pagina 6 de ijsselbode – nieuws- en advertentieweekblad voor de ijsselstreek 13 augustus 2019 Textiel Schone versleten of kapotte kleding worden hergebruikt als grondstof voor dekens, isolatiemateriaal, poetsdoeken, matrasvulling, speelgoed en zelfs nieuwe kleding. Van al het ingezamelde textiel wordt 95% hergebruikt! Wel in de textielcontainer 4 Herbruikbare kleren. 4 Kleding met gaten, vodden. 4 Oude gordijnen. 4 Oude schoenen, riemen, tassen. 4 huishoudtextiel zoals dekbedhoezen, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke. 4 Knuffels. Verkeersbesluiten Niet in de textielcontainer x Natte of met olie en verf vervuilde kleding of textiel. x Vloerbedekking, kussens, dekbedden. (bij restafval) Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater hebben besloten om een gehandicaptenparkeerplaats op te heffen aan de Lange Burchwal 24 in Oudewater. Wilt u de besluiten en de locatietekeningen inzien? De verkeersbesluiten zijn inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. De besluiten liggen van 13 augustus 2019 tot 26 september 2019 ter inzage. Wilt u bezwaar maken? Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na de publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Meer details over hoe u bezwaar kunt maken vindt u in de verkeersbesluiten. Afvalnieuwsbrief Deze week vindt u de derde afvalbrief (augustus/september 2019) op uw deurmat. Daarin praten wij u onder andere bij over het nieuwe afvalinzamelsysteem dat we in 2020 invoeren. Ook leest u in deze brief dat we de mini- en verzamelcontainers gaan vervangen door gechipte exemplaren. En natuurlijk krijgt u handige tips om bijvoorbeeld uw restafval te verminderen. Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) 2019-2022 Het college van burgemeester en wethouders van Oudewater heeft op 9 juli 2019 besloten het beleid voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) Oudewater 2019-2022 vast te stellen. In dezelfde collegevergadering is ook het VTH-Uitvoeringsprogramma 2019 en het VTH-jaarverslag 2018 vastgesteld. De nieuwe beleidsnota op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving vervangt de nota ‘Integraal Oudewater 2015-2018’ en trad per 30 juli 2019 in werking. Vergunningen Op Oudewater.nl/gemeenteblad is meer informatie over de vermelde vergunningen te vinden. Ingekomen aanvragen / meldingen Wabo (omgevingsrecht) • Papekopperstraatweg 52 in Papekop het bouwen van een stal, ingediend op: 31-07-2019, dossiernummer: OLO4573105 • Lange Burchwal 80 in Oudewater het plaatsen van zonnepanelen op een plat dak, ingediend op: 31-07-2019, dossiernummer: OLO4577275 • Opweg 24 in Hekendorp het verbreden van de oprit, ingediend op: 03-08-2019, dossiernummer: OLO4583245 • Kerkwetering 11 in Oudewater het verbouwen van een vrijstaande woning tot hospice, ingediend op: 26-07-2019, dossiernummer: OLO4568705 • Kerkwetering 11 in Oudewater het verbouwen van een schuur, ingediend op: 26-07-2019, dossiernummer: OLO4570189 • Noord-Linschoterkade 15 in Oudewater het renoveren van een woning met constructieve aanpassing kapconstructie, ingediend op: 01-08-2019, dossiernummer: OLO4578657 APV/Bijzondere wetten • Centrum Oudewater het organiseren van Jaarmarkt Heksen in Touw op 27 juni 2020, ingediend op: 22-07-2019, dossiernummer: 1922249 Handhavingsbeleid Zowel de beleidsnota, het uitvoeringsprogramma alsmede het jaarverslag 2018 liggen van 30 juli tot en met 31 augustus 2019 ter inzage in het stadskantoor van Oudewater, Waardsedijk 219. Voor meer informatie bel 14 0348. • Diverse wegen binnenstad, Oudewater het afsluiten van de weg tijdens de Jaarmarkt Heksen in Touw op 27 juni 2020, ingediend op: 22-07-2019, dossiernummer: 1922250 • Gemeente Oudewater het houden van een collecte voor NSGK van 11 tot en met 16 november 2019, ingediend op: 05-07-2019, dossiernummer: 1922251 • Leeuweringerstraat 8 in Oudewater het organiseren van de viering van het 10-jarig jubileum van de Kroeg op 23 augustus 2019, ingediend op: 01-08-2019, dossiernummer: 1922323 • Hoenkoopse Buurtweg 43 in Oudewater het organiseren van een Najaarsmarkt op 6 september 2019, ingediend op: 05-08-2019, dossiernummer: 1922333 • Centrum, Oudewater het organiseren van de Open Monumentendag op 14 september 2019, ingediend op: 28-07-2019, dossiernummer: 1922285 • Diverse wegen binnenstad, Oudewater het afsluiten van de weg tijdens de Open Monumentendag op 14 september 2019, ingediend op: 28-07-2019, dossiernummer: 1922286 • parkeerplaats Burg. Zielhuisstraat in Oudewater het plaatsen van een combicontainer vanaf week 36 tot week 50 2019, ingediend op: 29-07-2019, dossiernummer: 1922291 Besluiten / beoordelingen Wabo (omgevingsrecht) • Hekendorpse Buurt 8 in Hekendorp een milieu-neutrale wijziging en een interne verbouwing van twee pluimveestallen, besluit: verleend op 23-07-2019, dossiernummer: OLO4444063 • Wijdstraat 17 in Oudewater het afwijken van het bestemmingsplan voor een reeds aanwezig terras, besluit: verleend op 25-07-2019, dossiernummer: 1819822 • Papekopperstraatweg 52 in Papekop het bouwen van een nieuwe stal, besluit: aanvraag ingetrokken op 29-07-2019, dossiernummer: OLO4350859 • Wilhelmina van Pruisenbrug in Hekendorp het vervangen van de Wilhelmina van Pruisenbrug, besluit: verleend op 23-07-2019, dossiernummer: OLO4441969 • Ruige Weide 43 in Oudewater het plaatsen van twee kleine windmolens bij het agrarisch bedrijf, besluit: beslistermijn verlengd, dossiernummer: OLO4307797 • Rodezand 22 in Oudewater het nieuw bouwen van een schuur, besluit: beslistermijn verlengd, dossiernummer: OLO4451167 • Diemerbroek 1 in Papekop het renoveren van de fundering, besluit: aanvraag ingetrokken op 31-07-2019, dossiernummer: OLO4513667 • Goejanverwelle 22 in Hekendorp het plaatsen van een hekwerk op een plat dak, besluit: geweigerd op 31-07-2019, dossiernummer: OLO4217193 APV/Bijzondere wetten • Papekopperstraatweg 66 in Papekop het schenken van zwak-alcoholische dranken tijdens het Dijkfeest op 5 oktober 2019, besluit: verleend op 24-07-2019, dossiernummer: 1921854 • Papekopperstraatweg 66 in Papekop het organiseren van het Dijkfeest op 5 oktober 2019, besluit: verleend op 24-07-2019, dossiernummer: 1921853 • Hekendorperweg 43 in Oudewater het organiseren van een Open dag Dierenkliniek Benschop Oudewater op 5 oktober 2019, besluit: verleend op 23-07-2019, dossiernummer: 1922245 • De Boezem en Goejanverwelle Bovendijk in Hekendorp het organiseren van de Sinterklaasintocht Hekendorp op 23 november 2019, besluit: melding geaccepteerd op 23-07-2019, dossiernummer: 1922201 • Centrum Oudewater het organiseren van evenement Sinds 1265 op 28 september 2019, besluit: verleend op 30-07-2019, dossiernummer: 1922115 • Diverse wegen centrum, Oudewater het afsluiten van de weg tijdens evenement Sinds 1265 op 28 september 2019, besluit: verleend op 30-07-2019, dossiernummer: 1922116 • Visbrug 1 in Oudewater het organiseren van Lange tafels en vis op de brug op 24 en 25 augustus 2019, besluit: verleend op 25-07-2019, dossiernummer: 1922094 • Visbrug 1 in Oudewater het afsluiten van de weg tijdens een culinair evenement op 24 en 25 augustus 2019, besluit: verleend op 25-07-2019, dossiernummer: 1922095 • Visbrug 1 in Oudewater het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens een culinair evenement op 24 en 25 augustus 2019, besluit: verleend op 25-07-2019, dossiernummer: 1922096 • Gemeente Oudewater het houden van een collecte voor NSGK van 11 tot en met 16 november 2019, besluit: vergunningvrij op 25-072019, dossiernummer: 1922251 • Wijdstraat 17 in Oudewater het exploiteren van café De Kater, besluit: verleend op 31-07-2019, dossiernummer: 1921750 • Gemeente Oudewater het houden van een collecte van het Reumafonds van 15 tot en met 21 maart 2020, besluit: vergunningvrij op 23-072019, dossiernummer: 1922223 Stadskantoor Waardsedijk 219 3421 NE Oudewater Postbus 100 3420 DC Oudewater Telefoon: 14 0348 www.oudewater.nl twitter.com/GemOudewater Openingstijden (alleen op afspraak) • ma, di en wo: 08.30 - 12.30 uur • do: 08.30 - 19.30 uur (burgerzaken vanaf 13.00 uur) • vr: 08.30 - 12.30 uur (telefoon tot 17.00 uur) Telefonische bereikbaarheid ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur Meldpunt woonomgeving Telefoon: 14 0348 www.oudewater.nl Voor rioolstoringen buiten kantooruren: 14 0348 Milieustraat/stadserf Populierenweg 21 3421 TX Oudewater vrijdag: 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 09.00 - 12.00 uur Stadsteam Oudewater Waardsedijk 219 3421 NE Oudewater Telefoon: 0348 56 18 93 Doordeweeks, behalve woensdag van 09.00 - 12.00 uur Op de locatie Medisch Centrum Oudewater iedere donderdag Inloopspreekuur 10.00 - 12.00 uur Formulierenhulp 13.30 - 15.30 uur info@stadsteamoudewater.nl www.stadsteamoudewater.nl Jellinek Preventie ABC straat 5 3512 PX Utrecht Hét adres voor al uw vragen over alcohol en ander middelengebruik, voor uzelf of voor een ander. Op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur op 088 505 1220 Meer info via www.jellinek.nl Agenda • Inloopspreekuur burgemeester en wethouders dinsdag 10 september van 14.00 tot 15.00 uur in het stadskantoor, Waardsedijk 219 Aanmelden: 0348-428473 (wethouders Duindam, Kok en Lont) en 0348-428622 (burgemeester Verhoeve) of stuur een mail naar bestuurssecretariaat@oudewater.nl • Vergadering Forum Samenleving donderdag maandag 16 september om 20.00 uur • Vergadering Forum Ruimte donderdag dinsdag 17 september om 20.00 uur • Vergadering gemeenteraad donderdag 26 september om 20.00 uur De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug (ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie: griffie@oudewater.nl of 0348 566909 Dinsdag 13 augustus 2019 Pagina 5

Pagina 7

Interactieve ewhitepaper, deze sportblad of magazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van papier naar digitaal converteren van e-edities.

week 33 Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication