PAGINA 6 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 11 FEBRUARI 2020 Samen wonen en samen leven In Nederland, en ook in Oudewater, wonen mensen dicht op elkaar. Samen wonen en samen leven heeft leuke en gezellige kanten. Maar soms is samenleven lastig; moet je daar zelf iets voor doen. Afgelopen week had ik een fi jn gesprek met een aantal mensen uit Oudewater. Zij hebben in hun directe woonomgeving te maken met woonoverlast door verward en vreemd gedrag van hun buurman. De man vertoont soms zodanig onberekenbaar gedrag dat het bedreigend overkomt. Hierdoor voelen zij zich niet altijd veilig. Je zult er maar naast wonen! Blij verrast Tijdens het drinken van een kopje koffi e op mijn kamer werd ik blij verrast. De buurtgenoten hadden niet de verwachting dat ik het probleem wel even zou oplossen. In tegendeel. Zij wilden meedenken over de manier waarop de man geholpen zou kunnen worden. Een beetje aandacht of hulp zou de situatie misschien verbeteren. De buurtgenoten dachten eraan om hem af en toe uit te nodigen voor een maaltijd of hem hulp te bieden bij het onderhoud van zijn (verwaarloosde) tuin. Getroffen door betrokkenheid en zorgzaamheid van buurtgenoten Ik ben ervan overtuigd dat professionele hulp voor deze buurman nodig is. Maar ik werd getroffen door de betrokkenheid en zorgzaamheid van deze buurtgenoten voor hun overlast gevende buurman! Samen wonen en samen leven is niet altijd eenvoudig. Deze buurtgenoten willen zich hiervoor inzetten. Dat vraagt bereidheid de kwetsbare en soms lastige ‘ander’ te blijven zien als mens die onze hulp nodig heeft. Vertrouwen in de kracht van de samenleving Het probleem is nog niet opgelost. Maar mijn bewondering en vertrouwen in de kracht van de samenleving in Oudewater is nog groter dan hij al was! Dank Oudewater! Wim Groeneweg, burgemeester Vergunningen Op Oudewater.nl/gemeenteblad is meer informatie over de vermelde vergunningen te vinden. Ingekomen aanvragen / meldingen Wabo (omgevingsrecht) • Oost-IJsselkade 23 in Oudewater het plaatsen van een raam in de voorgevel, ingediend op: 29-01-2020, dossiernummer: OLO4919503 APV / Bijzondere wetten • Rodezand 48 in Oudewater het organiseren van een verjaardagfeest met een live band op 21 maart 2020, ingediend op: 30-01-2020, dossiernummer: 2023168 Stadskantoor Waardsedijk 219 3421 NE Oudewater Postbus 100 3420 DC Oudewater Telefoon: 14 0348 www.oudewater.nl twitter.com/GemOudewater Openingstijden (alleen op afspraak) • ma, di en wo: 08.30 - 12.30 uur • do: 08.30 - 19.30 uur (burgerzaken vanaf 13.00 uur) • vr: 08.30 - 12.30 uur (telefoon tot 17.00 uur) Telefonische bereikbaarheid ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur • Geheel Oudewater het houden van een collecte voor stichting Hartekind vanaf 29 juni 2020 tot en met 5 juli 2020, ingediend op: 03-02-2020, dossiernummer: 2023192 Besluiten / beoordelingen Wabo (omgevingsrecht) • Kerkwetering 12B in Oudewater het vervangen van twee schuren voor één schuur, besluit: vergunningvrij op 30-012020, dossiernummer: OLO4893957 • Oude Touwfabriek 50 in Oudewater het realiseren van een opbouw op een aanbouw, beslistermijn verlengd, dossiernummer: OLO4757083 Meldpunt woonomgeving Telefoon: 14 0348 www.oudewater.nl Voor rioolstoringen buiten kantooruren: 14 0348 Stadsteam Oudewater Waardsedijk 219 3421 NE Oudewater Telefoon: 0348 56 18 93 Ma, di, do en vrij: 09.00 - 12.00 uur Inloopspreekuur Formulierenhulp: do: 10.30 - 12.30 uur info@stadsteamoudewater.nl www.stadsteamoudewater.nl • Wijngaardstraat 51 in Oudewater het plaatsen van een dakkapel aan de zijgevel van de woning, besluit: aanvraag onvolledig en buiten behandeling gesteld op 30-01-2020, dossiernummer: OLO4817037 APV / Bijzondere wetten • Geheel Oudewater het houden van een collecte voor stichting Hartekind vanaf 29 juni 2020 tot en met 5 juli 2020, besluit: vergunningvrij op 04-022020, dossiernummer: 2023192 Bieb, gemeente, huiskamer én verenigingen: Komt straks alles in de Klepper? Als het aan het college van Burgemeester en Wethouders ligt dan wordt de Klepper straks een multifunctioneel gebouw. Het voorstel dat in het Forum Samenleving als voorkeur is gepresenteerd bevat een bibliotheek, feestzaal, fl explekken, gemeenteloket en vergaderzalen en ook ontmoetingsruimtes. Bewoners reageerden bezorgd. Forumleden kritisch. Eerst moeten gesprekken met álle partijen plaatsvinden. De presentatie van non-profi t bureau Boei dat zich bezighoudt met cultureel erfgoed liet drie varianten zien. Al snel werd duidelijk dat het college van B&W de voorkeur heeft voor scenario 2b. Dat is het kompas waarop de gesprekken voor de uitwerking straks gaan varen. Burgers die konden inspreken tijdens de forumvergadering staken hun zorgen niet onder stoelen of banken. ‘Hoe moet het straks met de verenigingen? We horen van wethouder Kok weinig warmte als het om die huisvesting gaat.’ Ook forumleden vroegen zich af of met de brede bestemming van De Klepper niet veel te veel heren gediend zouden worden. Anders denken De wethouder hield het formeel: ‘Als we niets doen, dan komt er een sluiting van de Klepper. We moeten een reëel verhaal houden. Financieel zijn we niet in staat om aan alle eisen te voldoen. De opdracht is om het gemeenteloket en andere gemeentelijke diensten over te hevelen. De bibliotheek moet er een plek krijgen. En we willen een huiskamer van Oudewater zijn. Om dit allemaal voor elkaar te krijgen zullen we op een andere manier moeten gaan denken en ruimtes zo inrichten dat ze fl exibel gebruikt kunnen worden. Hoe we dat gaan doen? Daar moeten we nog gesprekken over voeren.’ Argusogen Er ligt nog geen pakket van eisen onder het voorkeursscenario. Dat moet ook nog worden gemaakt. Daarin zal de bereikbaarheid, parkeerruimte, de inrichting en het gebruik zeker nog aan de orde komen. De aanwezigen volgen de plannen met argusogen. ‘We hebben destijds met het Cultuurhuis een aantal fouten gemaakt’, zei een van de insprekers. ‘Dat moeten we echt voorkomen.’ De wethouder besloot zijn toelichting met een vergelijking: ‘Er ligt wat mij betreft een mooie dansvloer en we zullen met elkaar moeten gaan dansen. Of dat een mooie dans wordt, dat moeten we afwachten.’ Besluitvorming Het college stuurt een tijdspad voor de rondom de Klepper naar de gemeenteraad. Aan de reacties van de bewoners te horen, zullen zij de ontwikkelingen nauwgezet volgen. uitwerking en besluitvorming Kom op 18 februari naar het EnergieCafé! Een duurzaam huis, hoe doe je dat nou? Kijk op energieoudewater.nl Ontwikkeling Westerwal lijkt dichterbij te komen De gesprekken over de ontwikkeling van de Westerwal slepen al jaren voort. Door de machinefabriek die er is gevestigd, zijn er lang geen mogelijkheden geweest om er ook woningen te bouwen of een haventje te plannen. Tijdens de Forumvergadering Ruimte kwamen er plotseling meer opties naar voren. Dat er binnen niet al te lange tijd gebouwd kan worden, is wel de verwachting. Een fabriek naast woningen: kan dat wel? Dat twistpunt heeft jarenlang centraal gestaan als het om de ontwikkeling van de Westerwal gaat. De eigenaar van de machinefabriek had niet veel zin om mee te bewegen en eventueel een hal te verplaatsen waardoor mogelijkheden zouden Milieustraat/stadserf Populierenweg 21 3421 TX Oudewater vrijdag: 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 09.00 - 12.00 uur Jellinek Preventie ABC straat 5 3512 PX Utrecht Op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur op 088 505 1220 Meer info via www.jellinek.nl Sociale Kaart Oudewater De digitale wegwijzer naar activiteiten, ondersteuning en zorg in uw buurt. Kijk op www.socialekaartoudewater.nl ontstaan. Uiteindelijk is er een adviesbureau in de arm genomen dat verschillende plannen voor het gebied heeft uitgewerkt. Positief De forumleden reageerden zonder uitzondering positief over de voorstellen waarbij bewoners en activiteiten van de machinefabriek naast elkaar zouden kunnen bestaan. Burgers van omliggende straten uitten hun zorg over de circulatie van het verkeer van en naar de Westerwal en over eventueel geluidsoverlast. Met die kritische kanttekeningen wordt rekening gehouden. Nieuwe variant Extern Adviseur Roel van Cromvoirt die namens de eigenaar van de machinefabriek optrad, liet weten dat er grote twijfels zijn over samengaan van wonen en activiteiten van de machinefabriek. De eigenaar denkt dat dat niet kan. Inmiddels is een nieuwe variant opgekomen en dat is dat er ook mogelijkheden zijn dat het hele bedrijf weggaat van de Westerwal. Dat verraste de forumleden. Andere opties Juist het historische karakter van de machinefabriek is meegenomen bij de plannen voor het gebied. Wat betekent dit voor de plannen die zijn gepresenteerd? Het college wil eerst een variant onderzoeken waarbij een deel van de woningen wordt gerealiseerd en later de machinefabriek eventueel wegtrekt van de locatie waardoor andere opties ook open komen te liggen. De plannen in de ijskast zetten totdat de eigenaar van de machinefabriek een besluit heeft genomen, lijkt niet de bedoeling te zijn. Hervatten Verwachting is dat de stedenbouwkundige visie in de komende raadsvergadering al wordt besproken. Daarna volgen nog het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan. Er zijn nog vele stappen te gaan. Dinsdag 11 februari 2020 Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden? Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers! Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl Zo W rs! nl Pagina 5

Pagina 7

Scoor meer met een online shop in uw clubbladen. Velen gingen u voor en publiceerden tijdschriften online.

week 7 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication