de ijsselbode – nieuws- en advertentieweekblad voor de ijsselstreek Pagina 11 Openbare bekendmakingen Het college van B en W maakt het volgende bekend. BOUWEN Welstand De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op 24 juni 2019 in het stadhuis van Montfoort. De eerstvolgende openbare commissievergadering is op 19 juni 2019 in het stadhuis van Nieuwegein. OMGEVINGSVERGUNNINGEN Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning • 29-05-2019 Z/19/141356 Blokland 108, Montfoort Herbouw langhuisboerderij en verlenging schuur. Tegen een vergunningsaanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen. Het verlenen van vergunningen wordt bekend gemaakt onder de rubriek ‘Verleende omgevingsvergunning’. Besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht Tegen de onderstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken nadat de beschikking is verzonden een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Vindt u dat de uitvoering van het besluit onevenredig nadelig is voor u, dan kunt u naast een bezwaarschrift om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Als u de besluiten in wilt zien kunt u hiervoor een afspraak maken met de bouwbalie via www.montfoort.nl of tel. 0348-476400. Verleende omgevingsvergunning • 03-06-2019 Tiendweg 7, Montfoort voor het plaatsen van een dakkapel op de voorzijde van de woning. • 05-06-2019 Blokland 52, Montfoort • 06-06-2019 voor het plaatsen van een melkstal. Z/19/139594 Heeswijk 49 Montfoort Vergroten bedrijfshal. Algemene informatie huis VAN MONTFOORT Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort Postbus 41, 3417 ZG Montfoort T 0348-476 400 (maandag t/m vrijdag 08.30 tot 17.00 uur) F 0348-474214 info@montfoort.nl www.montfoort.nl KLANTZAKEN Maak een afspraak, T 0348-476 400 of via www.montfoort.nl. Maandag t/m donderdag 09.00 tot 12.00 uur Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, van 13.30 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur CALAMITEITENLIJN Voor gevaarlijke situaties in de gemeente buiten kantoortijden T 06-13610655 STORING Straatverlichting, CityTec T 088-8959300 SPREEKUREN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Afspraken met collegeleden: via het bestuurssecretariaat, T 0348-476443 POLITIE Kasteelplein 5 (stadskantoor) T 0900-8844 (lokaal tarief) Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur GEMEENTEWERF IJsselveld 18a, Montfoort Woensdag van 08.30 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 15.45 uur Vrijdag van 13.15 tot 15.45 uur Elke 2e en 4e zaterdag van de maand van 08.30 tot 12.00 uur GROFVUIL Maak een afspraak voor het ophalen T 030-2142205 2 | Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort Rectificatie ‘Uit de Raad van Montfoort’ in mijn stuk over de gemeenteraadsvergadering van 27 mei jl. heb ik een aantal fouten gemaakt onder het kopje ‘financiën’. ik schreef dat alle bestemmingsreserves waren opgeheven, maar dit betrof slechts een aantal van de potjes, namelijk: - bestemmingsplannen e 19.585; - Personele knelpunten e 57.387; - Flankerend beleid e 266.588; - afwaardering activa e 100.000; - grondbedrijfsfunctie e 263.817; - vervanging scholencomplex e 408.268; - natuur en landschap e 12.500; - revitalisering bedrijventerreinen ter waarde van 200.000 euro deze zijn opgeheven, het resterende saldo is gestort in de algemene reserve en daaruit worden niet vijf maar vier reserves gevoed met elk 100.000 euro. door Elly van der Neut de bestemmingsreserve automatiseringstool was een amendement van ib dat is ingetrokken na toezeggingen van de portefeuillehouder. Het amendement van de oppositie om de bestemmingsreserve sociaal domein terug te brengen naar het saldo van eind 2017 (897.844 euro) werd verworpen. Het raadsvoorstel werd met 11 stemmen voor en 4 tegen (Cu, sgP en lM) aangenomen. Het amendement van de sgP om de lange termijnagenda in september voor te leggen aan de raad werd unaniem aangenomen. Mijn excuses aan de lezer voor het niet goed op papier zetten van deze ingewikkelde materie. Wie helpt Stichting Oud Montfoort aan een logo ? de kortgeleden opgerichte stichting oud Montfoort (kortweg soM) is op zoek naar creatieve geesten, die een logo voor deze stichting willen ontwerpen. Voor het gekozen ontwerp wordt een prijs beschikbaar gesteld. iedereen kan meedoen. de bijdrage kan tot 8 juli a.s. worden gestuurd naar Peter Versloot, Miep Giesstraat 6, 3417 CZ Montfoort of naar paversloot@planet.nl de stichting wil de rijke geschiedenis van Montfoort levend houden door o.a. voorwerpen te exposeren, lezingen te verzorgen, onderzoek te doen, spullen te restaureren enz. Het moet dé plek te zijn waar iedereen met vragen over de geschiedenis terecht kan. dit geldt zowel voor inwoners als bezoekers. de soM zit nu nog in de kelder van het huis van Montfoort maar wil graag een eigen plek in de binnenstad van Montfoort om over het Montfoort toen en nu te vertellen aan de hand van voorwerpen en verhalen. ook kunnen er oude spullen van Montfoort worden gebracht. voorzitter lex van wijk: “de geschiedenis van Montfoort leeft enorm. dat zagen we bij de lentemarkt. de mooie spullen uit de oudheidkamer verdienen het om getoond te worden. we exposeren nu het hele jaar door met wisselende thema’s in twee vitrines in het huis van Montfoort, maar er is veel meer om te laten zien. de stichting wil graag het centrale punt zijn over de geschiedenis van de stad.” de stichting ontmoet veel sympathieke reacties en is voor de herkenbaarheid op zoek naar een logo dat bij haar past. we zoeken daarom een fris en helder logo wat levende geschiedenis en verbinding uitstraalt. wie helpt daarbij? voor meer informatie mail Peter versloot of bel 06-46651411. Montfoortse studente bespaart Kruidvat een miljoen plastic zakjes per jaar de Montfoortse Katja diepstraten is inmiddels bijna een bekende Nederlander. dat allemaal dankzij een idee dat ze kreeg tijdens het vakkenvullen in Kruidvat Montfoort. “Alle make-upjes zaten in losse tasjes. ik dacht: ‘dat kan toch beter?’” bij die gedachte liet ze het niet. op het zakelijke sociale netwerk plaatste ze een oproep, waarin ze aangaf bereid te zijn om mee te denken over een oplossing. dat ze hierop nog geen week later reactie zou krijgen, had ze niet verwacht. Ze werd zelfs uitgenodigd door as watson, het moederbedrijf van kruidvat, om mee te komen brainstormen over een oplossing. de 21-jarige studente chemische product innovatie hoefde daar niet over na te denken. Ze vertelt: “ondanks mijn leeftijd en weinige ervaring, werd er serieus naar mij geluisterd. samen zijn we door het distributiecentrum gelopen waar we hebben gekeken naar het verpakkingsproces, en of er ruimte was voor verbetering. Hierbij opperde ik een idee, waar Marcel evers (Manager supply Chain operations benelux & France) wel potentie in zag.” “Hadden ze dit zelf niet kunnen verzinnen?” was een van de kritische commentaren op haar ‘eenvoudige’ oplossing om simpelweg meer make-upjes per tasje te verpakken. Zelf begrijpt ze dat commentaar wel. in editienl werd die vraag ook gesteld. “als iets routine is, is het gewoon lastig te doorbreken. als buitenstaander doe je dat gemakkelijker.” Meer Katja’s een super toffe reactie vond ze van iemand die zei: ‘ik hoop dat er nog meer katja’s gaan volgen’. ofwel, dat er meer vakkenvullers opstaan, die denken dit kan ook anders. anderen die geïnspireerd zijn door haar initiatief, raadt ze aan om vooral gewoon eens stil te staan als je aan het werk bent: “vraag je maar af of wat je aan het doen bent ook zo logisch is. stel kritische vragen: Zou ik het anders doen als ik het zelf mocht bedenken?” Haar oplossing heeft dan weinig met chemie en scheikunde te maken, wel gaat het over logisch nadenken volgens de Montfoortse. voor haar Cv is het in ieder geval goed, zegt ze. “dan gaat het niet alleen over het resultaat. Het is door Sjoukje Dijkstra natuurlijk mooi dat kruidvat dus volgens hun eigen berekeningen hiermee een miljoen tasjes bespaart op jaarbasis, maar het is hOpelijk vooral mijn werkhouding die hiermee aanspreekt. Het toont tenslotte aan dat ik initiatief wil nemen.” ook haar voormalige collega’s zijn heel erg trots op haar. sarah leeuwenburg vertelt: “ik weet dat ze terug kwam uit het distributie Centrum, toen ik aan het werk was. ik vond wel dat ze goed bezig was.” voor haar zelf is het in die zin ook inspirerend. “je gaat toch anders naar dingen kijken”, meent ze. “Het is nu toch een beetje een lokale beroemdheid.” “Hé kom je ook in de ijsselbode?”, lacht een klant die net voorbij komt, terwijl katja poseert voor de foto. vorige week zat ze in editienl en werd ze geïnterviewd door omroep