de boer zelf voorbewerkt (roten, drogen, breken, hekelen) en vervolgens met boten naar steden als IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Gouda en Schoonhoven gebracht. Daar werd de hennep in de plaatselijke waag gewogen, opgekocht en verder bewerkt (beuken, spinnen, twijnen). De grootste bloei was in de ‘gouden’ zeventiende eeuw als gevolg van de grote vraag van de koopvaardij (VOC), de marine en de haringvloot naar scheepstouw, zeilen en visnetten. Dit betekende veel werkgelegenheid in de stadjes in de omgeving. Nog in de eerste helft van de negentiende eeuw werkten de meeste mensen in Oudewater in garenspinnerijen en touwslagerijen. Na 1850 nam het belang van de hennepteelt af door het gebruik van sisal en manilla en later ook van synthetische vezels, katoenen visnetten, staalkabels en stoomschepen in plaats van zeilschepen. Veel hennepakkers werden omgezet in boomgaarden. Tegenwoordig zijn veel sloten naast boerderijen gedempt, waardoor zelfs de herinnering aan de plek van de meeste hennepakkers uit het landschap is verdwenen. Pagina 49

Pagina 51

Scoor meer met een online shop in uw spaarprogramma. Velen gingen u voor en publiceerden PDF's online.

Recreatiekrant 2018 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication