PAGINA 6 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 5 NOVEMBER 2019 Glas = 100% recyclebaar De scherven van lege glazen flessen en potten worden gebruikt voor de productie van nieuw glazen verpakkingsmateriaal. Glas is 100% recyclebaar zonder verlies van kwaliteit. Wel of niet in de glasbak? Ja: Nee: glas van ruiten (Milieustraat). Nee: spiegels (restafval). Nee: te groot kapot glas (Milieustraat). verpakkingsglas, inclusief restjes, doppen en deksels. Zeker weten? Download de AfvalWijzer app of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl. Ferm Werk (gevestigd in Woerden) helpt werkgevers bij het vinden van goede medewerkers. Ook proberen ze werkzoekenden aan een baan te helpen. Daarnaast begeleidt Ferm Werk mensen die op een uitkering zijn aangewezen. De belangen van deze mensen worden door de Cliëntenraad van Ferm Werk behartigd. Die houdt scherp in de gaten hoe Ferm Werk zijn werk uitvoert. Cliëntenraad Ferm Werk zoekt jou! De Cliëntenraad zoekt op dit moment Oudewaternaren die op willen komen voor het belang van alle cliënten. Het gaat om vrijwilligerswerk waar een kleine vergoeding tegenover staat. Wethouder Bob Duindam: ,,Sommige cliënten van Ferm Werk ervaren bepaalde omstandigheden als ingewikkeld. Zij kunnen best een steuntje in de rug gebruiken. Stadskantoor Waardsedijk 219 3421 NE Oudewater Postbus 100 3420 DC Oudewater Telefoon: 14 0348 www.oudewater.nl twitter.com/GemOudewater Openingstijden (alleen op afspraak) • ma, di en wo: 08.30 - 12.30 uur • do: 08.30 - 19.30 uur (burgerzaken vanaf 13.00 uur) • vr: 08.30 - 12.30 uur (telefoon tot 17.00 uur) Telefonische bereikbaarheid ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur Daarom zoeken wij betrokken Oudewaternaren die deel uit willen maken van de Cliëntenraad’’. Meer informatie over de Cliënten-raad staat op www.crfw.nl. Voorzitter Wim Agterof (0348417901) en secretaris Manette Maas (0348-443183) verstrekken graag nadere informatie. Wie belangstelling heeft, kan dit kenbaar maken via info@crfw.nl. Meldpunt woonomgeving Telefoon: 14 0348 www.oudewater.nl Voor rioolstoringen buiten kantooruren: 14 0348 Stadsteam Oudewater Waardsedijk 219 3421 NE Oudewater Telefoon: 0348 56 18 93 Doordeweeks, behalve woensdag van 09.00 - 12.00 uur Op de locatie Medisch Centrum Oudewater iedere donderdag Inloopspreekuur en Formulierenhulp van 10.30 - 12.30 uur info@stadsteamoudewater.nl www.stadsteamoudewater.nl Houd rekening met elkaar en gebruik de glasbakken in woonwijken alleen tussen 07.00 en 22.00 uur. VERKEERSBESLUITEN Stopverbod Burgermeester en wethouders van de gemeente Oudewater hebben besloten om stopverboden in Oudewater in te voeren op de volgende lokaties: • Rodezand op het kruispunt met de Noorder-Kerkstraat • Noordwestelijke bocht van het kruispunt van de Zuider-Kerkstraat met de Wijdstraat • Kapellestraat ter hoogte van huisnummer 1-3 • Westsingel ten noorden van de parkeervakken gelegen tegenover de brandweerkazerne • Romeijnstraat op het kruispunt met de Havenstraat en de Romeijnsbrug Bushalte Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater hebben besloten om een bushalte in te stellen in de gemeente Oudewater ter hoogte van Populierenweg 27. Wilt u de besluiten inzien? Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. Het besluit ligt van 07-11-2019 tot 19-12-2019 ter inzage. Wilt u bezwaar maken? Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na de publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Meer details over hoe u bezwaar kunt maken vindt u in het verkeersbesluit. Vergunningen Op Oudewater.nl/gemeenteblad is meer informatie over de vermelde vergunningen te vinden. Ingekomen aanvragen / meldingen Wabo (omgevingsrecht) • Hekendorpse Buurt 89 in Hekendorp het herbouwen van bestaande schuren, ingediend op: 24-10-2019, dossiernummer: OLO4734385 APV / Bijzondere wetten • Kapellestraat 15 in Oudewater het organiseren van een kerstmarkt op 13 december 2019, ingediend op: 28-10-2019, dossiernummer: 1922727 Besluiten / beoordelingen Wabo (omgevingsrecht) • Waardsedijk 93 in Snelrewaard het bouwen van een woning, beslistermijn verlengd, dossiernummer: OLO4509087 APV / Bijzondere wetten • Broeckerpark en deel Iepenweg, Oudewater het organiseren van de 8e veldrit van Oudewater op 30 november 2019, besluit: verleend op 28-10-2019, dossiernummer: 1922562 • Toleind, Oudewater het afsluiten van de weg tijdens de 8e veldrit van Oudewater op 30 november 2019, besluit: verleend op 28-10-2019, dossiernummer: 1922563 Milieustraat/stadserf Populierenweg 21 3421 TX Oudewater vrijdag: 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 09.00 - 12.00 uur Jellinek Preventie ABC straat 5 3512 PX Utrecht Hèt adres voor al uw vragen over alcohol en ander middelengebruik, voor uzelf of voor een ander. Op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur op 088 505 1220 Meer info via www.jellinek.nl Agenda In het stadhuis, Visbrug 1: • Raadsvergadering over de gemeentebegroting 2020 e.v. donderdag 7 november om 16.00 uur • Openbare afscheidsreceptie burgemeester Pieter Verhoeve vrijdag 8 november van 17.00 tot 18.30 uur in De Klepper • Mantelzorgwaardering - Ontmoetingskerk, Westsingel donderdag 14 november van 12.00 tot 14.00 uur. info@stadsteamoudewater.nl of bel telefoon 0348-561893 • Gemeenteraadsvergadering donderdag 14 november om 20.00 uur De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug (ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie: griffie@oudewater.nl of 0348 566909 Dinsdag 5 november 2019 Bas Vliegenthart Na een altijd weer boeiende en louterende preek, deze keer van ds. De Bruin, werd de kerkgangers van de Protestantse Gemeente Oudewater in de Ontmoetingskerk gevraagd nog heel even te blijven zitten. Er werd iemand naar voren geroepen die daar oprecht verbaasd van opkeek: Bas Vliegenthart. Ad de Regt, in zijn functie als voorzitter van de kerkenraad, wist iedereen nog even in spanning te houden door, na eerst het jaartal 1979 genoemd te hebben en vervolgens aan velerlei uiteenlopende historische gebeurtenissen die zich dat jaar afspeelden te refereren. "Maar het belangrijkste", ging hij verder, "gebeurde hier in deze kerk in Oudewater. Toen, waarschijnlijk op 7 oktober, heeft Bas hier voor het eerst als organist een kerkdienst begeleid. Bij elkaar moet je dat ondertussen zo'n duizend keer gedaan hebben, hier en elders. Je moest", herinnerde De Regt de gemeente eraan, "eerst op Audiëntie bij Maartje Knol." Even later kwam ook zij naar voren. "De ene keer gaat het beter dan de andere," reageerde Vliegenthart, "maar wat je erg graag wilt is dat mensen zich bij de dienst begeesterd voelen." De Regt voegde er nog aan toe, dat Vliegenthart niet alleen op het orgel speelde, maar dat hij ook o.a. de planning regelde en het orgel onderhield: "Hij staat voor kwaliteit. Hij kan toveren op dat orgel. En vanwege die verdienste word je onderscheiden door het hoofdbestuur van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland met het Draaginsigne in Goud wegens het vervullen van de functie van organist gedurende veertig jaren." Vliegenthart kreeg de oorkonde overhandigd en De Regt trachtte het insigne op te speldden, maar toen dat niet echt goed wilde lukken, kreeg hij hem zo mee. De ontvangst was er niet door Aad Kuiper minder om. Bas Vliegenthart bedankte ook nog even 'zijn' Miranda: "Al die jaren heeft Miranda mij moeten missen, want terwijl jullie hier naast elkaar zitten, konden wij dat nooit." Als Vliegenthart het net zo lang volhoudt als Maartje Knol (60 jaar), zal Miranda nog wel even alleen blijven zitten. "Ik hoop het nog wel een tijdje vol te houden", had de 72-jarige organist eerder al gemeld. Belofte maakt schuld We waren eruit! Buurtbewoners, De Woningraat en Gemeente zijn 14 december 2017 tot een gezamenlijk gedragen beeldkwaliteitsplan gekomen voor de bouw van 19-21 sociale huurwoningen aan Sint Janstraat en Wijngaardstraat. Nadat we al jaren leven bij een bouwput (pand is al sinds 2016 gesloopt) zou de omgeving opgeknapt worden en voor woningzoekenden eindelijk weer wat hoop dat er misschien nu echt iets gebouwd zou kunnen worden. We mochten samen met De Woningraat praten over de inrichting van het huidige nog overgebleven stukje speeltuin en groen achter de kerk wat ook gewoon hard nodig is voor een fijne leefomgeving. Top, fijn dat het voor elkaar is en door! Bij het komen tot zo'n plan mogen we als burgers van het gemeentebestuur verwachten dat vooraf de algemene beginselen van een goede ruimtelijke ordening bekeken zijn. Niets blijkt minder waar. Afgelopen dinsdag in het forum Ruimte kwam het parkeerprobleem van de binnenstad waar al jaren sprake van is en waar de gemeente zelf voor een groot deel debet aan is weer aan de orde. Wel doordrukken van bouwplannen maar geen oog voor de al bestaande omgeving. Boodschap in het forum Ruimte was gemaakte afspraken zijn van de baan en er komen allemaal parkeerplaatsen. Wat een gesol met de buurtbewoners, Oudewaterse politiek én De Woningraat ga jullie schamen. Afspraak is afspraak! Wij willen niet meer praten, zullen in bezwaar gaan tot we erbij neervallen. Bewoners rondom Schuylenburcht en Westerwal wees gewaarschuwd, woningzoekenden ons welgemeende excuus. Dit is niet zoals wij het hadden gewild. Omwonenden Wijngaardstraat Pagina 5

Pagina 7

Voor maandbladen, online PDF-en en maandbladen zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw tijdschriften.

week 45 Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication