DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK PAGINA 5 † Je moeder blijft je moeder, zo eigen en vertrouwd. Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt. Maar eens komt de dag, dat je haar moet laten gaan. Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan. Na een gelukkig leven, vol belangstelling, liefde en zorg voor haar gezin en naasten, is geheel onverwacht van ons heengegaan onze lieve (schoon) moeder, altijd betrokken oma en super trotse omi Helena Wilhelmina Strien-van Kats Leny * Lopik, sinds 2004 weduwe van Jan Strien † Oudewater, 20 november 1934 Tia en Joop Jonathan en Chantal, Gijs Patrick en Jeanet Joshua en Nathalie Tim (in liefdevolle herinnering) en Ria Jolanda en Wesley, Kàya John en Marleen, Liselot Irma en Wim Marscha en Richard Lizanne Franke en Jelle Johnny (in liefdevolle herinnering) Monique Correspondentie: Kerklaan 1, 3411 EM Lopik Leny is thuis opgebaard in haar appartement nr. 215 van ‘De Wulverhorst’, Prins Bernhardstraat 2 in Oudewater. Dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is er gelegenheid om afscheid van haar te nemen. Wij gedenken Leny in een avondwake op donderdag 7 november om 19.30 uur in de H. Jacobuskerk, Cabauwsekade 53 in Cabauw, waarna er in de kerk gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren. De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 8 november om 10.30 uur in genoemde kerk. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het naast de kerk gelegen kerkhof. Na afloop bent u allen van harte welkom in ‘In ‘t Witte Paard’, Cabauwsekade 42 in Cabauw. Wij zijn alle medewerkers van ‘De Wulverhorst’ dankbaar voor de liefdevolle verzorging. 2 november 2019 Er zijn zoveel dingen waarin we hem zullen missen. Er zijn ook zoveel dingen waarin we aan hem blijven denken. Dag lieve man, vader, schoonvader en opa Cornelis Johannes Leonardus van Eijk * Vlist, 27 november 1932 † Haastrecht, 2 november 2019 Dora van Eijk - Kemp Adrie en Henriëtte Julia Lucas Ruben John en Diana Nina Elian Hans en Lieke Milan Ymke Iris Annelise en Henk Elanor Alexander De Eucharistieviering vindt plaats op zaterdag 9 november om 11.00 uur in de St. Barnabaskerk, Grote Haven 10 te Haastrecht. Aansluitend brengen we Cor naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats achter de kerk. Na afloop is er tot 13.30 uur gelegenheid tot condoleren in verenigingsgebouw ‘De Grote Haven’, Grote Haven 40 te Haastrecht. Correspondentieadres: Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Van Eijk, Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard. Het gemis zal altijd blijven, maar de blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man Flip van den Hadelkamp heeft mij goed gedaan. Ik ben u dankbaar voor de steun en troost welke dit mij heeft gegeven. Riet van den Hadelkamp-van Schaik Beilen, november 2019 Graag willen wij u, langs deze weg, bedanken voor de kaarten, de prachtige bloemen en vooral uw medeleven en steun na het overlijden van onze geliefde George Dickerson Het heeft ons zeker door deze moeilijke periode heen geholpen. Onze speciale dank gaat uit naar: Het ambulanceteam De mensen van de Brandweer en Politie De eerste hulp, verleend door buren De Immanuëlschool De kerken in Oudewater Velegro Andante Uitvaartbegeleiding Rosemary Ria Gwyneth Jan en Ria Sandy Mirella Birgit Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging 6 22 97 16 92 0182 38 22 31 Alleen bij geen gehoor Partner van... www.bertuskostwinder.nl • Goudseweg 62 •2808 NK Gouda Na een snelle achteruitgang van haar gezondheid komt haar overlijden voor ons toch nog onverwacht. Verdrietig, maar dankbaar dat haar verder lijden bespaard is gebleven hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma Jeanne UITVAARTVERZORGING MIDLAND 06 53 53 68 88 Ook als u elders vekd bent en voor mensen met een smalle beurs. Sleeuwenhoek - Kroes Oudewater, 4 november 1948 V , wdig en bokken, met zg en aandacht uitd ... René en Henriëtte Verweij www.uitvaartverzorgingmidland.nl vermey | uitvaartzorg Louis Sleeuwenhoek Annemarie en Léon Manfred en Carolien Rebecca, Britt Correspondentie: Vermey Uitvaartzorg T.a.v. familie Sleeuwenhoek Heiliglevenstraat 2 3417 HL Montfoort Er is gelegenheid om afscheid van Jeanne te nemen en ons te condoleren op donderdag 7 november tussen 19.00 en 20.00 uur in het Zalencentrum St. Joseph, Heiliglevenstraat 4 te Montfoort. vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962 De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 8 november om 12.00 uur in de aula van Crematorium Domstede, Proostwetering 8 te Utrecht. Hierna is er gelegenheid voor een samenzijn in het restaurant van het crematorium. Montfoort, 3 november 2019 J. de Kat Begrafenisverzorging Telefoon: 06 - 20421247 24 uur per dag bereikbaar www.jdekatbegrafenisverzorging.nl Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp Oudewater, november 2019 Bezige handen, nu gevouwen en stil. Een leven lang gegeven, dat was je wil. Je strijd is gestreden, vol zorg en moed. Verbazingwekkend krachtig. ‘t Is op. Zo is het goed. Geboren en getogen aan rivier de Vlist Samen gewerkt aan een mooi boerenbedrijf Trots op vrouw, kinderen en kleinkinderen Alles met Gods Zegen Verdriet zo goed verborgen, het lijkt soms verdwenen. Maar echt verdwijnen doet het niet ... Ko Vlasman 06-11-2015 Didy Conny & Gert Marian & Gaston De kleinkinderen en achterkleinkinderen 06-11-2019  0348 - 44 86 44  memorans.nl In alle rust, betrokken, zorgzaam... Want iedere begrafenis is een persoonlijk afscheid! Wim Speksnijder 0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden Pagina 4

Pagina 6

Heeft u een lesboek, invender of eclubmagazines? Gebruik Online Touch: boek digitaal uitgeven.

week 45 Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication