pagina 6 de ijsselbode – nieuws- en advertentieweekblad voor de ijsselstreek 12 juni 2019 Bestrijding eikenprocessierups De eikenprocessierups is weer gesignaleerd. De brandharen van deze rups kunnen hevige jeuk en geïrriteerde huid, ogen en luchtwegen veroorzaken bij mens en dier. Daarom laten wij in juni en juli de rupsennesten wegzuigen uit eikenbomen in de openbare ruimte. Tennisbal De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder en dankt zijn naam aan het feit dat hij voornamelijk voorkomt in eikenbomen en neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts. ‘s nachts groepsgewijs - in processieop zoek gaat naar voedsel. Tot eind juli zijn de rupsennesten in de vorm van een tennisbal zichtbaar aan takken of op de stam. Branderig De brandharen van de rups zijn microscopisch klein, maar kunnen wel voor grote problemen zorgen. Inademing kan irritatie of ontstekingen geven in de bovenste luchtwegen. U kunt ook binnen acht uur na contact last krijgen van rode huiduitslag met hevige jeuk. Krab of wrijf niet, maar spoel huid, ogen en kleding goed uit met water. Over het algemeen verdwijnen de klachten binnen twee weken, maar Niet zelf verwijderen Nesten en rupsen die wij aantreffen in de openbare ruimte laten wij wegzuigen. Als u eikenprocessierupsen ontdekt in uw tuin of in openbare ruimte, meld dit dan alstublieft via https://www.oudewater.nl/ inwoners/melding-klacht-bezwaarmaken/melding-doen Of bel Team Wijkonderhoud via 14 0348. Ga ze niet zelf bestrijden, want dan loopt u het grootste risico in contact te komen met de brandharen. Wij adviseren u graag over welk bedrijf u het beste kunt inschakelen. Meer info: https://www.oudewater.nl/ gemeente-en-bestuur/ongedierteen-overlast-planten-melden-1 Vergunningen Op Oudewater.nl/gemeenteblad is meer informatie over de vermelde vergunningen te vinden. Ingekomen aanvragen / meldingen Wabo (omgevingsrecht) • Willeskop 160B in Oudewater het bouwen van een corridor tussen een woning en een boenhok, ingediend op: 28-05-2019, dossiernummer: OLO4445805 • Hekendorpse Buurt 8 in Hekendorp een milieu-neutrale wijziging en een interne verbouwing van twee pluimveestallen, ingediend op: 28-05-2019, dossiernummer: OLO4444063 • Wilhelmina van Pruisenbrug, te Hekendorp het vervangen van de Wilhelmina van Pruisenbrug, ingediend op: 27-05-2019, dossiernummer: OLO4441969 • Hekendorpse Buurt 99 in Hekendorp het brandveilig gebruik van een woon-zorgboerderij, ingediend op: 23-05-2019, dossiernummer: OLO4373123 • Lange Burchwal 5 in Oudewater het demonteren van een later gemetselde muur en het monteren van twee kleine garagedeuren, ingediend op: 21-05-2019, dossiernummer: OLO4431631 Verkeersbesluit Burgermeester en wethouders van de gemeente Oudewater hebben besloten om gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen ter hoogte van Molenwal 2 in Oudewater. Wilt u het besluit en de locatietekening inzien? Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. De besluiten liggen vanaf 13 juni 2019 ter inzage. Wilt u bezwaar maken? Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na de publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Meer details over hoe u bezwaar kunt maken vindt u in de verkeersbesluiten. Stadskantoor Waardsedijk 219 3421 NE Oudewater Postbus 100 3420 DC Oudewater Telefoon: 14 0348 www.oudewater.nl twitter.com/GemOudewater Openingstijden (alleen op afspraak) ma, di, wo en vr: 08.30 - 12.30 uur donderdag: 08.30 - 19.30 uur Telefonische bereikbaarheid ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur Meldpunt woonomgeving Telefoon: 14 0348 www.oudewater.nl Voor rioolstoringen buiten kantooruren: 14 0348 Stadsteam Oudewater Waardsedijk 219 3421 NE Oudewater Telefoon: 0348 56 18 93 Doordeweeks, behalve woensdag van 09.00 - 12.00 uur Op de locatie Medisch Centrum Oudewater iedere donderdag Inloopspreekuur 10.00 - 12.00 uur Formulierenhulp 13.30 - 15.30 uur info@stadsteamoudewater.nl www.stadsteamoudewater.nl APV / Bijzondere wetten • Nieuwstraat 9 in Oudewater het organiseren van het jaarfeest van de Mariaschool op 18 juli 2019, ingediend op: 29-05-2019, dossiernummer: 1921957 • Nieuwstraat, Oudewater het afsluiten van de weg tijdens het jaarfeest van de Mariaschool op 18 juli 2019, ingediend op: 29-05-2019, dossiernummer: 1921958 • Nieuwstraat 9 in Oudewater het organiseren van een loterij tijdens het jaarfeest van de Mariaschool op 18 juli 2019, ingediend op: 29-05-2019, dossiernummer: 1921959 Milieustraat/stadserf Populierenweg 21 3421 TX Oudewater vrijdag: 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 09.00 - 12.00 uur Jellinek Preventie ABC straat 5 3512 PX Utrecht Hét adres voor al uw vragen over alcohol en ander middelengebruik, voor uzelf of voor een ander. Op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur op 088 505 1220 Meer info via www.jellinek.nl Kom naar de inloopdag en praat mee Heeft u vragen over afval scheiden? Wilt u meer informatie over het nieuwe afvalinzamelsysteem? Of heeft u bijvoorbeeld suggesties voor de voorgenomen locaties van de GFT-cocons? Loop dan even binnen tijdens de informele inloopdag voor een kop koffie en een praatje over alles wat met afval te maken heeft. Welkom! Datum: woensdag 19 juni Tijd: 16.00 - 19.30 uur Locatie: Stadskantoor, Waardsedijk 219 • Nieuwstraat 9 in Oudewater het schenken van zwakalcoholische dranken tijdens het jaarfeest van de Mariaschool op 18 juli 2019, ingediend op: 29-05-2019, dossiernummer: 1921960 • Goejanverwelle 29A in Hekendorp het exploiteren van cafe-restaurant Uitspanning Goejanverwelle, ingediend op: 04-05-2017, dossiernummer: 1721932 • Centrum Oudewater het organiseren van Pracht aan de Gracht op 30 augustus 2019, ingediend op: 21-05-2019, dossiernummer: 1921893 • Wijdstraat, Havenstraat, Donkere Gaard en Kapellestraat, Oudewater het afsluiten van de weg tijdens Pracht aan de Gracht op 30 augustus 2019, ingediend op: 21-05-2019, dossiernummer: 1921894 Besluiten / beoordelingen Wabo (omgevingsrecht) • Papekopperstraatweg 28 in Papekop het graven van een sloot, besluit: beslistermijn verlengd, dossiernummer: OLO4309857 • Hekendorpse Buurt 8 in Hekendorp het Milieu-neutraal wijzigen van de Milieu-inrichting. Het betreft het wijzigen van de indeling van stal 4 en het in stal 3 voorzien van voilierehuisvesting op de bovenverdieping, besluit: aanvraag ingetrokken op 01-06-2019, dossiernummer: OLO4364195 • Hekendorpse Buurt 8 in Hekendorp het intern aanpassen van twee bestaande kippenstallen ten behoeve van een zogenoemd ‘Wintergarten-systeem’, besluit: aanvraag ingetrokken op 01-06-2019, dossiernummer: OLO4369821 • Molenwal 9 in Oudewater / Molenwal 11 in Oudewater / Molenwal 13 in Oudewater / Molenwal 15 in Oudewater het bouwen van vier woningen, besluit: beslistermijn verlengd, dossiernummer: OLO4267067 • Joostenplein 35 in Oudewater het wijzigen van de brandcompartimenten, besluit: beslistermijn verlengd, dossiernummer: OLO4330707 • Goudse straatweg 52 in Oudewater het uitbreiden van een woning door middel van een opbouw op een aanbouw, besluit: beslistermijn verlengd, dossiernummer: 1921370 • Wijdstraat 17 in Oudewater het afwijken van het bestemmingsplan voor een reeds aanwezig terras, besluit: beslistermijn verlengd, dossiernummer: 1819822 • Dijkgraaflaan 152 in Oudewater het plaatsen van een dubbele deur berging, besluit: verleend op 28-05-2019, dossiernummer: OLO4171803 • Lange Burchwal 61 in Oudewater het verhogen van het bijgebouw met een verdieping en het realiseren van twee extra woningen in het bijgebouw, besluit: verleend op 20-05-2019, dossiernummer: OLO3870709 • Hekendorpse Buurt 1B in Hekendorp het bouwen van een nieuwe woning en het veranderen van een bestaande inrit, besluit: beslistermijn verlengd, dossiernummer: OLO4162471 APV / Bijzondere wetten • gemeente Oudewater het houden van een collecte ten behoeve van het hospice Oudewater van 13 tot en met 18 april 2020, besluit: verleend op 03-06-2019, dossiernummer: 1921762 Agenda • Raadsinformatiebijeenkomst alcohol en drugs dinsdag 11 juni om 20.00 uur • We Energy Game - woensdag 19 juni om 20.00 uur • Toeristisch Cultureel Platform Oudewater (TCPO) donderdag 13 juni om 20.00 uur • Vergadering forum Samenleving - maandag 1 juli om 20.00 uur • Vergadering Forum Ruimte - dinsdag 2 juli om 20.00 uur • Vergadering gemeenteraad - donderdag 11 juli om 20.00 uur De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug (ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie: griffie@oudewater.nl of 0348 566909 Woensdag 12 juni 2019 vervolg van de voorpagina Zwiep sprak over de botsing tussen arminius enerzijds en zijn tegenhangers, waarvan Gomarus de bekendste is, anderzijds als ‘een zwarte bladzijde in onze geschiedenis’. Hij associeerde arminius vooral met ‘ruimte geven’, diversiteit’ en ‘veelkleurigheid’. arminius wordt tot de remonstranten gerekend en daarom waren ds. j.j. van den end als contraremonstrant en dr. koen Holtzapffel als remonstrant uitgenodigd om bij te dragen aan de onthulling van dit kunstwerk; ze stonden broederlijk naast elkaar. de eerste haalde een hekeldicht van leydekker aan ‘om recht te doen aan de mening die destijds rond arminius in contraremonstrantse kring heerste’. Holtzapffel, op de fiets uit Gouda gekomen, benadrukte dat arminius één kerk wilde, waarin vrijheid, verdraagzaamheid en respect belangrijk waren. Hij legde een bloemetje bij de voeten van arminius. tijdens de formele afsluiting ging het er gelukkig gemoedelijk aan toe; respect voor verschillende meningen voerde duidelijk de boventoon. en voor degenen die er geen genoeg van konden krijgen gaf nettie stoppelenburg een korte arminiusrondleiding door oudewater waarin de st. Michaëlskerk, waarin arminius gedoopt was en zijn (vermoedelijke) geboortehuis op de markt een belangrijke rol speelden. De IJsselbode nu ook op je iPad www.ijsselbode.nl Pagina 5

Pagina 7

Interactieve digi folder, deze clubmagazine of gids is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het converteren naar een digitale publicatie van digitale jaarverslagen.

week 24 Lees publicatie 12Home


You need flash player to view this online publication