DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK PAGINA 9 Carnavalsvereniging De Blauwbaadjes en Gemeente Oudewater zijn het eens: Carnaval moet een feest zijn voor iedereen Het nieuws dat de gemeente Oudewater strenger gaat controleren op geluidsoverlast van de carnavalsoptocht sloeg in Oudewater in als een bom. Toch zijn carnavalsvereniging De Blauwbaadjes en de gemeente het op grote lijnen met elkaar eens. Zij vinden beiden dat regels bijdragen aan een beter evenement. De voorzitter van De Blauwbaadjes, Leon Sangers en burgemeester Wim Groeneweg vinden het jammer dat er zoveel ophef is ontstaan rondom de controles op geluidsoverlast. Zij willen er samen juist een reuze gezellig, maar gezond en veilig evenement van maken. Daarbij gelden nu eenmaal bepaalde regels. De burgemeester benadrukt: “Regels zorgen ervoor dat er grenzen zijn. Bijvoorbeeld aan drankgebruik, verkeer, constructie van de wagens én geluid. Die grenzen zijn nodig om een evenement goed te laten verlopen”. Leon Sangers, voorzitter van De Blauwbaadjes vult aan: “Het is ook gewoon een kwestie van je verantwoordelijkheid nemen”. Iedereen die het carnaval een warm hart toedraagt en deelneemt aan de mooie optocht heeft hier zijn of haar eigen rol in”. Liever geen boetes De geluidsnorm geldt al jaren. Maar de mogelijkheden om daarop te sturen, waren beperkt. Dat werd ook door De Blauwbaadjes ervaren. Wagens uit de optocht halen, was niet altijd mogelijk. Het opleggen van een boete is dan een extra middel dat ingezet kan worden. Burgemeester Groeneweg licht toe: “Ten eerste willen we een gezellig feest zonder boetes! Maar er zijn nu eenmaal grenzen. Boetes zijn bedoeld om mensen te dwingen tot het veranderen van hun gedrag. Een lage boete zou niet dit effect hebben. Daarom is de hoogte vastgesteld op 1.500, euro.” De Blauwbaadjes hadden deze boete liever lager gezien, en naar aanleiding van de bevindingen van dit jaar bijgesteld als dit niet afdoende zou werken. Meten is weten De gemeente helpt de carnavalswagens bij het meten van hun geluidsniveau. Bij het opstellen van de wagens is de omgevingsdienst gevraagd het geluid van alle wagens te meten. Zo weten ze waar ze aan toe zijn. “Stelt de omgevingsdienst tijdens de optocht toch een overtreding vast, dan krijgt de betreffende wagen van ons een gele kaart”, zegt Sangers. “Ben je dan nog een keer in overtreding? Dan weet je wat de consequentie is. Ook wij vinden dit redelijk”. Niet alle gemeenten hebben dezelfde normen Léon Sangers geeft aan dat De Blauwbaadjes graag hadden gewild dat als er een boete wordt opgelegd, deze regionaal zou worden bepaald en in goed overleg met alle partijen. Burgemeester Groeneweg legt dit graag uit: “Gemeenten zijn heel verschillend, op allerlei gebied. Een paar voorbeelden: gaat de optocht door brede of hele smalle straten? Is er gevaar voor de veiligheid door heel veel mensen in een klein gebied? Is er veel of weinig overlast door drankgebruik? Zijn er wel of geen omleidingen voor het verkeer en wat betekent dat voor de omgeving? Zijn er wel of geen klachten over het geluid? Allemaal zaken waar een gemeente op haar eigen manier op wil sturen. Dat maakt het zo moeilijk om één gezamenlijke norm te stellen. Dit is tot nu toe dan ook niet gelukt”. De Blauwbaadjes vinden dit jammer, maar hopen dat er volgend jaar wél een richtlijn voor de hele regio kan worden afgesproken. Trots op de optocht - Carnaval in Oudewater leeft! Leon Sangers én burgemeester Groeneweg zijn trots op de optocht in Oudewater. Helemaal nu de organisatie erin geslaagd lijkt om het aantal wagens te verdubbelen. Vorig jaar bestond de optocht uit acht wagens. Nu zijn er al zeventien aanmeldingen. “Één ding is in ieder geval duidelijk: Carnaval in Oudewater leeft! En dat willen we graag zou houden”, aldus Leon Sangers en burgemeester Groeneweg. Burgemeester Groeneweg is van donderdag 20 tot en met zondag 23 februari zo veel mogelijk aanwezig bij de festiviteiten rondom Carnaval. Zo is hij voor iedereen direct aanspreekbaar. DE IJSSELBODE HET BLAD DAT GESPELD WORDT.... Het weesbestuur is in de openbaarheid getreden na een lange periode van activiteiten zonder daar enige ruchtbaarheid aan te geven. Het Weesbestuur doet ertoe; nog steeds opening nieuwe pand zaterdag 15 februari nieuwe collectie Nieuwe openingstijden Maandag gesloten Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur Zaterdag 10.00 - 17.00 uur V.l.n.r.: Leonie Foncke, Tijn Trijssenaar, Jaap de Wit, Angela van der Zalm, Dick Slager en Ad de Regt. Het Weesbestuur heeft eeuwenlang voor talloze wezen en ‘verweesden’ veel betekend en was voor een aantal jongeren van groot belang. En wil dat, waar nodig, ook nu nog zijn. Ze hebben, na jarenlang in stilte hun goede daden te hebben verricht, besloten om dat Weesbestuur en het werk dat ze doen bekend te maken. Duidelijk niet om bekendheid voor zichzelf te vergaren, maar alleen omdat er nu wellicht jongeren ‘onder de radar’ blijven, die een steuntje in de rug heel goed zouden kunnen gebruiken. En dan gaat het over jongeren, tot 27, die, terwijl de overheid al heel veel voor ze doet, net tussen wal en schip dreigen te vallen. Verschillende organisaties, die wellicht met leden van de beoogde doelgroep in aanraking zouden kunnen komen, kregen enige tijd geleden een bericht dat dit in de openbaarheid treden van het Weesbestuur offi cieel op 4 februari stond te gebeuren en waren uitgenodigd voor deze ‘coming out’. Het was dan ook druk met afgevaardigden van gemeenten, stadsteams, scholen, jeugdorganisaties en andere maatschappelijk betrokken instanties. Met name werden ook oud-secretaris van het Weesbestuur, de heer Pak, een van door Aad Kuiper de oudste aanwezigen en de jongste, kinderburgemeester Tijn Trijssenaar, welkom geheten door de voorzitter, de heer Dick Slager: “Het is niet toevallig dat we deze dag uitgekozen hebben voor de bekendmaking. Het is de laatste dag van de week van het vergeten kind, waarin extra aandacht voor kwetsbare kinderen centraal staat.” Slager vervolgde met de terugblik dat er al sinds eeuwen aandacht nodig was voor kwetsbare kinderen: toen waren er veel meer weeskinderen, veel daarvan werden opgevangen door familie, maar dat lukte niet altijd. Al voor 1600 was er hier in Oudewater een weeshuis dat eeuwenlang dienstdeed. De betekenis nam op de lange duur af, onder andere omdat de gezondheidszorg steeds meer toenam. Zo werd het weeshuis anderhalve eeuw geleden gesloten en nog later ook daadwerkelijk afgebroken. Er hangt nog een schilderij met betrekking tot het weeshuis in het stadskantoor en de gevelsteen is ook nog ergens in Oudewater te vinden.” Korte Havenstraat 22 | 3421 AG Oudewater T 0348 - 56 00 46 | www.pardoesoudewater.nl | Zelfstandigheid en toekomstperspectief “Het Weesbestuur, offi cieel het ‘Weesbestuur der hervormden Oudewater’, vroeger veelal de regenten genoemd, bleef bestaan. Met het verstrijken van de tijd is er veel veranderd. Maar veel ook niet. Voor veel, noem het ‘verweesde’ kinderen, is het lastig om hun weg in de maatschappij te vinden. Zonder dat we taken van de overheid willen overnemen, willen we deze kwetsbare kinderen, kwetsbare jongeren graag helpen. En daar willen we open over zijn. Een nieuwe fase in ons bestaan is aangebroken.” Ad de Regt, als secretaris van het Weesbestuur: “Wij willen jonge mensen eerlijke kansen bieden, waarin zelfstandigheid en toekomstperspectief centraal staan. De tijd van bedélen en bédelen is voorbij. De overheid doet veel, maar als niemand anders je kan helpen in een bepaalde situatie zouden wij dat misschien wél kunnen doen. Het mag niet aan het gebrek aan geld liggen dat je iets niet kunt bereiken.” De Regt vult aan, omdat die vraag waarschijnlijk toch zou komen, dat het geld uit het vermogen van de stichting komt. Het vermogen dat het Weesbestuur nu bezig is te investeren in projecten die in het verlengde liggen van hun doelstellingen: “Hoe groot dat vermogen is, houden we wè l geheim. We zijn nu naar buiten getreden, maar houden zo nog een beetje van het Weesbestuur voor onszelf.” Jaap de Wit, penningmeester van datzelfde Weesbestuur overhandigde de eerste fl yers van het Weesbestuur aan Tijn Trijssenaar, Leonie Foncke (Stadsteam Oudewater) en Angela van der Zalm (FermWerk). De website ging voor het eerst de lucht in en wie op een later moment denkt: “Hé, zou het Weesbestuur voor hem of haar niet kunnen bijspringen?”, kan daar altijd even een kijkje nemen. Misschien zelfs nu al, want het blijkt een mooie en verhelderende website: www.hetweesbestuur.nl Pagina 8

Pagina 10

Heeft u een editie, page gangster of web maandbladen? Gebruik Online Touch: catalogus online bladerbaar publiceren.

week 7 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication