PAGINA 4 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK OUDEWATER vervolg van de voorpagina Hij vernam dat er een paard uit de Hollandse IJssel was gehaald met behulp van de Dorrestein-methode. Hij vroeg zich af wat deze methode inhield. Rob Geurts, meer dan 45 jaar lid van de brandweer, legde uit dat het paard eerst voorzien werd van banden om het lichaam, daarna werd er een ladder tussen het paard en de kant gestoken. Er werd met behulp van veel mensen het paard langs de ladder omhoog getrokken en werd de ladder gekanteld zodat het paard op de kant kwam te liggen. Een brandweerlid ging dan op het hoofd van het paard zitten om te voorkomen dat het paard op zou staan. Nu konden de hijsbanden losgemaakt worden en daarna mocht het paard opstaan. Klus geklaard. Deze methode was bedacht door een oud commandant van de brandweer Hoenkoop destijds. Na deze uitleg was het tijd om diverse huldigingen te verrichten. Joep Benschop, vanwege zijn 18-jarige leeftijd moet hij afscheid nemen van de jeugdbrandweer, ontving de afscheidsoorkonde met medaille van Jeugdbrandweer Nederland. De medaille werd door burgemeester Verhoeve opgespeld. Joris Miltenburg ontving het certifi caat oefenleider en Daan Douma zou het diploma manschap A ontvangen maar was niet aanwezig. Van mens tot mens Burgemeester en wethouders van Oudewater bezoeken met enige regelmaat maatschappelijke instellingen, andere overheden en bedrijven. In deze column doet burgemeester Pieter Verhoeve daarvan verslag. Afvalmeesters Philip en Niek van den Hadelkamp zijn afvalmeesters. Op de hoek van het bedrijventerrein Tappersheul is hun bedrijf gevestigd. UMIA. Uw Maat In Afval. Slopen kunnen ze ook. Hoog tijd voor een collegebezoek. Het bedrijf is niet meer weg te denken uit Oudewater. Vader en moeder Van den Hadelkamp bouwden het familiebedrijf op tot een serieus concern. In 1977 is de onderneming gestart. Destijds met een houthandel. Bij burgemeester Mooijman werd de vergunning opgehaald. Met een serieuze ceremonie, inclusief sigaren. Samen met andere lokale ondernemers, zoals Lunenburg, Sille en Van Schaik waren de Van den Hadelkampen de eerste die op Tappersheul een bedrijf bouwden. Eerst op de Elzenweg, later op de Wilgenweg en uiteindelijk opnieuw op de Elzenweg. De handelsonderneming was inmiddels van karakter veranderd. Meer en meer legde men zich toe op sloopwerkzaamheden. De afvoer van sloopmaterialen werd geleidelijk aan een nieuw bedrijfsonderdeel. Inmiddels is de afvalpoot van het bedrijf veel groter dan de sloop. Bij de laatste afdeling werken circa vijf mensen; bij het afval zijn veertig personeelsleden in dienst. Toekomstplannen hebben de heren ook. Misschien kan afvoer een goede grondstof zijn voor lokale energieopwekking? Kan de sorteerlijn nog effectiever en voor nog meer particulieren worden ingezet? De breedte van het bedrijf is er nog steeds. In 2005 bijvoorbeeld, werd houtbedrijf De Wit overgenomen. Zo geraakten ze betrokken bij de productie van spaanplaten. Hout versnipperen voor manegebodems vormen, zogezegd, het paradepaardje. Philip is een gemakkelijke prater. Hij laat ons het immense terrein zien. Bergen afval keurig gesorteerd. De containervoorraad hoog opgetast. Vrachtwagens rijden af en aan. De onderneming heeft zelfs een eigen tankstation. Bij de ingang staat de torenspits van de Gereformeerde Kerk uit de binnenstad, ook ooit door het bedrijf gesloopt. “Ons motto is: ‘kwaliteit wint de strijd’. We zijn trots op de ontwikkeling die ons bedrijf heeft doorgemaakt. En natuurlijk, kwaliteit kost wat. Daar moet je natuurlijk ook voor betalen” zegt Philip met zijn kenmerkende lach. “We zien nog steeds kansen om onze onderneming sterker te maken. Er voor Oudewater te zijn.” Waarvan akte. Patrick Palsgraaf en Bob Hoffl and werd de vrijwilligersmedaille opgespeld en zij ontvingen een oorkonde voor 10 jaar vrijwilliger. Daarna volgde Peter Oosterlaken voor 25 jaar vrijwilliger; Carel van den Hoogen zou de medaille voor 35 jaar ontvangen maar was niet aanwezig. Als laatste ontving Rob Geurts de oorkonde voor 45 jaar vrijwilliger. Na deze vrijwilligersmedailles werden ook de medailles met oorkonden van Brandweer Nederland voor trouwe Brandweerdienst uitgereikt aan Peter Oosterlaken (25 jaar) en Rob Geurts (45 jaar). Carel van den Hoogen zal de medaille 35 jaar met oorkonde later ontvangen. Alle partners van de jubilarissen ontvingen nog een bos bloemen. De IJsselbode wordt ook online gespeld www.ijsselbode.nl Op 1 februari 1979 begonnen de heer en mevrouw De Bruyn samen een tandartsenpraktijk in Oudewater. Maar dat deden ze niet zonder een tandartsassistente. Voordat de praktijk daadwerkelijk van start ging hadden ze in De IJsselbode een advertentie geplaatst waarin ze meedeelden een assistente te zoeken. En die vonden ze: Marina van Bunnik. En aanstaande 1 februari werken deze drie, die allemaal nog met veel plezier hun werk verrichten, dus al veertig jaar samen; er is in die tijd veel veranderd! Einde '78 namen de tandartsen De Bruyn de praktijk over van tandarts R.E. Jansen. Het pand aan de IJsselvere kent een veel langere geschiedenis (van voor 1780, bron: IJsselveere, bewoning en vestingwerken van Nettie Stoppelenburg, 2010) en is er in die tussentijd nogal het een en ander aan verbouwd. Het werd op een bepaald moment eerst een koffi ehuis, toen hotel en café en pas in 1951 een tandartsenpraktijk. Op 1 februari 1979 begon tandartsenpraktijk De Vest met twee in plaats van één tandartsstoel én … met Marina, die toevallig op 2 februari negentien werd! De inmiddels overleden Ina Straver-Kraan heeft ook nog jarenlang als tandartsassistente in de praktijk gewerkt. Zij was al assistente bij tandarts Jansen. Tandarts Jansen heeft waarschijnlijk veel moeite moeten doen om de praktijk over te dragen, want deze was toen al behoorlijk groot en daar wilde een tandarts in zijn eentje vast niet zomaar aan beginnen. Maar de De Bruynen waren met z'n tweeën en die durfden dat wel aan, hoewel het toen ook nog fl ink aanpoten was. Zeker toen er kinderen kwamen. De heer L.W. de Bruyn, Lo voor echte intimi, komt oorspronkelijk uit Den Haag, studeerde in Nijmegen, werkte tweeëneenhalf jaar in Hohne, Duitsland, voor hij met mevrouw J.J.A.G. de BruynRombouts naar Oudewater kwam. Mevrouw De Bruyn, Jeannette, komt van oorsprong uit Eindhoven en beide tandartsen, u raadt het al, leerden elkaar in Nijmegen kennen. Marina van Bunnik is een geboren Oudewaterse, inmiddels wel naar Haastrecht verhuisd, maar de Dierenpraat met… Fauna Column #2 Deze Dierenpraat-column is een Joni Overgewicht bij huisdieren Het nieuwe jaar is weer begonnen en daarmee ook de tijd om de goede voornemens daadwerkelijk ten uitvoer te brengen! Ook voor onze huisdieren kunnen we soms goede voornemens hebben. Bijvoorbeeld om ze af te laten vallen. Het blijkt namelijk dat maar liefst 40-45% van de huisdieren in meer of mindere mate last heeft van overgewicht. Onderzoek heeft aangetoond dat een slanke hond gemiddeld twee jaar langer leeft dan een dikke hond. Los van deze kortere levensverwachting brengt het ook diverse gezondheidsklachten zoals kortademigheid, sneller slijtende gewrichten en een flink grotere kans op suikerziekte. Dit overgewicht ontstaat, net als bij mensen, door te veel eten en te weinig bewegen. De balans tussen bewegen en eten kan bij uw dier verstoord zijn om verschillende redenen. Krijgt u huisdier vaak tussendoortjes? Geef je ‘m simpelweg te veel eten? Het kan ook zijn dat uw huisdier op leeftijd is, of gecastreerd is. Hierdoor wordt er minder energie verbruikt, en dient de hoeveelheid eten hier op aangepast te worden. Ook zijn er medische redenen te bedenken, zoals een traag werkende schildklier, waardoor het komt dat jouw dier simpelweg te dik wordt. Wij kunnen u met deze voornemens helpen! Zo hebben wij een speciale weegschaal voor honden staan. Hiermee kunt u het gewicht van uw dier netjes bij houden en vervolgens kunt u ook direct terecht voor advies bij onze winkelmedewerker of dierenarts. Zo kunnen we samen een inschatting maken wat het ideale gewicht is van uw dier en hoe we daar, de komende maanden, naartoe kunnen gaan werken. Hier zijn verschillende hulpmiddelen en adviezen voor te geven. Zo hebben wij bijvoorbeeld de beschikking over speciale dieetvoeding. Zo’n dieet ondersteunt uw huisdier om tot zijn ideale gewicht te komen. maandelijkse rubriek waarbij wij als Discus Fauna Plaza tips en advies geven over actuele zaken omtrent het huisdier. Op dinsdagmiddag, dinsdagavond en donderdagochtend ben ik als dierenarts van Dierenkliniek Benschop Oudewater aanwezig in het Diergezondheidscentrum bij Discus Fauna Plaza in de winkel. Kom gerust langs voor vragen en advies! Discus Fauna Plaza Wilgenweg 19 3421 TV Oudewater info@faunaplaza.nl www.faunaplaza.nl Tandartsen De Bruyn én Marina: al veertig jaar een team door Aad Kuiper De Bruynen willen hier niet meer weg: mensen in Oudewater zijn erg aardig, iedereen groet elkaar, en ja, de beide kinderen wonen er en dat is ook heel wat waard. Op dit moment telt de praktijk maar liefst vijf tandartsen, twee mondhygiënisten, een fl ink team van assistenten en staan er maar liefst zes tandartsstoelen. Dochter Lilian de Bruyn, die in 1982 geboren werd, heeft de praktijk overgenomen en haar vader en moeder laten het draaiend houden nu aan haar over. Marina: "Toen ik hoorde dat Lilian geboren was, ben ik eerst naar de praktijk gegaan om iedereen af te bellen en toen ben ik met de moeder van Lo naar het ziekenhuis gegaan. En daar heb ik Lilian nog vastgehouden!" Ze straalt bij de herinnering. Toen Marina zelf in verwachting was, wilde ze eigenlijk na de bevalling niet terugkeren naar haar werk, maar De Bruyn wist haar over te halen; ze blijkt er achteraf wel heel blij mee. Een reünie van school hoeft voor haar niet zo: "Ik zie al die mensen die bij mij op school zaten hier regelmatig!" Tandarts De Bruyn vult aan: "Hier komen mensen elk half jaar. We zien ouders, hun kinderen en daarvan ook al weer kleinkinderen. Je ziet soms aan gebitten dat mensen familie van elkaar zijn. Bij identieke tweelingen zie je vaak gespiegelde patronen in het gebit. Het blijft boeiend." Het blijkt dat er behoorlijk veel veranderd is in de praktijk: bijna geen gebruik van amalgaam meer, in sommige gevallen hoeft er niet meer gehapt te worden voor een kroon, maar volstaat een digitale afdruk en Marina, als tandartsassistente, heeft veel nascholing gevolgd en mag nu heel veel zelf doen: tandsteen verwijderen, een noodkroon plaatsen, sealen en nog veel meer. En of de boren nu sneller zijn, dan veertig jaar geleden, is nog even een discussie. Wel blijkt er (maar waar hoor je dat niet?) veel meer administratie vereist dan vroeger en moet alles digitaal aangeleverd worden. Omdat er in het begin nogal eens iets misging met codes die aan de verzekering moesten worden doorgegeven, wordt nu alles dubbel gecheckt. Lilian heeft implantologie gestudeerd, maar wilde zich niet alleen met implantaten bezighouden en is daarom bij haar vader en moeder in de praktijk getrokken. Mevrouw De Bruyn: "Vroeger namen mensen al snel een prothese, maar tegenwoordig wil iedereen graag zo veel mogelijk zijn eigen gebit houden. En dan zijn implantaten natuurlijk een prima oplossing. Het is goed dat we mensen nu veel beter kunnen helpen. De meeste tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed door de basisverzekering. En als dan kinderen vanaf zo'n tweeëneenhalf jaar komen, kun je er op tijd bij zijn als er iets is." Alle drie werken ze inmiddels wel wat minder dan in de beginperiode, maar allemaal hebben ze nog veel plezier in hun werk en zijn duidelijk niet van plan om er nu al mee te stoppen. Misschien een beetje minder, maar alleen als het zo uitkomt. Nieuwe directeur Column De Oudewaterse woningbouwcorporatie is op zoek naar een nieuwe directeur. U mag er wel snel bij zijn, want op woensdag 9 januari vindt de eerste selectieronde al plaats. Maar goed, wie het hart voor de hurende medemens op de juiste plaats heeft, aantoonbaar past bij het functieprofi el en voor een periode van vier jaar (waarna mogelijk herbenoeming) beschikbaar is, kan er misschien nog een balletje over opgooien, er van uitgaande dat één en ander niet alreeds beklonken is. Eén van de functie-eisen, misschien wel de belangrijkste, is: hart voor de huurders, affi niteit met de doelgroep. Zo staat het er. Dus een zij of een hij (m/v) die weet wat het betekent om van duizend euro per maand rond te moeten komen, die weet wat het is om maanden- of jarenlang de eindjes aan elkaar te moeten knopen, die nooit een tientje over heeft, die dolblij is met een eenvoudig huis of appartement, dankbaar, al is het soms na jaren wachten. Een nieuwe directeur dus die niet draalt om terstond te gaan bouwen, renoveren, plannen voor wijkverwarming in gang te zetten, zonnepanelen op alle sociale huurwoningen te leggen, kortom: iemand met energie in zijn of haar gat, een doener in plaats van een rentmeester. De Missie van de woningcorporatie, zo schrijft het functieprofi el (echt waar!) is: werken aan een goede, duurzame, betaalbare woningvoorraad die passend is bij de vraag. De rest van het functieprofi el is de gebruikelijke rimram: borging kwaliteit dienstverlening aan huurders, betrokkenheid, primaire doelgroepen zijn woningzoekenden en huurders met een lager inkomen en kwetsbare groepen in de samenleving, de nieuwe directeur m/v begrijpt de huidige tijdgeest, heeft een open mind, is empathisch, geeft fl exibel vorm, geeft invulling aan het sociale gezicht, omarmt de kernwaarden, informeert, is koersvast, heeft affi niteit, is politiek sensitief, beschikt over juiste balans tussen resultaat- en mensgericht, is communicatief, initiërend, verbindend, heeft kwaliteit hoog in het vaandel, kan bestuurlijk opereren, ontwikkelen, vertalen (bijvoorbeeld van ontwikkelingen naar visie), bewaakt samenhang, synergie en lokale verankering, geeft leiding, motiveert, stimuleert en faciliteert, treedt op als kritische sparringpartner, geeft inhoud, zoekt samenwerking, is verantwoordelijk voor vertegenwoordiging op relevante niveaus en een goede profi lering naar externe partners, legt ketenverbindingen naar strategische partners, gesprekspartners, gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen enz. enz. ‘t Is maar te hopen dat zo’n nieuwe directeur m/v te vinden is, en dat hij/zij de spaarpot eens gaat gebruiken voor het doel van de missie: gewoon zorgen voor betaalbare woningen. Otto Beaujon Pagina 3

Pagina 5

Heeft u een boek, onlinekat of online onderwijscatalogi? Gebruik Online Touch: onderwijs magazine online publiceren.

week 02 Lees publicatie 12Home


You need flash player to view this online publication