8 JANUARI 2019 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK Want ik weet dat mijn Verlosser leeft Job 19: 25a Na een afnemende gezondheid is toch nog onverwachts thuisgehaald door zijn Hemelse Vader, mijn lieve man, onze vader, schoonvader en zorgzame opa en mijn schoonzoon Wim de Wit - Willem - * Haastrecht, 27 december 1947 † Leiden, 26 december 2018 Stolwijk: Anneke de Wit - Burger Linschoten: Dirk-Jan en Marije Levi, Stef Oudewater: Gert ’s Gravezande: Dittie en Gert Cees, Sanne, Daan Stolwijk: Ad Stolwijk: D.C. Burger - van Dieën De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden. Karekietstraat 27, 2821 XN Stolwijk ‘Het is goed zo’ Moe, maar voldaan heef� zij ons losgelaten Met liefde hebben wij afscheid genomen van onze moeder, schoonmoeder, oma en ‘ouwe oma’ Riek Rutten - van der Poel Hendrica Clasina in de leeftijd van 92 jaar. Weduwe van Willebrordus Antonius Rutten Mat & Adri Willem & Corrie Wendy Rick (†) & Willem Frank & Marloes, Fem Ilse & Ferry, Tim, Mark José & André Gouda, 4 januari 2019 Wij nemen afscheid van Riek in een Eucharistieviering op vrijdag 11 januari om 10.30 uur in Kloosterkerk St. Gabriël, Provincialeweg Oost 60 te Haastrecht. Daarna gaan wij naar Crematorium Schollevaar, Burgemeester Schalijlaan 2, Capelle aan den IJssel waar wij om 12.15 uur herinneringen ophalen bij het laatste afscheid van Riek. - Mijn genade is voor u genoeg - (2 Korinthe 12:9) Door de Heere is op Zijn tijd van onze zijde weggenomen, onze lieve broer, zwager en oom Wim de Wit - Willem - echtgenoot van Anneke de Wit-Burger * 27 december 1947 † 26 december 2018 Wij wensen Anneke, kinderen en kleinkinderen, Gods troost en Zijn nabijheid in het dragen van dit verlies. Jannie en Sam van der Klis - de Wit Jopie en Jan de Wit - de Wit Teunie en Roel Lok - de Wit Gerrie en André (in liefdevolle herinnering) Verweij - de Wit Adrie en Sjaak de Koning - de Wit Neven en nichten Oudewater, 26 december 2018 Aansluitend is er een informeel samenzijn in de koffiekamer van het crematorium. Riek hield van bloemen. Riek ligt opgebaard in haar vertrouwde omgeving, bezoek op afspraak. Correspondentieadres: Provincialeweg West 36, 2851 EM Haastrecht (Willem, 06 - 23 70 97 42) PAGINA 5 Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden, je hebt het als een moedig mens gedaan. Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden? Wie kan voelen, wat je hebt doorstaan? Wij hopen nu dat je de rust is gegeven. Na een periode van zorgen en verdriet hebben wij met elkaar afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze zorgzame en fi jne moeder, mijn schoonmoeder en trotse oma Tessa Wiltenburg - Kramer * Amsterdam, 8 mei 1963 Piet Wiltenburg Pieter Bibiënne, Mark en Neal Spee - Wiltenburg Hekendorpse Buurt 8, 3467 PD Hekendorp De avondwake wordt gehouden op donderdag 10 januari om 19.30 uur in de parochiekerk St. Franciscus van Assisië, Kapellestraat 15 te Oudewater. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren achter in de kerk. Vrijdag 11 januari wordt Tessa in besloten kring begraven op de R.K. begraafplaats aan de Waardsedijk te Oudewater. † Hekendorp, 4 januari 2019 Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van mevrouw Tessa Wiltenburg Wij wensen Piet, kinderen en naaste familie veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies Leden en oud-leden vrijwillige brandweer Oudewater Bestuur en leden van de brandweerverenging Oudewater -dankbetuigingAchter tranen van verdriet schuilt de glimlach van herinnering. aandacht voor afscheid Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en medeleven, na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, trotse oma en omi ‘k zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên Psalm 89:1 Tot onze grote droefheid, maar in dankbare herinnering, geven wij u kennis dat de Heere tot Zich heeft genomen mijn geliefde schoonzoon, onze zwager en oom Wim de Wit echtgenoot van Anneke de Wit-Burger in de leeftijd van 70 jaar. Wij wensen Anneke, de kinderen en kleinkinderen Gods troost en nabijheid in het dragen van het verlies. D.C. Burger-van Dieën Bertha Burger-van Eijk Dirk Burger Rob en Gerrie Burger-Versluis Fred Burger Neven en nichten In liefdevolle herinnering denken wij aan Pa Burger, Cees, Gert en Piet. 26 december 2018 V , wdig en bokken, met zg en aandacht uitgevd ... Dankbetuiging Via deze weg willen wij u bedanken voor uw medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze (schoon) vader en trotse opa Reijer Nicolaas van Woudenbergh - KLAAS - De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven, maar de overweldigende hoeveelheid kaarten en uw aanwezigheid zijn ons tot grote steun bij het verwerken van dit verlies. Mas, kinderen en kleinkinderen. Driebruggen, 8 januari 2019 J. de Kat - Begrafenisverzorging regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect telefoon 06 - 20421247 24 uur per dag bereikbaar www.jdekatbegrafenisverzorging.nl Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp  0348 - 44 86 44  memorans.nl René en Henriëtte Verweij www.uitvaartverzorgingmidland.nl vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962 Riet Vendrig - Kolfschoten Uw aanwezigheid en medeleven hebben ons goed gedaan. Lia en Hans Joke en Arjo Hanny en Ben Ria en Piet Klein- en achterkleinkinderen Oudewater, januari 2019 UITVAARTVERZORGING MIDLAND 06 53 53 68 88 Ook als u elders v ent en voor mensen met een smalle beurs. vermey | uitvaartzorg In alle rust, betrokken, zorgzaam... Want iedere begrafenis is een persoonlijk afscheid! Wim Speksnijder 0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden In de hele regio Altijd bereikbaar www.andanteuitvaart.nl 0348-568241 Corry Roest Chantal van Gijssel & Pagina 4

Pagina 6

Voor relatiemagazines, online jaarverslagen en cursussen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw edities.

week 02 Lees publicatie 12Home


You need flash player to view this online publication