pagina 6 de ijsselbode – nieuws- en advertentieweekblad voor de ijsselstreek 14 mei 2019 Europese verkiezingen op woensdag 23 mei Op donderdag 23 mei 2019 is de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. U heeft hiervoor een stempas ontvangen. Gaat u ook stemmen? Wat moet ik meenemen? Inwoners van Oudewater van 18 jaar en ouder mogen stemmen. Ook moet u de Nederlandse nationaliteit hebben, niet uitgesloten zijn van stemrecht en voor 9 april in Oudewater ingeschreven staan. Om te kunnen stemmen moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Als u uw stempas kwijt bent, kunt u tot woensdag 22 mei 2019 12.00 uur een nieuwe aanvragen. Uw oude stempas vervalt dan automatisch. Als u in een andere gemeente wilt stemmen heeft u een kiezerspas nodig. Tot uiterlijk 20 mei kunt u uw stempas bij de gemeente inruilen voor een kiezerspas. Waar kan ik stemmen? U kunt van 07.30 tot 21.00 uur stemmen. U mag in elk stemdistrict in de gemeente Oudewater stemmen. U bent dus niet verplicht om te stemmen op het adres dat op uw stembiljet staat. Alle locaties zijn ook voor mindervaliden toegankelijk. Afvalophaal eenmalig op zaterdag GFT-container iedere week geleegd Machtigen U kunt ook iemand machtigen om voor u te stemmen. U kunt iemand machtigen die in de gemeente Oudewater woont en zelf ook een stempas heeft ontvangen. U kunt dit tot op de dag van de verkiezing regelen. Als u iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Oudewater woont, maar wel een stempas heeft ontvangen, vult u het formulier op onze website in. Dit kan tot maandag 20 mei 2019. Bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via verkiezingen@ oudewater.nl of 140348. Donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag. Dan wordt er geen restafval opgehaald. Dat gebeurt wel op zaterdag 1 juni. Verkeershinder door drakenbootwedstrijden Met ingang van week 21 (die begint op maandag 20 mei) tot en met week 43 worden de groene GFT-minicontainers weer iedere week op vrijdag geleegd. Voorkom opstopping rond de JUMBO Zaterdag 11 mei sloot de EMTÉ aan het Joostenplein. De supermarkt wordt verbouwd en (her)opent op maandag 27 mei als Coop-supermarkt. De tijdelijke sluiting zorgt vermoedelijk voor een extra klantenstroom bij de JUMBO aan het Wagenerf. In dat geval komen er meer verkeersbewegingen op de Lijnbaan. Om hier eventuele opstoppingen en onveilige situaties te voorkomen, kunnen automobilisten van en naar de wijk Noort Syde overdag via bedrijventerrein Tappersheul rijden: Toleind, Iepenweg en Wilgenweg. Op het kaartje staat de route aangegeven. Op zaterdag 25 mei worden op de Hollandsche IJssel drakenbootwedstrijden gehouden. Daardoor is er op de kades van het Arminiusplein, Noord-IJsselkade en Helletje geen doorgaand verkeer mogelijk van 07.00 tot 23.00 uur. Verkeershinder 21-24 mei door avondvierdaagse Afsluiting van de markt (Korte Havenstraat, Leeuweringerstraat, Peperstraat en Donkere Gaard) van dinsdag 21 mei tot en met donderdag 23 mei dagelijks tussen 17.30-21.00 uur ten behoeve van de aankomst en het vertrek van de wandelaars. Op vrijdag 24 mei 2019 afsluitingen van de volgende wegen vanwege het defilé tussen 18.00 tot 22.00 uur: • markt (Korte Havenstraat, Leeuweringerstraat, Peperstraat en Donkere Gaard) • Kapellestraat • Wijdstraat • Havenstraat • Waardsedijk ter hoogte van de Laan van Snelrewaard Wet milieubeheer Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van: • AGF Oudewater voor het adres: Leeuweringerstraat 21, 3421 AA Oudewater. De melding heeft betrekking op het oprichten van een winkel in groenten en fruit met tevens de verkoop en bereiding van verse gesneden salades. Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij: Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon 088-0225000. Vergunningen Op Oudewater.nl/gemeenteblad is meer informatie over de vermelde vergunningen te vinden. Ingekomen aanvragen / meldingen Wabo (omgevingsrecht) • Kapellestraat 28 in Oudewater het plaatsen van drie dakramen in de zijgevel van de woning, ingediend op: 26-04-2019, dossiernummer: OLO4375707 • Papenhoeflaan 114 in Oudewater het plaatsen van een dakkapel, ingediend op: 28-04-2019, dossiernummer: OLO4378481 • Willeskop 160 in Oudewater het realiseren van een bijgebouw met garage en opslag op de begane grond/ kelder en een bed en breakfast op de verdieping, ingediend op: 29-04-2019, dossiernummer: OLO4382147 • Dijkgraaflaan 47 in Oudewater het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, ingediend op: 30-04-2019, dossiernummer: OLO4382449 APV / Bijzondere wetten • Wijdstraat 17 in Oudewater het exploiteren van café De Kater, ingediend op: 01-05-2019, dossiernummer: 1921750 • gemeente Oudewater het houden van een collecte ten behoeve van het hospice Oudewater van 13-18 april 2020, ingediend op: 01-05-2019, dossiernummer: 1921762 Besluiten / beoordelingen Wabo (omgevingsrecht) • Donkere Gaard 11 in Oudewater het plaatsen van zwarte zonnepanelen met een zwart frame op het dak van een woning, besluit: verleend op 03-05-2019, dossiernummer: OLO4263674 Stadskantoor Waardsedijk 219 3421 NE Oudewater Postbus 100 3420 DC Oudewater Telefoon: 14 0348 www.oudewater.nl twitter.com/GemOudewater Openingstijden (alleen op afspraak) ma, di, wo en vr: 08.30 - 12.30 uur donderdag: 08.30 - 19.30 uur Telefonische bereikbaarheid ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur Meldpunt woonomgeving Telefoon: 14 0348 www.oudewater.nl Voor rioolstoringen buiten kantooruren: 14 0348 Stadsteam Oudewater Waardsedijk 219 3421 NE Oudewater Telefoon: 0348 56 18 93 Doordeweeks, behalve woensdag van 09.00 - 12.00 uur Op de locatie Medisch Centrum Oudewater iedere donderdag Inloopspreekuur 10.00 - 12.00 uur Formulierenhulp 13.30 - 15.30 uur info@stadsteamoudewater.nl www.stadsteamoudewater.nl Milieustraat/stadserf Populierenweg 21 3421 TX Oudewater vrijdag: 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 09.00 - 12.00 uur Jellinek Preventie ABC straat 5 3512 PX Utrecht Hét adres voor al uw vragen over alcohol en ander middelengebruik, voor uzelf of voor een ander. Op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur op 088 505 1220 Meer info via www.jellinek.nl • Papekopperstraatweg 28 in Papekop het nieuw bouwen van een woning, besluit: beslistermijn verlengd, dossiernummer: OLO4246251 • Jhr. A. van Swietenstraat 12 in Oudewater het plaatsen van een dakopbouw en het wijzigen van de nok, besluit: beslistermijn verlengd, dossiernummer: OLO4272951 • Ambachtsdreef 65 in Oudewater het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning, besluit: verleend op 02-05-2019, dossiernummer: OLO4282901 • Prinses Margrietstraat, Prinses Beatrixstraat, G.J. van der Veenstraat in Oudewater het uitvoeren van groot onderhoud aan 15 woningen, besluit: verleend op 02-05-2019, dossiernummer: OLO4260556 • Tros 7 in Oudewater het plaatsen van een dakopbouw, besluit: verleend op 02-05-2019, dossiernummer: 1921320 • Grote Gracht, Oudewater het aanleggen van een steiger voor kleine sloepen en het plaatsen van een informatiebord, besluit: verleend op 30-04-2019, dossiernummer: OLO4258268 APV / Bijzondere wetten • Joostenplein 35 in Oudewater het produceren van geluid buiten reguliere werktijden tijdens de ombouw Emté naar COÖP supermarkt op 11 mei en 13 mei 2019 en 14 tot en met 24 mei 2019, besluit: verleend op 03-05-2019, dossiernummer: 1921536 • Joostenplein 35 in Oudewater het plaatsen van diverse objecten week 19,20 en 21 2019 (6 tot 26 mei 2019), besluit: verleend op 30-04-2019, dossiernummer: 1921538 • Noord IJsselkade in Oudewater het organiseren van Meet the Dragons op 25 mei 2019, besluit: verleend op 30-042019, dossiernummer: 1921256 • Noord-IJsselkade in Oudewater het afsluiten van de weg tijdens het evenement Meet the Dragons op 25 mei 2019, besluit: verleend op 30-04-2019, dossiernummer: 1921257 • Noord IJsselkade in Oudewater het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens evenement Meet the Dragons op 25 mei 2019, besluit: verleend op 30-04-2019, dossiernummer: 1921259 Agenda • Vergadering Forum Samenleving maandag 27 mei om 20.00 uur • Vergadering Forum Ruimte dinsdag 28 mei om 20.00 uur De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug (ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie: griffie@oudewater.nl of 0348 566909 Dinsdag 14 mei 2019 Pagina 5

Pagina 7

Scoor meer met een web winkel in uw boeken. Velen gingen u voor en publiceerden PDF-en online.

week 20 Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication