... vervolg van de voorpagina Hoe komt het toch dat de verkopen in deze coronatijd juist stijgen? Sinds het uitbreken van corona zijn mensen onrustig geworden, maar dan wel in positieve zin. Het lijkt of ze nu iets moeten gaan doen voor het te laat is. Men maakt inmiddels optimaal gebruik van de lage rente door de hypotheek aan te passen c.q. over te sluiten. Maar dan krijgt men een boeterente en die kan aardig oplopen. En om deze te voorkomen, is het beter om te verhuizen. Want dan mag je immers de hypotheek boetevrij afl ossen. Je ziet dat veel mensen die afweging maken en voor een andere woning kiezen. Door de nieuwe lage rente is de maandlast soms lager, of gelijk aan de huidige maandlast, maar dan hebben ze wel die nieuwe passende woning. Zodoende ontstaat er gelukkig weer wat doorstroming en neemt het aantal verkopen onverwacht toe. Mogelijk kan dit wel betekenen dat het een soort vooruitgeschoven transacties zijn. Het aantrekken van de woningmarkt kan dus ook zo maar van tijdelijke aard zijn. We zien wel hoe het gaat lopen. Met zoveel onzekere factoren om ons heen weet niemand hoe het in de toekomst gaat lopen. Het is daarom beter om geen voorspellingen te doen zoals enkele grote banken recent hebben gedaan. Niemand weet immers wat er gaat gebeuren en door voorspellingen te doen geeft dit alleen maar weer onrust... Ook in onze regio loopt de verkoop prima door. De meeste woningen die worden aangemeld worden binnen 14 dagen en voor minimaal de vraagprijs verkocht. De behoefte is zelfs zo groot dat bijna alle woningen middels verkoop bij inschrijving worden verkocht met een koopsom soms ver boven de vraagprijs, bizar eigenlijk. Locatie Wijngaardstraat Oranje Bolwerck Schuylenburcht Westerwal Oranjepark Statenland Hekendorp Papekop en Snelrewaard Fase Start bouw voorzien Onderhandelingsfase. Bestemmingsplan in voorbereiding Bestemmingsplan in voorbereiding Beeldvorming Kernrandvisie. In overleg met de Provincie. In overleg met Provincie. Mede n.a.v. dorpsvisie die onlangs verscheen. Mogelijk transformeren van agrarische gebouwen tot woningen Doel: bouw 25 tot 50 woningen Nog niet voorzien Geen aparte woningbouwlocaties Ad hoc meesterlijk wonen - pagina 2 Stop de woonvisie dus maar snel in een bureaulade en laten we als een speer gaan invullen en ieder plekje die onnodig leeg staat zo spoedig mogelijk bebouwen. Het mooie is dat iedereen het daar eigenlijk wel mee eens is, maar de praktijk is anders. We zien ook dat de landelijke politiek voor is, de gemeentelijke c.q. lokale politiek voor is, maar dat de provincie een andere kijk hierop heeft. Zij gaan met name voor ‘groen’ of windmolens. Woonvisie/ bouwplannen Recent is de concept woonvisie gepresenteerd. Iedereen kan die bij de gemeente inzien. Ook wij hebben, mede op verzoek van de gemeente, er kritisch naar gekeken. Na het bestuderen kan ik niets anders concluderen dat er gewoon een goed verhaal ligt. Duidelijke standpunten, analyses en onderbouwing. Maar vergeet niet dat de woonvisie een verplicht nummer is wat een gemeente moet hebben en eens in de zoveel jaar wordt bijgesteld. Kortom een goed verhaal, maar heel theoretisch. Veel belangrijker is nu de praktijk c.q. de invulling. Het doel van de woonvisie is mede om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Iets waar in het verleden nooit naar is gekeken; gewoon verkopen wat er wordt gebouwd. De woonvisie zou eigenlijk alleen maar goed van pas komen als er geen schaarste in de woningmarkt is. Pas dan kun je weer bouwen naar behoefte. echter, op dit moment zijn de beschikbare locaties zo schaars dat we nu met iedere nieuwe woning al blij zijn. Aantal woningen 21 sociale huurappartementen 53 appartementen, waarvan: 10 middenhuur en 10 starters 64 sociale huurappartementen, waarvan deel in combinatie met zorg 71 gevarieerde woningen 20 sociale huur appartementen voor met name senioren Bij akkoord 100 diverse woningen. Gezien de drie genoemde partijen toch met elkaar moeten samenwerken kom je daar dus bijna niet uit. Zodoende kun je het de individuele verantwoordelijke personen niet altijd kwalijk nemen, want het systeem deugt niet. En dat frustreert dus menigeen. Waar moet je nu zijn als je je onvrede wilt uiten en wordt er vervolgens dan ook nog iets mee gedaan...? Ook de gemeente Oudewater is wellicht van goede zin en kwam recent in De IJsselbode van 1 september met een mooi overzicht van de geplande bouwactiviteiten. Zie hieronder nogmaals het overzicht. Misschien een zoethoudertje? Kijk eens wat we allemaal van plan zijn! Tevens wordt bij deze planning aangegeven waarom de geplande activiteit soms zo langzaam verloopt. Het lijkt erop of de gemeente zich op voorhand al wil indekken. Laten we dit overzicht eens goed bewaren en over één jaar nog eens terugkijken. vervolg op pagina 4 ... Verwachte start bouw Eind 2020 Voorjaar 2021 Eind 2021 Eind 2021 Eind 2022 Nog niet voorzien Pagina 1

Pagina 3

Interactieve web rapport, deze uitgave of club blad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online op uw website plaatsen van digi-tijdschriften.

week 41 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication