PAGINA 8 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK LINSCHOTEN MONTFOORT HairPlaza Montfoort gaat gratis knippen Het klinkt te mooi om waar te zijn. Maar kapsalon HairPlaza uit Montfoort gaat het toch doen! Iedereen die minimaal 30 centimeter haar laat afknippen wordt gratis geknipt. De 30 centimeter haar wordt gedoneerd aan de stichting ‘Haarwensen’. “Haarwensen” maakt van dit haar pruiken voor kinderen die door een medische behandeling of kaalhoofdigheid hun eigen haar verloren zijn. ‘Haarwensen’ voorziet deze kinderen kosteloos van een pruik. Lotte Veltman - Veenbrink, Sandra Vermeulen en Charlotte Blom zetten zich graag in voor dit goede doel. Helaas is een mooie bos haar niet voor iedereen weggelegd. Wanneer een kind ziek is en geen haren meer heeft zal hij/zij zich nog zieker voelen. Wij zijn gezegend met gezonde kinderen en willen daarom graag iets voor anderen betekenen. 13 AUGUSTUS 2019 Inwoners Montfoort en Linschoten bezorgd over woningtekort Inwoners van Montfoort en Linschoten hebben tijdens een recent gehouden bijeenkomst hun bezorgdheid geuit over het woningtekort in hun gemeente, zo laat Progressief Akkoord weten. Han Bovens van Progressief Akkoord vertelt blij te zijn met de nieuwe Woonvisie 2019 - 2030 die op tafel ligt, maar uit ook zijn zorgen. Met name jongeren en ouderen blijken moeite te hebben met het vinden van betaalbare huur- en koopwoningen. Maar ook jonge gezinnen, gescheiden mensen en anderen in urgente situaties hebben moeite met het vinden van een woning. De doorstroming in de woningmarkt stokt. Wilt u ‘Haarwensen’ ook helpen, doneer dan uw staart. HairPlaza knipt er kosteloos een nieuw model in. Aanmelden voor de actie kan bij de kapsalon: HairPlaza, Vlasakker 15 te Montfoort - 0348-508194. DE IJSSELBODE HET BLAD DAT GESPELD WORDT.... Om aan een oplossing hiervoor te werken, kwamen Burgemeester & Wethouders van gemeente Montfoort in juni met een Woonvisie. Hierin geven zij aan verspreid over Montfoort en Linschoten 250 woningen te willen bouwen. Een aantal politieke partijen, waaronder Progressief Akkoord, heeft de gemeente daarop verzocht om te onderzoeken of er ruimte is voor 180 woningen extra. Dit wil het College van Burgemeester en Wethouders graag laten onderzoeken, laat wethouder Jocko Rensen weten. “Iedereen was enthousiast in de raad. De woonvisie werd unaniem aangenomen. Ik begrijp dat de politieke ambitie er is om naar 430 woningen te gaan, en zie het als politieke opdracht om dit te onderzoeken.” Krimp De resultaten van het onderzoek zullen eind 2019 of begin 2020 bekend worden. Jocko Rensen: “Dat begint bij Aan de Bovenkerkweg in Montfoort tegenover het voetbalveld wordt de grond bouwrijp gemaakt. het ophalen van informatie bij de inwoners van Montfoort en Linschoten. Daarnaast spreken we met belanghebbenden als makelaars, zorgpartijen, projectontwikkelaars, enzovoort. Aan hen worden de uitgangspunten voorgelegd: de trends, zoals demografi sche krimp en verandering van woonbehoeften. Door meer huizen bij te bouwen, denken mensen minder kwetsbaar te zijn, maar ze realiseren zich niet dat er voor een goede doorstroming ook passende alternatieven en voorzieningen moeten zijn. Zo komt het vaak voor dat alleenstaanden in een eengezinswoning blijven wonen, nadat de kinderen uit huis zijn. Misschien is het een idee om die mensen appartementen aan te bieden?” Sociale woningbouw Bovens vertelt: “Wat we vooral belangrijk vinden, is dat dertig procent sociale woningbouw zal zijn. Dat is voor een groep die we niet mogen vergeten. Die verdient een inhaalslag, omdat huizen voor deze groep nu in de gemeente Montfoort beperkt aanwezig zijn. Verder moet er ook nog iets zijn voor starters. Dat is een groep die we extra aandacht geven. Jongeren die hier willen blijven, willen we kunnen bedienen, zodat ze niet naar elders vertrekken. We hebben ze ook gewoon nodig om de bestaande voorzieningen in stand te houden.” Rensen beaamt dat. “Wil je die mensen hier houden, dan is het van belang om betaalbaar te bouwen. Dat is misschien ook wennen voor de mensen, omdat het anders en doelmatiger is, kleiner. En dat is vaak gelijk ook het probleem. Mensen willen betaalbaar wonen, maar hebben ook hun wensen als het gaat om oppervlakte en bouwstijl. Dat kan niet meer anno 2019. Daarbij roept sociale woningbouw bij sommige mensen ook een schrikbeeld op. Dat je heel fatsoenlijk kunt wonen voor een huurprijs onder de 720 euro behoeft blijkbaar uitleg.” Plekken voor sociale woningbouw moet de gemeente nog zoeken. Daarbij betrekt Montfoort onder andere Sociale Woningcorporatie GroenWest, die daar volgens Rensen graag in investeert. Met alleen woningen neerzetten, kom je er niet, meent de wethouder. Daarom moet er volgens hem ook meer aandacht zijn voor ieders zogenaamde wooncarrière. “Als starter begin je in een Directrice Marie-José Hermans wil waarde toevoegen met SWOM “De O in SWOM is van ondersteuning voor iedereen!” Het is alweer een half jaar dat ze als directrice aan het roer staat van SWOM (Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort/ Linschoten). Marie-José Hermans voelt zich hier helemaal op haar plek. Haar doel: “SWOM nog beter op de kaart zetten als welzijnsorganisatie van en voor iedereen.” Ze heeft heel veel ideeën voor SWOM. “Het moet duidelijk zijn dat de O in onze naam voor Ondersteuning staat. “Veel mensen denken nog dat het alleen om ouderen gaat, maar het is voor alle (volwassen) inwoners van Montfoort. Met als uitzondering de inzet voor jeugdige mantelzorgers. Natuurlijk zijn ouderen ook onze doelgroep. Maar we doen nog zoveel meer voor anderen. Bij het Aanschuifdiner bijvoorbeeld is iedereen welkom. Grootouders met (klein)kinderen, alleenstaanden, jonge stelletjes, enzovoorts.” Als ze eenmaal op haar praatstoel zit, wordt duidelijk hoe gedreven en gepassioneerd Hermans is. Tegelijk spreekt ze ingetogen en vertelt ze heel bescheiden over haar rol. Ze is niet van de spotlights. Liever zet ze alle medewerkers van SWOM zelf in het zonnetje. “Wat ik wil doen is de kaders scheppen, samen de stip op de horizon bepalen en de juiste koers vinden. Bij SWOM werken allemaal professionals. Van hen hoor ik wat zij nodig hebben, zodat ik ze kan ondersteunen en de veiligheid en ruimte kan bieden om hun werk goed te doen.” Ambitieus Sinds ze het stokje overnam van Maria Hamers, is ze ambitieus aan de slag gegaan. “SWOM heeft een roerige periode achter de rug. Maria Hamers heeft heel veel basis en structuur gebracht, wat zeer waardevol is. Daardoor kan SWOM zich nu verder ontwikkelen.” Daarbij laat Hermans zich inspireren door een uitspraak van wethouder Jocko Rensen. “De eerste dag dat ik hier werkte, kwam hij binnen en vertelde dat hij hier ook nog niet zo lang zat. Hij zei: ‘Ik ben ingevoegd. Ik kijk nu wat ik kan toevoegen.’ Dat vond ik mooi. Hermans is bijzonder te spreken over de goede en constructieve samenwerking met de gemeente Montfoort. Er is een fi jne samenwerking met de betrokken ambtenaren. “Begin juni is de gemeenteraad bij ons op bezoek geweest. Tijdens een interactief programma dachten gemeenteraadsleden mee met vraagstukken van SWOM. Hierbij werd ze gevraagd op de stoel te gaan zitten van een professional om twee (geanonimiseerde) casussen uit te werken. Dat was heel waardevol, want hierdoor weten ze met welke uitdagingen SWOM professionals te maken hebben, en binnen welke wettelijke kaders zij moeten opereren. Ze waren erg enthousiast en stelden interessante vragen.” Hoe meet je geluk? Hermans wil SWOM nog dichter bij de inwoners van Montfoort en Linschoten brengen. “Hoe meet je geluk? Wat is welzijn? Wat is de wens van de inwoners? Zijn zij tevreden met ons? Waar hebben ze behoefte aan? Ik wil bekijken hoe we dat inzichtelijk kunnen maken en manieren onderzoeken, waarop we dat in ons werk kunnen verwerken. Integraal werken is daarin heel belangrijk. Niet alleen met de gemeente en partners binnen het sociaal domein. Ook binnen SWOM.” Dat SWOM in het huis van Montfoort is gevestigd ziet Marie-José Hermans als een groot voordeel. “Dit werkt zo goed. Jeugdwerk zit aan de overkant, we steken geregeld over voor overleg. Ook het lijntje naar de accountmanagers van de gemeente Montfoort is kort. We kunnen bij elkaar naar binnen lopen, wie dat bedacht heeft: het werkt heel fi jn voor SWOM!” Centraal “De cliënt staat centraal in ons denken en werken”, zegt Hermans, “alles moet om hem of haar draaien. We zetten mensen in hun kracht en ondersteunen hen daarbij. De inwoner participeert naar vermogen, wij reiken aan. Of dit nu welzijn is, maatschappelijke ondersteuning of sociale voorzieningen op maat. De inwoners weten zelf heel goed wat zij nodig hebben.” Daarbij benadrukt ze met klem: “We willen mensen met elkaar verbinden. Wij gaan uit van hun eigen kracht, die willen we aanboren. Wij scheppen dan slechts de voorwaarden. Neem het Aanschuifdiner. Wij faciliteren de mogelijkheden, zodat mensen lekker met elkaar kunnen eten. Het is een gezellig samenzijn. Dat gaat verder. Je komt in gesprek met iemand, deelt ervaringen en zorgen. ‘Doet je radio of lamp het niet? Ik kom je helpen.’ Je biedt mensen de kans om zelf hun netwerk uit te bouwen.. Het gaat erom dat mensen gezien zijn en gezien worden.” “Eten is een van de meest verbindende activiteiten. De keuken in het DoeMeehuis is daarom heel belangrijk volgens Marie-José Hermans Daar komen basisbehoeften bij elkaar. Ze is dan ook heel blij met de ruimhartige sponsoring vanuit het bedrijfsleven in Montfoort en Linschoten. Zo sponsort Kiremko een geheel nieuwe professionele keuken in het DoeMeehuis van Montfoort. Bedrijven als Van den Pol Elektrotechniek en MartInterieur sluiten zich hierbij aan. Dit zijn ook de bedrijven die keer op keer gastheer willen zijn, als de scootmobielclub op pad gaat. “Die sponsoring in natura is ook heel belangrijk”, aldus Hermans. Ze is heel blij dat er binnenkort een professionele keuken is in het DoeMeehuis. Dan kunnen er eindelijk uitgebreide kookworkshops gegeven worden.” Ook de Vrienden SWOM is ze meer dan erkentelijk voor hun bijdragen. Zij gaan alle benodigde kookspullen fi nancieren via verschillende sponsoracties. Het grote aantal vrijwilligers van SWOM vindt Hermans ongekend. En de verscheidenheid in activiteiten, die daardoor aangeboden kunnen worden, heeft haar positief verrast. Als voorbeeld noemt ze de onder andere de vrijwilligers die de sluis bedienen, maar ook de vrijwilliger die in Linschoten vijf dagen per week om 12.00 uur de klok wil luiden. “Dat is toch fantastisch!” Begeleiding en scholing “Daarom willen we ook als SWOM nog meer begeleiding en scholing aanbieden, zodat onze vrijwilligers zich verder kunnen ontplooien en ontwikkelen.” De vrijwilligers hebben een belangrijke signaalfunctie, laat ze weten. “Zeker als ze bij de mensen thuis komen, of over langere tijd regelmatig contact met hen hebben. Zij zijn degenen die de signalen opvangen en mocht dit tot bezorgdheid leiden, SWOM