Nalatenschappen - de tweede fase Vorige keer nam ik u mee naar de notariële nalatenschap-praktijk. Ik deelde de afwikkeling van een nalatenschap in drie fasen in. Vandaag vertel ik u graag hoe ik fase 2 beleef. De tweede fase In fase 2 van de nalatenschap is dus bekend wie de erfgenamen zijn en wie hen mag vertegenwoordigen. Soms is dat een executeur en soms een gevolmachtigde zoals vorige keer aangegeven. Nu kan de echte boedelbehandeling beginnen want iemand mag naar buiten toe dingen gaan regelen. Soms is dat de notaris. Eventuele geblokkeerde bankrekeningen kunnen door die vertegenwoordiger worden gedeblokkeerd. In deze fase kunnen ook eventuele in het testament opgenomen legaten worden uitbetaald. Legatarissen zijn geen rechtsopvolgers maar moeten worden gezien als schuldenaren van de nalatenschap en die moeten dus worden betaald door die vertegenwoordiger. Gelet moet ook worden op eventuele legitimarissen. Instanties kunnen worden aangeschreven en er kan worden geïnventariseerd wat de bezittingen en de schulden zijn. Er moet door die vertegenwoordiger een zogenaamde boedelbeschrijving worden gemaakt. Dat is dus niet een inboedelbeschrijving. Veel mensen denken dan de hele inboedel moet worden geïnventariseerd. Nee, een boedelbeschrijving past soms op een A4tje en daar staan de bezittingen op en de schulden (en de hele waarde van de hele inboedel in één bedrag). Er moet ook in kaart worden gebracht welke eventuele vorderingen er nog zijn en die moeten worden geïnd. En als bekend is wie de schuldeisers zijn moeten die worden betaald. Daarnaast zijn er twee fiscale aangiften die vaak op dat moment per datum overlijden gedaan moeten worden. De eerste is de laatste aangifte inkomstenbelasting, want het fiscale jaar van de overledene eindigde op de dag van het overlijden. Nieuwe regels overdrachtsbelasting bij woningen? Kijk op www.notarisoudewater.nl/actueel De juiste notaris ontzorgt! “Bij de aankoop van uw nieuwe woning zijn wij u graag van dienst! Wij hanteren scherpe all-inclusive tarieven. Vraagt u naar de voorwaarden!” mr. A. J. W. Kuiper Rodezand 42 3421 BB Oudewater PB 31, 3420 DA Oudewater 0348-561427 / 0348-473000 info@notarisoudewater.nl www.notarisoudewater.nl meesterlijk wonen - pagina 8 Je zou in sommige gevallen kunnen wachten tot de komende eerste mei voordat die aangifte moet, maar het is maar net zo handig zo snel mogelijk die aangifte te doen want daar komt een bedrag te ontvangen of te betalen uit en daar wacht de afwikkeling op. De tweede aangifte is de aangifte erfbelasting. Over de verkrijging van een Nederlandse erflater of iemand die nog fictief in Nederland woonde per datum overlijden is die belasting verschuldigd. Die aangifte moet binnen acht maanden na het overlijden gedaan worden. Soms moeten daarbij lastige keuzes worden gemaakt ingeval er sprake is van een langstlevende-testament. Ik schreef daar wel eerder over. Dan gaat het soms over het invullen van opvullegaten en het kiezen van een passende en handige rente over een eventuele vordering van kinderen, allemaal om misschien per de datum van het eerste overlijden wat minder erfbelasting te hoeven te betalen. Ook daar is het zaak zo snel mogelijk maar die aangifte te doen. Want eenmaal aangifte gedaan is het wachten geblazen op de aanslag. Enige jaren geleden waren de achterstanden op de afdeling erfbelasting zo groot bij de belastingdienst dat er soms een jaar gewacht moest worden op die aanslag! Volgende keer neem ik u graag mee naar de laatste fase van de afwikkeling. Pagina 7

Pagina 9

Heeft u een onderwijs catalogus, blueberry of digitale reisgidsen? Gebruik Online Touch: nieuwsbrief van pdf naar online converteren.

week 41 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication