PAGINA 10 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK GEMEENTENIEUWS www.montfoort.nl Democratiefabriek in gemeente Montfoort De Democratiefabriek is een reizende tentoonstelling voor leerlingen van 10 tot 15 jaar. Het is een doe-tentoonstelling over vrede, democratie en burgerschap, ontwikkeld door de stichting Vredeseducatie in Utrecht. Samen met gemeente Montfoort en de basisscholen heeft het Vredesplatform het initiatief genomen de tentoonstelling naar Montfoort te halen. Van 21 tot en met 27 mei 2019 is de tentoonstelling in de raadszaal van het huis van Montfoort opgesteld. Bezoek groepen 7 en 8 De leerlingen van de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in Montfoort en Linschoten brengen een bezoekje aan de interactieve tentoonstelling. Zij zullen keuzes moeten maken, opdrachten uitvoeren en hun mening kunnen vormen en toetsen over onderwerpen als democratie, gelijkheid, vrijheid en verdraagzaamheid. Ook gaat het over pesten, confl icten en macht. Door het uitvoeren van tientallen opdrachten komen leerlingen voor de vraag: ‘Wat heb je zelf met democratie te maken en wat versta je zelf onder vrijheid?’ De leerlingen worden in de raadszaal ontvangen door leden van het gemeentebestuur en raadsleden. Leden van het Vredesplatform zorgen voor de opvang en begeleiding van de leerlingen. Offi ciële opening 21 mei De offi ciële opening van de Democratie Fabriek is dinsdagmorgen 21 mei om 09.00 uur in de raadszaal. Daarbij zijn aanwezig: vertegenwoordigers en leerlingen van de scholen, burgemeester en wethouders en leden van het Vredesplatform. Extra opening woensdagavond 22 mei De tentoonstelling is niet alleen interessant voor de leerlingen, maar ook voor bijvoorbeeld hun ouders. Ook andere inwoners van de gemeente Montfoort zijn welkom om zelf de opdrachten uit te voeren en met elkaar te discussiëren over democratie, vrijheid en verdraagzaamheid. Voor iedereen die een kijkje wil komen nemen: op woensdagavond 22 mei is de raadszaal open van 19.00 tot 21.00 uur. 17 18 wk 14 15 16 ma 29 6 13 20 27 Oud papier en karton Restafval di 30 7 14 21 28 Groente-, fruiten tuinafval wo 1 8 15 22 29 do 2 9 Hemelvaart 16 23 30 Plastic, metaal en drankenkartons Dat verdient een lintje! Montfoort is trots op haar inwoners die bereid zijn een stapje extra te doen, mensen die bovenmatige inspanningen leveren ten behoeve van de samenleving. Om deze trots te tonen kunnen we inwoners voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Een eerbetoon aan mensen die het écht verdienen. Iedereen kan een ander voordragen voor een Koninklijk onderscheiding. Misschien kent u ook wel iemand in Montfoort die een ‘lintje’ verdient. Iemand die zich al vele jaren als vrijwilliger inzet op maatschappelijk, kerkelijk of sportief terrein. Neemt u dan contact op met het Kabinet van de burgemeester. 1 | Offi ciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort Dat kan toch niet ingewikkeld zijn om een Avond4daagde in Linschoten te organiseren? Na een gesprek met twee van de zeven bestuursleden van de organiserende vereniging weet je wel beter. Maar ze regelen het graag, met liefde en veel lol. Avond4daagse in Linschoten De Avondvierdaagse van Linschoten vindt plaats van maandag 20 tot en met donderdag 23 mei. Petra Rooze en Dienke van Dijk zijn twee van de zeven bestuursleden waarmee we aan tafel zitten. “Het lijkt allemaal simpel, maar er komt echt veel bij kijken om de Avondvierdaagse te organiseren. We hebben een dik draaiboek. Met de planning beginnen we al in januari. Je moet een vergunning