inlichten. Op zo’n moment kan Maatschappelijk Werk of een dementieconsulent ingeschakeld worden. Wij willen vrijwilligers zo lang mogelijk aan ons binden. Door onder andere de verhoging van de AOW-leeftijd merkt SWOM dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe vrijwilligers te vinden”, aldus Hermans. Een oplossing moet gevonden worden in een fl exibele opstelling vanuit SWOM. “Er zijn volgens mij mogelijk vrijwilligers die incidenteel de handen uit de mouwen zouden willen steken, maar die zich niet op vaste tijden kunnen of willen binden. Vaak is dat dan omdat ze zelf een baan hebben, en ze het er alleen af en toe bij kunnen doen.” Aan die doelgroep wil SWOM ook tegemoet komen. “Dat kunnen we doen door de mogelijkheid te geven aan vrijwilligers om op ad-hoc basis vrijwilligerswerk te doen. Inherent daaraan betekent het wel dat we meer vrijwilligers nodig hebben. Ook om ons serviceniveau minstens op gelijk niveau te houden. Zo staan inwoners én vrijwilligers centraal. Dat is hoe het moet zijn.” Meer informatie: www.swomontfoort.nl door Sjoukje Dijkstra door Sjoukje Dijkstra starterswoning. Daarna schuif je door en maak je ruimte voor een andere starter. Precies om die reden houdt de Woonvisie rekening met de manier waarop de samenleving zich ontwikkelt. De behoeftes van mensen veranderen. Dan is het goed om niet alleen maar woningen bij te bouwen, maar ook rekening te houden met een goede kwalitatieve samenstelling van aanbod van diensten. Veel mensen realiseren zich bijvoorbeeld niet dat extra woningbouw van invloed is op de mobiliteit. En waar ga je die woningen dan bouwen…? Ook dat heeft veel invloed. De gemeente Montfoort heeft bijvoorbeeld een matige aansluiting op het Openbaar Vervoer. Scholen hebben last van teruglopende kinderaantallen. Moet je dan jonge gezinnen gaan huisvesten? Wie wil hier wonen? Wat bieden wij aan en wat willen wij? Nu zijn hier in de regio een aantal onderzoeken gedaan, als onderdeel van een Economisch Prognose Programma. Montfoort was daar onderdeel van. Dat verhaal zullen we goed analyseren, zodat we antwoord kunnen geven op die vragen.” Waar gaat er gebouwd worden? Waar de 250 (+180) woningen dan gebouwd moeten gaan worden is dan de vraag. Han Bovens meent dat het mogelijk moet zijn om de 250 geplande woningen intern op te lossen. Binnen de kernen van Montfoort en Linschoten. “Nu zijn we bijvoorbeeld bezig bij de Johan de Ridderlaan, waar tien woningen worden gebouwd. Zodra het scholencomplex (Howiblo, Graaf Jan en Hobbitstee) verhuist, is daar ook ruimte. Zo zijn er prima locaties om woningen te bouwen. Als het daarna intern niet meer realiseerbaar is, moeten we toch gaan kijken buiten de rode contouren. Niet dat we blind gaan bouwen in het groen, maar locaties aan de rand van de stad of het dorp. Daarover gaat de Provincie. Die moet daar toestemming voor geven.” Wethouder Rensen is wat pessimistischer. “Die 250 binnenstedelijk bouwen, gaan we niet redden. Ik vrees dat we de rode contouren daarvoor al moeten op trekken. Dan komen er nog 180 woningen bij.” Hij benadrukt dat hij de gemeenteraad ook duidelijk heeft gewezen op de eventuele consequenties. “We zijn een groene gemeente. We zitten in het Groene Hart. Een consequentie kan zijn dat we meer in het groen moeten bouwen. Dat willen we nu goed in beeld brengen: als dit de ambitie is, dan zijn dit de gevolgen. Die identiteit van Montfoort willen we in stand houden”. Pagina 7

Pagina 9

Heeft u een reisgids, onlinekat of web onderwijscatalogussen? Gebruik Online Touch: jaarverslag naar een digitale publicatie converteren.

week 33 Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication