PAGINA 6 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 15 APRIL 2020 Beste inwoners, Coronanieuws Deze week is het de vijfde week sinds de regering op 12 maart de eerste maatregelen nam om het coronavirus in te dammen. In die vijf weken is onze leefwereld totaal veranderd. Scholen en horeca zijn dicht, ondernemers en winkeliers hebben het zwaar, mensen werken zo veel mogelijk thuis, het is stil op straat, enzovoort, enzovoort. Ook zijn er mensen ziek geworden. Sommigen werden beter, anderen overleden. Met alle getroffenen en hun families leef ik enorm mee. Ik leef ook mee met de ouderen in onze samenleving. Velen krijgen nu veel minder of geen bezoek; vereenzaming dreigt. Daarom ben ik enorm blij met alle goede en lieve initiatieven die in de samenleving zijn ontstaan. En ik ben enorm trots op alle verzorgenden. Van mantelzorgers tot wijkzorg en van vrijwilligers tot verplegend personeel. Iedereen die onze zwakkeren en zieken op de been houdt: bedankt voor jullie enorme inzet! Helaas zijn ook in De Wulverhorst mensen getroffen door het virus. Dat betekent dat bewoners niet meer hun appartement af kunnen en dat medewerkers in beschermende kleding de zorg verlenen. Gelukkig is die kleding in De Wulverhorst nog voldoende aanwezig. Het personeel loopt hierdoor geen extra risico en vormt geen extra risico voor de omgeving. U kunt, op gepaste afstand, gewoon een praatje met hen maken. En er is ook positief nieuws: een mevrouw van 97 jaar had corona en is weer beter! Tot slot wil ik u graag oproepen u aan alle maatregelen te houden. Houd 1,5 meter afstand, was uw handen en blijf zoveel mogelijk thuis. Dat is niet gemakkelijk. Zeker niet als het mooi weer is. Maar alstublieft hou vol! Alleen samen krijgen corona onder controle. Wim Groeneweg, Burgemeester ‘Ommetjes’ voor bewoners van instellingen Ook bewoners van instellingen hebben te maken met de maatregelen in het kader van het coronavirus. Denk bijvoorbeeld bewoners met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Deze inwoners kunnen niet zonder begeleiding een wandeling maken. Maar ook zij hebben behoefte aan een frisse neus. Bewoners en begeleiders die in de instelling samenleven worden gezien als gezin. Daarom mag een begeleider met maximaal drie bewoners een ommetje maken, zónder 1,5 m afstand te hoeven houden. De begeleider is herkenbaar door het dragen van een hesje. Net als bij een gezin, geldt wel als voorwaarde dat geen van allen klachten heeft (hoesten, verkouden, koorts). Vaccinaties ook nu belangrijk! Kinderen zijn kwetsbaar voor infectieziekten. Het is daarom belangrijk dat zij vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma krijgen, óók tijdens de coronacrisis. Datzelfde geldt voor de vaccinaties tegen de meningokokkenziekte. Vaccineren gebeurt zo veilig mogelijk Artsen en verpleegkundigen doen er alles aan om veilig te vaccineren. Waar mogelijk wordt 1,5 meter afstand bewaard en zieke medewerkers blijven thuis. Zijn u en uw kind na vaccinatie extra vatbaar voor het coronavirus? Het antwoord is nee. Dat is niet het geval. De weerstand is na vaccinatie niet verminderd. Heeft u of uw kind verkoudheidsklachten of koorts?Maak dan een nieuwe afspraak! U bent niet welkom op het consultatiebureau als u (milde) verkoudheidsklachten heeft of koorts. Dat geldt voor begeleiders én kinderen of volwassenen die gevaccineerd moeten worden. Het gaat hierbij om klachten als neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en lichte hoest. In dat geval wordt de vaccinatie met 1-2 weken uitgesteld en kan een nieuwe afspraak worden gemaakt. Maak ook een nieuwe afspraak als er iemand uit het gezin koorts heeft. Kijk voor meer informatie en veel gestelde vragen op www.rijksvaccinatieprogramma.nl. Stadskantoor Waardsedijk 219 3421 NE Oudewater Postbus 100 3420 DC Oudewater Telefoon: 14 0348 www.oudewater.nl twitter.com/GemOudewater Openingstijden (alleen op afspraak) • ma, di en wo: 08.30 - 12.30 uur • do: 08.30 - 19.30 uur (burgerzaken vanaf 13.00 uur) • vr: 08.30 - 12.30 uur (telefoon tot 17.00 uur) Telefonische bereikbaarheid ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur Meldpunt woonomgeving Telefoon: 14 0348 www.oudewater.nl Voor rioolstoringen buiten kantooruren: 14 0348 Stadsteam Oudewater Waardsedijk 219 3421 NE Oudewater Telefoon: 0348 56 18 93 Ma, di, do en vrij: 09.00 - 12.00 uur Inloopspreekuur Formulierenhulp: do: 10.30 - 12.30 uur info@stadsteamoudewater.nl www.stadsteamoudewater.nl Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen via het liveblog van de gemeente Op www.oudewater.nl houdt de gemeente Oudewater een liveblog bij. Hiermee blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in Oudewater. Het liveblog verschijn nu viermaal per week: op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Alle liveblogs over het coronavirus staan per week gesorteerd. Zo kunt u ze gemakkelijk terugvinden. Verloopt uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs? Neem dan alstublieft niet eerder dan drie weken voor de vervaldatum contact op met Burgerzaken. Vanwege de coronacrisis is Burgerzaken alleen open voor spoedgevallen. Neemt u drie weken voor de vervaldatum contact op voor verlenging? Dan kunt u ervan uitgaan dat het nieuwe document op tijd in uw bezit is. Gewijzigde dienstverlening gemeente is voor iedereen wennen Het is voor iedereen belangrijk de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Dat heeft ook gevolgen voor de dienstverlening van de gemeente. Zo kan een beperkt aantal bezoekers tegelijk op de Milieustraat terecht en duurt het soms wat langer voor meldingen over de openbare ruimte kunnen worden opgepakt. Daarnaast is de gemeente beperkt open. Meestal heeft u hier begrip voor, maar soms ontstaan er irritaties. Onze medewerkers begrijpen dat beperkte dienstverlening niet altijd prettig is. Maar zij doen hun uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij vragen uw begrip als zaken nu net iets anders lopen dan u gewend bent. #AlleenSamen krijgen we corona onder controle. Faillissement Hulpmiddelencentrum Het Hulpmiddelencentrum (HMC) is failliet. Het HMC is een leverancier van bijvoorbeeld rolstoelen en scootmobielen. Ook gemeente Oudewater heeft een contract met HMC. Milieustraat/stadserf Populierenweg 21 3421 TX Oudewater vrijdag: 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 09.00 - 12.00 uur Jellinek Preventie ABC straat 5 3512 PX Utrecht Op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur op 088 505 1220 Meer info via www.jellinek.nl Sociale Kaart Oudewater De digitale wegwijzer naar activiteiten, ondersteuning en zorg in uw buurt. Kijk op www.socialekaartoudewater.nl U behoudt uw hulpmiddel Het HMC werkt voorlopig door. Zij richten zich vooral op reparaties, noodzakelijk onderhoud en kortdurende uitleen. Heeft u een hulpmiddel van het HMC? Dan hoeft u uw hulpmiddel niet in te leveren. Een andere aanbieder pakt de nieuwe aanvragen op. Nieuwe leverancier In overleg met de gemeente wordt gekeken hoe de dienstverlening van het HMC kan worden overgedragen. Zodra dit geregeld is, krijgt u bericht van de gemeente wie de nieuwe leverancier wordt. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Stadsteam Oudewater: tel. 0348-561893 (ma-di-do-vrij tussen 09.00 tot 12.00 uur). Vergunningen Op Oudewater.nl/gemeenteblad is meer informatie over de vermelde vergunningen te vinden. Ingekomen aanvragen / meldingen Wabo (omgevingsrecht) • Naast Oude Utrechtse straatweg 1A te Oudewater het bouwen van een nieuwe schuur en het aanleggen van een inrit, ingediend op: 07-04-2020, dossiernummer: OLO5067485 • Zwier Regelinkstraat 5 in Oudewater het plaatsen van een digitaal informatiescherm, ingediend op: 07-04-2020, dossiernummer: OLO5078383 • Aan de overzijde van Zuid-Linschoterzandweg 85 in Snelrewaard het plaatsen van een steiger, ingediend op: 08-04-2020, dossiernummer: OLO5074219 • Lijndraaier 31 in Oudewater het aanleggen van een dakterras, ingediend op: 01-04-2020, dossiernummer: OLO5064885 • Noord-Linschoterkade 1 in Oudewater het plaatsen van een steiger, ingediend op: 02-04-2020, dossiernummer: OLO5066097 APV / Bijzondere wetten • Prinses Margrietstraat 36 in Oudewater het plaatsen van een schaftkeet en dixie in een parkeervak in de periode van 25 mei 2020 tot en met 29 mei 2020, ingediend op: 10-03-2020, dossiernummer: 2023524 Besluiten / beoordelingen Wabo (omgevingsrecht) • Noord-Linschoterzandweg 40 in Snelrewaard het verbouwen van een woning en aanbouwen aan de achterzijde van de woning, besluit: verleend op 02-04-2020, dossiernummer: OLO4894159 • Waardsedijk 209 in Oudewater het verbouwen van een pand naar een sportieve naschoolse opvang, aanvraag ingetrokken op 02-04-2020, dossiernummer: OLO4792763 • Kerkwetering 11 in Oudewater het afwijken van de verleende vergunning op basis van gelijkwaardigheid, beslistermijn verlengd, dossiernummer: OLO4952273 APV / Bijzondere wetten Ontwerpbesluiten Wabo (omgevingsrecht) • Waardsedijk 209 in Oudewater het brandveilig gebruik van een sportieve (naschoolse) kinderopvang, besluit: in ontwerp verleend, einddatum inzage 26-05-2020, dossiernummer: OLO5057053 Kennisgeving anterieure overeenkomst Met inachtneming van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente Oudewater en Woningbouwvereniging De Woningraat op 31 maart 2020 een overeenkomst over grondexploitatie hebben gesloten met betrekking tot het perceel kadastraal bekend gemeente Oudewater, sectie B nummers 5854 en 6976, plaatselijk bekend als de hoek St. Janstraat - Wijngaardstraat te Oudewater. Vanaf heden ligt een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage tijdens openingstijden bij het Omgevingsloket van de gemeente Woerden. Zienswijzen Ten aanzien van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. Woensdag 15 april 2020 Pagina 5

Pagina 7

Voor nieuwsbrieven, online cursussen en reisgidsen zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw weekbladen.

week 16 Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication