PAGINA 8 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 11 FEBRUARI 2020 Nieuws vanuit de gemeenteraad Preventie- en Handhavingsplan Alcohol In 2014 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Een belangrijke wijziging was de verhoging van de leeftijdsgrens voor het gebruiken van alcohol van 16 jaar naar 18 jaar. Daarnaast is de verplichting opgenomen voor gemeenten om iedere vier jaar een preventie- en handhavingsplan alcohol op te stellen. Het vorige plan kende een looptijd tot 2019 en moet dus geactualiseerd worden. De gemeenteraad bespreekt aanstaande donderdag - 13 februari - het nieuwe plan. Hieronder leest u wat de vijf fracties van het voorstel vinden. Yannick Six Geen geld of geen wil? Gijs Hoogenboom Oplossingen met mate Als CDA hechten wij veel belang aan dit onderwerp. Alcohol- en drugsproblematiek raakt inwoners van onze gemeente. Daarom hebben wij bij de afgelopen begrotingsraad meer geld willen vrijmaken voor het bestrijden van alcohol- en drugsmisbruik. Dit was helaas tevergeefs. En nu wordt een plan gepresenteerd waarin staat dat de middelen en de capaciteit erg beperkt zijn. Sterker nog, het volledige budget ter bestrijding van alcohol- en drugsproblemen gaat op aan ‘het updaten van vergunningen.’ Dit heeft geen enkel direct effect en het is wat het CDA betreft dan ook volstrekt onvoldoende. Er is een duidelijk beleid voor de toekomst nodig. Nadat er al jaren veel over het problematische gebruik van alcohol en drugs gesproken wordt, mogen we meer daden verwachten. Daar hoort ook meer capaciteit bij, en wat het CDA betreft komt dat er ook. Waar een wil is, is een weg. Over het drinken van alcohol kan je wel zeggen dat het in onze cultuur zit. Hard werken en dan goed ontspannen. De 16e verjaardag was voor mij en vele anderen dan ook een startsein waarop er naar de Manebrug gegaan mocht worden. Doordat we steeds beter weten dat alcohol niet goed is voor je gestel en zeker niet op jonge leeftijd willen we vanuit de gemeente sturen op een hogere leeftijd waarop jongeren beginnen met drinken. Dit is een cultuurverandering die een lange adem vraagt, maar met voorlichting en training op de plekken waar het verkocht wordt komen we er stukje bij beetje wel. Zo werd er vroeger nog sterke drank geschonken tijdens de raadsvergaderingen; tegenwoordig alleen na afloop een biertje of wijntje. Wij staan achter het Preventie en Handhavingsplan van de Gemeente Oudewater. Geen betutteling, maar gebaseerd op ervaring van anderen. Oplossingen met mate. Dolf Wildeman Alcohol én drugs De Onafhankelijken vinden het een goede zaak, dat het College preventie hoog in het vaandel heeft staan. Door de beperkte financiële middelen en het feit dat preventie vaak een kwestie van lange adem is, heeft het College er echter voor gekozen om zich vooralsnog te richten op de alcoholproblematiek. De Onafhankelijken vinden dat jammer, omdat ook het drugsgebruik in Oudewater fors is. En waar alcoholgebruik in het algemeen bespreekbaar is, rust op het drugsgebruik vaak nog een taboe. Bovendien gaan alcohol- en drugsgebruik vaak samen en het gecombineerde gebruik vergroot nog eens de problematiek. Wij zouden daarom graag zien dat de beschikbare middelen niet alleen worden ingezet op preventie van alcoholgebruik, maar dat ook meer aandacht wordt gegeven aan preventie en het bespreekbaar maken van de drugsproblematiek. We pleiten er voor om voldoende (financiële) middelen achter de hand te houden om ook drugspreventie die aandacht te geven die nodig is. Vincent Bos Laat er eens eentje staan In Oudewater wordt vaak en veel gedronken. Veertien procent van de Oudewaterse volwassenen is een ‘zware drinker’. Fors meer dan de landelijke gemiddelden. Dat geldt voor jongeren en ouderen. En dat heeft gevolgen. Schade aan autospiegels, tuinen en straatmeubilair wordt met regelmaat gemeld. En de nachtrust van zaterdag op zondag is voor binnenstadbewoners niet gegarandeerd. Vaak wordt gedacht dat alcohol niet zo gevaarlijk is. Niets is minder waar. Veel drinken breekt je hersenen af, put je lever uit en verhoogt kansen op ernstige ziekten. Alcohol is een van de meest verslavende genotsmiddelen (samen met bijvoorbeeld cocaïne, heroïne en tabak). Verslaving is verwoestend voor je gezin, je gezondheid en je bankrekening. Genoeg reden om een glaasje minder te drinken. Dat vraagt actie. Niet alleen van de gemeente, maar van de samenleving als geheel. Denk dus aan je buren, aan je gezondheid, aan je portemonnee en laat er eens eentje staan. Tijdens de derde helft, in de kroeg, of straks bij carnaval. Wim Knol Beperken alcoholgebruik is geen klein bier Enkele jaren geleden was Oudewater prominent in het nieuws vanwege het hoge drugsgebruik. Oudewaternaren houden ook van een stevige borrel, zo blijkt uit onderzoek. Naar aanleiding van de verontrustende cijfers klinkt in het gemeentebestuur jaarlijks de roep om krachtige tegenmaatregelen, steevast gevolgd door het opstellen van ambitieuze beleidsplannen. In de komende raadsvergadering stellen we een preventie- en handhavingsplan vast. Dit jaar ligt het accent op het verhogen van de startleeftijd volgens het IJslands model. Dat staat voor het helpen van de verstrekkers bij het naleven van de leeftijdsgrens, door de horeca-vergunningen van de verenigingen op orde te brengen en een breed overleg te organiseren met de sportverenigingen. Het is zeer de vraag of dat zoden aan de dijk zet. De sportverenigingen leven immers van de drankomzet. Bovendien is voor de uitvoering slechts 10.000 euro beschikbaar. Het lijkt wel of we het stiekem wel goed vinden zo. Misschien moeten we het daar eens indringend over hebben met elkaar. Dinsdag 11 februari 2020 Hartenkoeken voor stichting Hartekind Het is deze week Hartekindweek: een week die in het teken staat van de naamsbekendheid van Stichting Hartekind en de impact van hartafwijkingen bij kinderen. Boaz Heek, de zoon van ‘t Stoepje bakker Zeger Heek is geboren met een hartafwijking. Om geld op te halen voor de stichting verkoopt Zeger deze week hartenkoeken in zijn kraam op de weekmarkt in Oudewater. Vier jaar geleden stond het leven van Zeger en zijn vrouw Marian op de kop toen zij met twintig weken zwangerschap hoorden dat hun zoon een hartafwijking heeft. Negen dagen na zijn geboorte onderging Boaz zijn eerste openhartoperatie. Het was de eerste van een hele reeks operaties. Op dit moment gaat het goed met Boaz en is hij - voorlopig - operatievrij. “Het is een vechter”, vertelt Zeger trots. Onderzoek Elke dag worden in Nederland vier kinderen geboren met een hartafwijking en elke twee dagen overlijdt een kind aan een hartafwijking. Door onderzoek wil Stichting Hartekind de overlevingskansen vergroten en de kwaliteit van leven verbeteren. Om dit onderzoek uit te voeren is veel geld nodig. Zeger: “Door onderzoek wordt het bijvoorbeeld mogelijk dat alle kinderen geopereerd kunnen worden via katheterisatie, dat is veel minder risicovol.” Oudewaterse Leonie Hogendoorn is teamleider intensive care in het WKZ, waar Boaz behandeld wordt. Samen met Connie de Jong - ook uit Oudewater én vriendin van de familie Heek - zorgt zij voor bekendheid van de actie van Zeger. Leonie: “Ik kom dagelijks in contact met kinderen als Boaz en ze gaan me echt aan het hart. Ik zie wat onderzoek bijdraagt aan de verbetering van de behandelmethoden en de overlevingskansen.” door Ellen van Leeuwen Koeken kopen Woensdag kunt u tussen 08.00 en 17.00 uur Hartenkoeken kopen bij ‘t Stoepje. U kunt ze vooraf ook bestellen via een whatsapp berichtje naar Zeger op 06-10906476. De volledige opbrengst van de Hartenkoeken komt ten goede van Stichting Hartekind. Connie: “Als ieder huishouden nou één pak koeken koopt, dan halen we een geweldig bedrag op.” Leonie fietst samen met een groep fietsers uit Oudewater, op 4 juli de Hartenkindride, 200 km langs vier kinderhartcentra. Met deze fietstocht wordt ook geld opgehaald voor stichting Hartekind. U kunt het team Hartenstrijders ook sponsoren. Kijkt u daarvoor op: www.hartekindride.nl/wkz-hart-strijders Pagina 7

Pagina 9

Scoor meer met een web winkel in uw PDF-en. Velen gingen u voor en publiceerden kranten online.

week 7 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication