PAGINA 4 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK OUDEWATER Gemeenteraad Oudewater De gemeenteraad van afgelopen donderdag duurde lang en leverde (behalve de benoeming van de raad van toezicht bij de Stichting Onderwijs Primair) geen besluiten op. En dat met een forse kanttekening. Het CDA sprak zijn zorgen uit over de grote tekorten bij deze stichting, waarvan de oorzaak niet duidelijk is. Eigenlijk wilde het CDA een 'voorwaardelijke' benoeming van de nieuwe raad van toezicht, maar dat kan niet. De raad benoemde de nieuwe RvT uiteindelijk wel, maar met een verzoek om nader onderzoek naar het ontstaan van de tekorten. Masterplan binnenstad. Het masterplan binnenstad houdt zich bezig met onder- en bovengrondse voorzieningen om een aantal problemen in de binnenstad op te lossen. In het forum Ruimte, met een bomvolle tribune, was daarover al uitvoerig gediscussieerd. Het gaat onder andere over wateroverlast en parkeerproblemen in de binnenstad en op de Lange Burgwal. Voor dat laatste biedt het masterplan tot verdriet van de inwoners aan de Lange Burchwal en de Wijngaardstraat, geen oplossing. In het centrum verdwijnen regelmatig parkeerplaatsen de laatste jaren, hetgeen de parkeerdruk op de Lange Burchwal en in de Wijngaardstraat opvoert. Ook de toenemende parkeerdruk van toeristen maakt de situatie voor de aanwonenden nijpend. Daarnaast gaat het ook over het verplaatsen van ondergrondse containers van de parkeerplaats achter de Klepper naar de Reijersteeg waar bezwaren tegen waren terwijl de fi nanciering niet duidelijk was. Aangezien het om forse bedragen gaat, die niet in de begroting zijn verwerkt (daarnaar loopt een onderzoek) verzocht het CDA om het onderwerp als 'niet rijp voor besluitvorming' van de agenda af te voeren. Aldus werd besloten. Energieagenda De discussie over de energieagenda spitste zich toe op de vraag of die niet moet worden verbreed naar duurzaamheid in het algemeen. Het CDA diende een amendement in om een voorbeeld te stellen door het stadhuis zo snel mogelijk gasvrij te maken en in 2030 de CO2 uitstoot niet te halveren maar 100 % terug te brengen tot het niveau van 1990 en ook te focussen op nieuwe technieken. Leendert Oosterom hield een gloedvol betoog over dit amendement. De Onafhankelijken pleitten voor meer aandacht voor 'kleine' initiatieven op het gebied van duurzaamheid en 'cradle to cradle' bouwen (huizen die gebouwd worden van herbruikbare materialen (red)). door Trudie Scherpenzeel Namens de VVDenD66 pleitte Ignace Boreel voor een rationele benadering. Gedragsverandering is belangrijk in het kader van duurzaamheid, maar nu moeten er spijkers met koppen worden geslagen. De energieagenda is nog te weinig concreet. Na een lange discussie staakten de stemmen over dit voorstel, wegens afwezigheid van een raadslid van de coalitie. Ook over het amendement van het CDA staakten de stemmen. huisvestingsverordening CU/SGP dienden hierover een motie in, die beoogde om 10 % van de vrijkomende sociale huurwoningen te verloten. Hoewel de verordening beoogt om de doorstroming op de sociale huurmarkt te bevorderen door mensen die een woning buiten Oudewater accepteren 75 % van hun inschrijfduur te laten behouden, zodat men op termijn weer kans maakt op een woning in Oudewater werkt dat in het nadeel van starters. De motie van CU/SGP beoogde door loting starters meer kans te geven. De raad was het erover eens dat de problemen vooral worden veroorzaakt door de schaarste aan woningen en daarvoor is maar één oplossing en dat is bouwen. Al dan niet binnen de rode contouren. Ook over dit voorstel staakten uiteindelijk de stemmen. De wereld rond met Studio Max Dance door Ellen van Leeuwen "Het is geweldig dat er zoveel mensen naar onze voorstelling willen komen kijken!" In de voorstelling 'On Tour' nemen de dansers het publiek mee op wereldreis. De verschillende dansgroepen met dansers van 2 tot 60 jaar dansen de hele wereld over. Ze gaan per vliegtuig en boot naar landen als China en Afrika, Turkije en Amerika voordat ze eindigen op een onbewoond eiland - waar niets is wat het lijkt….. Voorbereidingen Wat doe je aan? En hoe doen we ons haar? Waar moet je op? En aan welke zijde moet je dansvloer weer verlaten? Een paar weken voor de eindshow van Studio Max Dance is het af en toe een 'kippenhok' tijdens de dansrepetities van de groep meiden 18+. Nu de eindshow dichterbij komt, stijgt de spanning. In het derde jaar dat Studio Max Dance in Oudewater is gevestigd is er enorme belangstelling voor de eindshow op zaterdag 22 juni. De kaarten voor de avondvoorstelling gingen als zoete broodjes en waren in rap tempo uitverkocht. Voor de middag zijn er nog enkele kaarten beschikbaar. Eigenaresse Maxime Jongerius is nog steeds wat beduusd van de grote interesse. Ruim een half jaar is Maxime bezig met het voorbereiden van de eindshow. Rond de kerstdagen begint ze met het schrijven van de voorstelling. Ze bedenkt het verhaal en maakt daar zesentwintig (!) choreografi eën bij. Maxime geniet enorm van het toewerken naar de eindshow, maar met nog maar een paar weken te gaan tot de voorstelling neemt de stress toe. "Op dit moment is het gekkenhuis, er moet nog van alles geregeld worden. Daarnaast kent nog niet iedereen alle pasjes en er zijn elke les wel zieken of afwezigen. Maar het komt goed!" Dromen komen uit In 2016 opende Maxime haar dansstudio in een gepimpte squashbaan aan de Grote interesse voor facebookpagina Zero Waste Oudewater De op 30 mei geopende Facebookpagina Zero Waste Oudewater telde 24 uur na oprichting meer dan honderd leden. Voorziet de pagina in een behoefte? Oprichters Annika Huizinga en Wanne Verweij vertellen over het - toch wel onverwachte - succes. Een Zero Waste Lifestyle: "Consumeren zonder afval te produceren", legt Annika uit. "Bij een Zero Waste Lifestyle zet je in op het hergebruiken van spullen, zoals wasbare luiers en katoenen broodzakken. Maar ook het kopen van tweedehands producten en zelfs het geven van tweedehands cadeautjes." Bij Annika ontstaat de interesse voor de afvalvrije levenswijze tijdens haar studie Aardwetenschappen. Voor Wanne kwam vorig jaar de omslag tijdens het lezen van het boek 'Het Zero Waste Project'. Wanne: "Het boek heeft mijn ogen geopend. Ik ontdekte dat alleen het recyclen van afval niet voldoende is, veel plastic kan helemaal niet gerecycled worden. De plasticvraag van de Westerse landen neemt alleen maar toe. Ik wilde hier wat aan doen." Gedeelde interesse Wanneer Wanne en Annika elkaar leren kennen via het bedrijf in wasbare luiers van Annika gaat het al snel over hun gedeelde passie voor een Zero Waste Lifestyle. Annika: "We merkten dat we het allebei lastig vonden om met ons eigen bakje bij de slager te staan, je weet niet of een ondernemer daarvoor openstaat. We zijn tips gaan uitwisselen over bij welke winkels in Oudewater je gemakkelijk producten zonder verpakking, zoals losse thee, kan kopen." Annika speelt al langer met het idee om een facebookpagina op te richten waarmee ze inwoners van Oudewater wil inspireren over en motiveren voor een Zero Waste Lifestyle. De afvalfolder van de gemeente Oudewater motiveert haar hier nog meer in. Annika: "De gemeente zet nog erg in op het recyclen in plaats van op het verminderen van afval, dat vind ik jammer. Ik wil mensen graag laten zien dat het ook anders kan." Wanne reageert enthousiast op Annika's idee voor een Facebookpagina. Annika: "Ik dacht: ik waag een poging, en gooide de facebookpagina open. De reacties waren overweldigend. De pagina bleek dus in een behoefte te voorzien." Wanne vult aan: "Het is heel leuk om te zien dat er mensen hetzelfde over denken. Dat motiveert ook om verder te gaan met onze leefstijl." Informatie en tips Op de pagina worden informatie en tips over een Zero Waste Lifestyle gedeeld. Wanne: "We doen het niet om mensen te overtuigen van ons gelijk, maar wanneer mensen interesse hebben dan deel ik graag mijn kennis." De dames willen alle Nieuwe politieroman van Joost Visbeen In de Spannende boekenweken is de negende thriller van Gouwenaar Joost Visbeen verschenen. Net als de andere boeken van Joost speelt 'Van cocaïnehandel tot maffi amoord' zich deels af in het Groene Hart, er wordt zelfs een moord gepleegd in de Krimpenerwaard. "De lezers gaan de plaats delict zeker herkennen." Meer dan vijfentwintig jaar werkte Joost als rechercheur in Rotterdam. Hij hield zich onder andere bezig met het bestrijden van de hasjhandel en het oplossen van moordzaken. Joost: "Een mooi beroep. Er gebeuren zoveel nare dingen in de maatschappij. Het is goed om daar orde in te scheppen, om een bijdrage te leveren aan een veilig land." Verhaal vertellen Wanneer Joost met pensioen gaat zijn er - tot zijn grote frustratie - nog altijd een aantal zaken onopgelost. De oud-rechercheur besluit de onopgeloste zaken te beschrijven in door Ellen van Leeuwen politieromans en hoopt dat er door reacties van lezers informatie vrijkomt zodat de zaak heropend kan worden. "Misschien zijn er na al die jaren getuigen of verdachten die denken: nu kan ik mijn verhaal wel vertellen." Het boek 'Het mysterie van de verdwenen boerin' heeft in het verleden inderdaad geleid tot heropening van de zaak. Maffi a In 'Van cocaïnehandel tot maffi amoord' laat de bekende Goudse rechercheur Rus van Sint Annaland de maffi abaas ClAudio infi ltreren in Nederlandse drugszaken. Er worden met ClAudio plannen gemaakt om de cocaïnehandel groots aan te pakken en daarbij te infi ltreren in de machtige maffi aclan die momenteel het meest actief is. De lezer krijgt een realistisch kijkje in de wereld van de cocaïne en heroïne in Nederland. Joost vertelt dat hij de laatste jaren de drugshandel en de maffi apraktijken die daar bij horen steeds verder ziet toenemen. "Bij Maffi a denken we snel aan Italië, maar ook in ons land lopen steeds meer maffi oso rond." Met zijn boek wil Joost pleiten voor een anti-maffi abrigade, die zich enkel bezighoudt met het oplossen van drugshandel. "Als er een partij coke wordt opgespoord dan wordt er globaal onderzoek ingezet, maar de echte angel wordt bijna nooit gevonden. Dat komt omdat de rechercheurs meer te doen hebben." Voor het schrijven van zijn boek verdiepte Joost zich in de maffi a, las er veel boeken over van Nederlandse en buitenlandse journalisten en raadpleegde kenners in het vak. 'Van cocaïnehandel tot maffi amoord' kunt u kopen bij boekhandel Verkaaik in Gouda of bestellen bij het Centraal Boekhuis. Touwslag in Oudewater. In 2018 verhuisde de studio naar de huidige locatie aan de Iepenweg. Met deze verhuizing én het aannemen van een aantal docenten komt Maxime met grote stappen bij het toekomstbeeld dat zij voor ogen had. "Toen ik mijn dansstudio begon droomde ik van een dansschool met vijf zalen en vijftien docenten. Ik ben al aardig op weg!" Maxime had ook voor ogen om na vijf jaar een eindshow in de Goudse Schouwburg te geven. Dit staat nu al voor volgende jaar op de planning. "In 2020 geven we onze eindshow in een echt theater. Voor nog meer publiek!" Kaarten voor de middagshow van 'On Tour' in sporthal Noort Syde zijn - op moment van schrijven - nog verkrijgbaar bij Studio Max Dance aan Iepenweg 5 en kosten 10 euro. Science Fiction door Ellen van Leeuwen tips en informatie op de pagina rubriceren, zodat je als bezoeker gemakkelijk kunt zien waar je in Oudewater terecht kunt met je eigen verpakkingen of hoe je bijvoorbeeld een afvalvrij kinderfeestje kunt geven of zelf shampoo maken. Ze hopen dat een Zero Waste Lifestyle steeds meer de norm wordt en dat hun facebookpagina daar een bijdrage aan heeft. Annika: "We hopen op een kettingreactie in Oudewater. Ook zou het mooi zijn als we de hiermee de Oudewaterse middenstand inspireren, dat ze weten dat er een doelgroep is die graag hun eigen verpakkingen mee willen nemen. Ze zouden hier op in kunnen spelen door bijvoorbeeld korting te geven wanneer je je eigen verpakkingen meeneemt." Om lid te worden zoekt u op facebook naar Zero Waste Oudewater. Column De afgelopen week las ik een science-fi ction boek over de opwarming van de aarde, en het blijft me bezig houden. Het leven op aarde heeft er verschrikkelijk lang over gedaan om zijn rijkdom aan soorten dieren en planten ‘op te bouwen’; de spreekwoordelijke bijbelse zeven dagen zullen in werkelijkheid zevenhonderd miljoen jaar in beslag genomen hebben: het resultaat was aan het begin van onze jaartelling hetzelfde. Twee en een half miljard jaar had de aardkluit nodig om af te koelen, en daarna dus zo’n driekwart miljard jaar om de mens als bekroning van de schepping voort te brengen. Vijf maal eerder stond het leven op aarde op het randje van uitsterven. Het meest tot de verbeelding sprekende moment was zo’n 65 miljoen jaar geleden, toen een enorme meteoriet insloeg in wat nu Mexico is, en het opdwarrelend stof verduisterde de zon vele jaren lang, zodat er geen planten konden groeien en 99% van alle landdieren, waaronder de dinosaurussen, uitstierven. Het boek waar ik het over heb, beschrijft de gang van zaken van dit moment: zij die denken dat ze als rijkste landen met technische hulpmiddelen enorme airco’s kunnen bouwen die groot genoeg zijn om de uitverkorenen te laten overleven, terwijl de rest van de wereld het beste kan uitsterven om de aarde over een paar honderd jaar de gelegenheid te geven weer wat af te koelen. Het verhaal is fi ctie, maar de dreiging lijkt nu al onontkoombaar. Wanne en Annika Daar gaat hij dus, de zesde grote catastrofe: de allerrijksten op aarde doen niet mee met de akkoorden van Parijs, want ze hebben er baat bij als de rest van de wereld snel naar de ratsmodee gaat. Zij vinden het prima als alle anderhalf miljard Chinezen, 1,2 miljard Indiërs en driehonderd miljoen Afrikanen allemaal ook een auto krijgen, en als ze allemaal drie maal per jaar met een vliegtuig naar de andere kant van de aarde reizen, want dan warmt het sneller op. Zelf eten de allerrijksten het meeste vlees, want dat brengt allemaal lekker veel extra Co2 in de atmosfeer, waardoor het voor de niet-uitverkorenen eerder gedaan is. Terwijl wetenschappers en politici in een groot aantal landen de toename van de Co2 uitstoot willen verminderen, stabiliseren en ja, zelfs terugdringen! heeft het er alle schijn van dat de uitstoot wereldwijd de komende tweehonderd jaar (veel langer zal het niet duren) zoveel zal toenemen dat de zeespiegel met tien, twintig en veertig meter stijgt, en een kwart van het huidige aardoppervlak onder water ligt. Alleen al in Bangla Desh zullen 100 miljoen mensen verdrinken, want als vluchteling zijn ze natuurlijk nergens welkom. Hoe snel dat allemaal gaat is een vraag, maar dat het gebeurt, lijkt onontkoombaar. Daarin staat minister Wiebes helaas machteloos (dat voeg ik er aan toe). Het houdt mij verschrikkelijk bezig. Otto Beaujon 12 JUNI 2019 Pagina 3

Pagina 5

Voor vaktijdschriften, online weekbladen en catalogi zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw PDF-en.

week 24 Lees publicatie 12Home


You need flash player to view this online publication