geldermalsen. dat terwijl ze helemaal niet zo van de spotlights houdt, geeft ze zelf eerlijk toe. “ik durf nu bijna niet meer op linkedin te kijken. Het is wat uit de hand gelopen,” zegt ze met een lach. “ook het wereld natuur Fonds benaderde mij.” Een miljoen keer Haar linkedin post, waarin ze vertelt over haar actie is inmiddels meer dan een miljoen keer bekeken. Katja Diepstraten laat in Kruidvat Montfoort zien in wat voor zakjes de make-up los verpakt zitten. Nu zitten er dankzij Katja meer make-upjes verpakt per tasje. “Zaterdag zaten we onder de 100.000 views. overdag was het 90.000. voordat we de stad (breda, waar ik studeer) in gingen, zei ik tegen mijn vriendin: ‘Mochten we boven de 100.000 zitten, dan krijg jij een drankje.’ toen zaten we in een keer over een miljoen. Met de drankjes is wel goed gekomen. we zijn breda in geweest en hebben het goed gevierd.” “Mijn ouders zijn het meest trots,” vertelt ze. en natuurlijk krijgt ze ook vanuit haar vriendengroep positieve reacties. Ze woont nog bij haar ouders in Montfoort. en dat blijft voorlopig ook nog wel even zo, denkt ze… “Montfoort is fantastisch. straks help ik weer mee met de voM vakantieweek, en ik blijf ook met de scouting nog wel druk. Zo gemakkelijk krijgen ze me nog niet weg uit Montfoort!” MILIEU Omgevingsdienst Regio Utrecht https://www.odru.nl/milieuklachten T 0800-0225500 WERK EN INKOMEN Ferm Werk Carosserieweg 1, Woerden T 0348-497000 info@fermwerk.nl www.fermwerk.nl MELDPUNT DISCRIMINATIE 030-2328666 info@artlmiddennederland. Kaaphoorndreef Utrecht ZORG EN WELZIJN SWOM Kasteelplein 5, Montfoort T 0348-469109 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.30 en 13.00 tot 17.00 uur Inloopspreekuur Sociaal Team: elke dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur info@swomontfoort.nl www.swomontfoort.nl Inloopspreekuur formulierenbrigade Elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur SWOM DoeMeehuis, Kasteelplein 7 JEUGDHULP Jeugdteam Montfoort Kasteelplein 5, Montfoort T 06-27056153 info@jeugdteammontfoort.nl www.jeugdteammontfoort.nl PARTICIPATIERAAD MONTFOORT Hannie Schaftstraat 52, Montfoort T. 06-37479150 secretariaat@ participatieraadmontfoort.nl www.participatieraadmontoort.nl Facebook: Participatieraad Montfoort Z/19/125664 Z/19/141046 • 11-06-2019 De Bleek 19, Montfoort Het plaatsen van een erker aan de voorzijde woning. Ontwerp omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort maken, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij ambtshalve overgaan tot wijziging van de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu op grond van artikel 2.30 en 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht die is afgegeven aan: • Slachterij van Kooten B.V. op het adres Julianalaan 1 te Montfoort. De ontwerpbeschikking betreft het ambtshalve actualiseren van de omgevingsvergunning van 3 mei 2005 op dit adres. De stukken met betrekking tot deze ontwerpbeschikking liggen ter inzage van 12 juni tot en met 23 juli 2019. Zienswijze indienen Tijdens de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk zienswijzen (uw Z/19/138108 mening of opmerkingen) naar voren brengen bij de Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC te Utrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht. Overig Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Montfoort 2018 Op dinsdag 28 mei 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met een wijziging van artikel 5:13 (Inzameling van geld of goederen) van de Algemene Plaatselijke Verordening Montfoort 2018. Deze wijziging is direct in werking getreden op 28 mei 2019. Evenementen Een evenement organiseren of weten wat er in uw stad wordt georganiseerd? Via onderstaande websites vindt u een overzicht van de evenementen, verleende vergunningen en aanvraagprocedures. Voor de grote evenementen gaat u naar www.montfoort.nl/evenement. Voor straatfeesten en buurtbarbecues gaat u naar www.montfoort.nl/ straatfeest. Montfoort, 12 juni 2019 Burgemeester en wethouders van Montfoort, De secretaris, M.H. van der Veer De burgemeester, mr. P.J. van Hartskamp-de Jong Pagina 10

Pagina 12

Heeft u een gids, pageflip of digitale presentaties? Gebruik Online Touch: maandblad van papier naar digitaal converteren.

week 24 Lees publicatie 12Home


You need flash player to view this online publication