regelen. En om die te krijgen moet er een noodplan zijn, heb je EHBO-ers nodig die getraind zijn en verkeersregelaars die een verkeersexamen hebben gedaan. De fi nanciën moeten rond zijn, de routes bepaald (rekening houdend met wegwerkzaamheden), beschrijvingen gemaakt, stempelkaarten worden gemaakt en inschrijvingsformulieren worden geregeld. Natuurlijk moeten ook de medailles worden ingekocht en afspraken gemaakt met Linfano die de muziek regelt bij het slotdefi lé. Dit jaar hebben we ook hulp van twee middelbare scholieren die hun maatschappelijke stage bij ons lopen. De poster die we hebben is door een van hen, Charlotte Oskam, van het Calsbeek college ontworpen”. Dit jaar vindt het wandelfestijn al weer voor de 39e keer plaats. Sinds 2004 gebeurt dat door de toen opgerichte ‘Vereniging Avondvierdaagse Linschoten’. Voor die tijd werd dat informeel gedaan. Veelal door leerkrachten van de scholen. De samenwerking met de scholen wordt steeds beter. Met name door de inzet van leden van de ouderraden van de scholen. Naast de steun van de vrijwilligers, scholen en bestuursleden zijn er heel veel Linschotense middenstanders die ons steunen en zorgen dat we er elk jaar weer een mooi feest van kunnen maken. Niet alleen de geldelijke donaties maar ook de giften in natura maken dat de door Siem van der Burg kinderen (en de meelopers) een paar geweldige wandelavonden meemaken. Ze willen de krentenbollen, worst, kaas, spekkoek en ijsjes niet graag missen. Het defi lé met de bloemen en de snoepzakken van hun familie natuurlijk niet. En als je drie avonden van de vier hebt meegelopen wacht aan het eind een prachtige medaille. Inschrijven kan via de website of via een ‘ouderwetse’ inschrijfkaart. Vooraf inschrijven kost € 3,50. Op maandag- of dinsdagavond inschrijven kost € 4,00. Meeloopkaarten kosten € 2,00. De voorbereidingen zijn vrijwel afgerond. We zijn er klaar voor om de 350, of misschien wel meer, wandelaars te laten starten op maandag 20 mei rond 18.30 uur vanaf het plein van ‘De Brede Vaart’. We denken ook al weer na over de avondvierdaagse van 2020. Van die veertigste gaan we een nog groter feest maken. We zoeken daarvoor nog wel nieuwe bestuursleden met nieuwe ideeën. Dit jaar stoppen er twee van de zeven en volgend jaar is ook het laatste jaar van Dienke van Dijk. Neem gerust contact met ons op. Onze contactgegevens staan op de website. Ook alle informatie over de avondvierdaagse zoals routes, aanmeldingsinformatie, tijden, sponsors et cetera is op onze site www.a4dlinschoten.nl te vinden. Snoeiafval gemeente Montfoort www.twitter.com/gem_montfoort www.facebook.com/gemeentemontfoort Afvalkalender mei 2019 De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app. Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden. Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl). vr 3 10 17 24 31 za 4 11 18 25 1 zo 5 12 19 26 2 dinsdag 14 mei 2019 Lintjesregen of Bijzondere Gelegenheid Elk jaar worden vlak voor 27 april Koningsdag in heel Nederland Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt: de ‘lintjesregen’ of ‘Algemene Gelegenheid’. Maar ook het hele jaar door kunnen bij ‘Bijzondere Gelegenheden’ Koninklijke Onderscheidingen worden uitgereikt. Bijvoorbeeld een jubileum van een vereniging of organisatie, of het beëindigen van een belangrijke bestuursfunctie. Behandeling kost tijd Omdat meerdere personen de aanvraag toetsen en adviseren neemt de procedure geruime tijd in beslag. Om de aanvragen voor de lintjesregen 2020 te verwerken, dient u de aanvraag voor de lintjesregen uiterlijk op 01 juli 2019 in te leveren. Een voorstel voor een Bijzondere Gelegenheid moet zes maanden voorafgaand aan de uitreiking worden ingediend. Voor meer informatie: Bestuursadviseur Kabinetszaken, tel. 0348 476400 vervolg op pagina 11 Groencafé in Montfoort Ongeveer twintig mensen kwamen donderdagavond naar het huis van Montfoort om met de gemeente mee te denken over de invulling van het groen in Montfoort. BTL, een adviesdienst die plannen maakt voor de inrichting van de groene omgeving, gaf uitleg en had een aantal sheets op de tafels gelegd waar deelnemers op konden aangeven wat zij goed vonden aan het huidige groen, en wat zij graag zouden willen zien in het nieuwe Groen Structuurplan dat BTL in nov/dec aan de gemeente zal presenteren. Het viel op dat de deelnemers op zich Montfoort best een mooie groene gemeente vinden, maar er blijven natuurlijk altijd wensen. De gemeente moet beleid maken waarbij zij rekening moet houden met schaduwwerking van grote bomen, bijvoorbeeld in verband met zonnepanelen die mensen op hun huis willen leggen. Het onderhoud van het groen moet niet te duur worden en de biodiversiteit moet worden bevorderd. Over deze onderwerpen denken mensen heel verschillend, zo bleek. Een deelnemer vindt dat er meer coniferen zouden moeten worden aangeplant omdat hierin uilen kunnen broeden. Anderen zijn dol op knotwilgen (duur in onderhoud), willen meer bloemen zien (moeten in een droge tijd worden bewaterd), vinden dat het gras vaker of juist minder moet worden gemaaid (bloemen blijven dan langer bloeien maar brandnetels en stekels worden groter). Veel mensen vonden dat er gevarieerder moet worden aangeplant, bijvoorbeeld bloeiende struiken tussen de bomen, zodat er altijd wat te genieten valt. Nadeel is dan wel weer dan sommige bloeiende struiken, zoals de meidoorn, nogal stekelig zijn. Volgens sommigen is dat niet kindvriendelijk, volgens anderen zijn kinderen daar gauw genoeg achter en blijven ze daar dan wel bij uit de buurt. Een voordeel van gevarieerde aanplant is dat kappen, omdat sommige bomen te oud of te groot worden, dan niet meteen eindigt in volledige kaalslag. Sommige bomen, zoals lindes zitten snel onder de luizen die dan kleverige vloeistof laten vallen op auto’s die eronder geparkeerd zijn. Op de vraag of bomen de plek van parkeerplaatsen mogen innemen antwoordde niet iedereen positief. Ook werd de wens geuit voor meer klimbomen. Dat is een lastige want een boom moet toch wel een fl ink aantal jaren oud zijn voor hij stevig genoeg is om in te klimmen en tevens moet er dan al vanaf het begin gericht worden gesnoeid. In het buitengebied moeten wegen worden omzoomd door bomen, dat vond vrijwel iedereen. Bloeiende bermen en slootkanten worden ook graag gezien, hoewel agrariërs daar niet altijd blij mee zijn omdat die bloemen uitzaaien naar hun weilanden en daar worden gezien als onkruid en soms gevaarlijk voor hun vee, bijvoorbeeld Jacobskruiskruid. Mooie bloemen maar uiterst giftig als vee ze binnen krijgt, ook in kuilgras. Duidelijk werd in ieder geval dat het niet eenvoudig is om het zoveel mogelijk mensen naar de zin te maken, laat staan iedereen. Kortom, het wordt nog een hele puzzel om een goed plan op te stellen. BTL was wel blij met alle input die gegeven is. Volgende week donderdag is er ook in Linschoten een groencafé, in de Brede Vaart. Aanvang 19.30 uur. Pagina 9

Pagina 11

Scoor meer met een e-commerce shop in uw brochures. Velen gingen u voor en publiceerden rapporten online.

week 20 Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication