LINSCHOTEN Eindelijk was het dan zover. Vorige week kwam de Sint al in Montfoort. Zaterdag 23 november arriveerde hij met al zijn Pieten dan eindelijk in Linschoten. Het was lekker druk op en rond de 5 Decemberkade. Het geduld van de kinderen werd niet langer op de proef gesteld. De Sint, Pieten en burgemeester Van Hartskamp hadden het er druk mee. Volgens de burgemeester was de intocht MONTFOORT DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK vervolg van de voorpagina PAGINA 15 Sint nu ook in Linschoten door Siem van der Burg het hoogtepunt van het jaar. “Valt me dan wel tegen”, antwoordde de Sint. “Dat zei u vorige week in Montfoort ook al”. De burgemeester liet zich niet verleiden tot politiek correcte antwoorden. Het bleef een gezellige boel. Niet in de laatste plaats vanwege de trompet-Piet ofwel toren-Piet. Hij begeleidde Linfano met vrolijke noten (als ‘ie het niet al te druk had met zijn mobiele telefoon). Hulp had hij hoog op de toren niet nodig en hij vond het daar ook niet eng. Verder meldde de Sint dat alle problemen bij de voorbereidingen van het Sinterklaasfeest waren overwonnen. Er was niets meer aan de hand. De kinderen en de burgemeester hoefden zich niet in de war te voelen, konden rustig slapen en hun schoen zetten. Na de ontvangst op het bordes van het Wapen van Linschoten vertrok de Sint met zijn gevolg, onder aanvoering van Linfano, naar de Vaart. De kinderen mochten daar met de Sint op de foto, kregen een cadeautje en konden dansen met Attitude 54 en de Pieten. Op de site www.sintinlinschoten.nl kan iedereen die meer wil weten, kijken hoe het de Sint verder v ergaat. van SHK aan: “Na deze gemiste kans, komen vast nieuwe kansen.” Hij verwijst daarbij naar hoe de perkjes bij de Domkerk in Utrecht erbij liggen. “Het kan wel.” Hoe het kan dat de kloostertuin niet op waarde wordt geschat, daar kan SHK niet bij. “De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed omschrijft het Commanderije complex als uniek in Nederland. Het complex omvat een Commanderije, een kloostergang en een kloostertuin. De kapel en kloostergang dateren uit de zestiende eeuw. De bouwstijl vertoont zowel kenmerken van de gotiek als de renaissance. Dat maakt dit complex zo uniek. Niet alleen voor Montfoort, maar ook voor ver daarbuiten.” Wat oorspronkelijk de bedoeling was De bestemming van de tuin achter de Commanderije, is Tuin CW. Dat wil zeggen: Tuin met Cultuur-historische Waarde. Dat houdt onder andere in dat geen bebouwing is toegestaan en dat maximaal tien procent van het oppervlak mag worden verhard. Dit laatste om met name parkeren tegen te gaan. De huidige eigenaar, de Hersteld Hervormde Gemeente, heeft meer verhard dan is toegestaan en de kloostergang werd bovendien van de tuin afgescheiden door een zonder vergunning gebouwde muur. Over deze illegale bouwactiviteiten vonden al vele gesprekken plaats tussen SHK, de eigenaar, de Monumentencommissie en de gemeente. Compromis Na veel overleg werd er een uiteindelijk tekening gepresenteerd, waarop ongeveer de helft van de tuin zou worden verhard en de illegaal gebouwde muur voor de kloostergang werd gelegaliseerd. Daar was SHK niet gelukkig mee, maar er stond tegenover dat het resterende terrein zou worden ingericht als kloostertuin. Gezien de tegenstrijdige belangen vond SHK dit een acceptabel compromis, mits er op kon worden vertrouwd dat alles volgens de tekening zou worden uitgevoerd. Bij monument-gerelateerde zaken vroeg ook de gemeente de Monumentencommissie om advies. Die adviseerde in dit geval positief. Op 12 december 2017 werd dit plan goedgekeurd door de gemeente. “Dat was eindelijk een compromis waarmee alle betrokkenen konden leven”, aldus Peter Versloot van SHK. “Er waren immers ook nog plannen voor een semipermanente openstelling van de tuin. Eind goed al goed, dachten wij.” Helaas, bleek die gedachte niet te kloppen. Dit jaar werd SHK overvallen door een geheel nieuwe ontwikkeling: De tuin werd zichtbaar anders aangelegd dan op de vergunde tekening. Versloot zegt hierover: “We hebben vervolgens de gemeente om handhaving verzocht. Helaas, vond de eigenaar het compromis niet meer passend, en diende deze daarop ook een nieuwe vergunningsaanvraag in. Hierbij was het ontwerp dusdanig veranderd, dat ook auto’s het terrein op kunnen om bij het gebouw te Wij staan graag voor u klaar met SERVICE EN KWALITEIT! Inbouwapparatuur is een specialistische markt. Goede voorlichting bij de aanschaf is belangrijk! Daarom geven wij niet alleen advies in de winkel, maar ook bij de mensen thuis. Hoogstraat 1 | 3417 HA Montfoort 0348 47 14 70 | info@wijngaardelectronics.nl www.wijngaardelectronics.nl komen. Wat er dan nog resteert van de tuin, is compleet anders georiënteerd, waardoor de relatie met de Commanderije verwatert.” SHK laat weten verbijsterd te zijn. Zo ook de Monumentencommissie. “De Gemeente vroeg ditmaal niet de Monumentencommissie om advies, maar MooiSticht. MooiSticht is vanaf 1 juli in plaats gekomen van de voormalige Montfoortse monumentencommissie. Bij MooiSticht kunnen bewoners aankloppen voor advies over verbouwing aan een monument. MooiSticht levert aan meer dan twintig gemeentelijke overheden onafhankelijk en deskundig advies op bouwkundig en cultuurhistorisch vlak ten behoeve van de instandhouding en bevordering van de ruimtelijke kwaliteit in Midden Nederland. “MooiSticht vond het allemaal prima”, laat Versloot weten. “Blijkbaar heeft en had MooiSticht geen idee van het delicate karakter van het vorige compromis. De verschraling van het plan levert volgens MooiSticht een ‘rustiger en meer ingetogen beeld’ op. Op 5 maart 2019 is dit nieuwe plan goedgekeurd en de nieuwe vergunning verleend. Van het idee van een kloostertuin was toen nauwelijks nog iets over. Dit plan heeft niets meer van een Tuin met Cultuurwitgoed - beeld & geluid huishoudelijke apparatuur Like ons op Facebook historische Waarde (CW). Een zorgwekkend precedent voor de andere tuinen CW in Montfoort. SHK houdt zijn hart vast.” SHK diende daarom een bezwaarschrift in bij de gemeente tegen deze onverwachte gang van zaken, maar dat is nu ongegrond verklaard. “De Commissie van advies voor de Bezwaarschriften heeft daarbij uitsluitend geoordeeld over het correct juridisch handelen door de Gemeente. En daarmee schijnt het dik in orde te zijn”, aldus Versloot. “Na behandeling van het bezwaarschrift, heeft er nog een gesprek plaatsgevonden met de eigenaar, die aangaf dat we best mochten meedenken. Gezien voor de eigenaar de laatste vergunde tekening uitgangspunt blijft, trekt SHK zich terug. Er is hier geen eer meer aan te behalen”, aldus Versloot. Hij geeft aan het erg jammer te vinden. “Toch houdt SHK hoop. Montfoort verdient beter. Ooit komt er een prachtige kloostertuin.” Bij gemeente Montfoort en de eigenaar van de kloostertuin, Hersteld Hervormde G emeente, ligt inmiddels een verzoek om reactie op dit nieuws. Wanneer daar een reactie op komt, zal deze worden meegenomen in een vervolgartikel in De IJsselbode van volgende week. Wisseling van de wacht Zo’n 2 jaar geleden is het allemaal begonnen. Jos Gelderblom en Henk de Bruijn smeedden een plan om Henk niet alleen als slager op te leiden maar ook voor te bereiden op het eventueel runnen van een eigen slagerij. Allebei nog niet wetende waar toe dat zou leiden. Henk heeſt zijn slagersvakopleidingen afgerond en werd steeds meer een drijvende en onmisbare kracht in de winkel. Barbecues draaien en ‘stand in zijn’ van Jos behoorden al snel tot zijn vaste werkzaamheden. De laatste jaren heeſt Henk regelmatig de leiding genomen en was hij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de winkel. Henk heeſt zich inmiddels met name op de voorgrond als winkelslager geprofi leerd. Ook nemen Henk en Jos al geruime tijd samen de beslissingen in het bedrijf. Ondertussen groeiden de werkzaamheden in de sector ‘catering en barbecues’. Jos heeſt zich de laatste tijd meer en meer beziggehouden met het organiseren en voorbereiden van deze activiteiten. In deze assortimentsgroep heeſt slagerij Gelderblom zich de afgelopen jaren kunnen profi leren als ‘Uniek en Onderscheidend’. Deze formule is zeer succesvol gebleken. In de zomer werd Jos gevraagd of hij een commerciële functie wilde gaan bekleden binnen de Gelderblomgroep. Dit was een onverwachte maar welkome ontwikkeling. Al een aantal jaren ondersteunt Jos de Gelderblomgroep met commerciële activiteiten en is hij ook actief geweest als franchiseraadslid van de Gelderblomgroep. Een orgaan wat advies en ondersteuning geeſt aan de groep van 21 slagerijen. De ambitie en vakbekwaamheid van Henk en de mooie kans voor Jos hebben er toe geleid dat Henk een paar maanden geleden besloten heeſt het bedrijf over te nemen. Ondanks dat Jos 31 december ‘offi cieel’ zijn laatste werkdag heeſt , zal hij voorlopig nog een aantal dagen per week in de winkel te zien zijn. Vanaf dat moment is Henk de Bruijn ‘de leading man’ van Slagerij Gelderblom Montfoort. De pijlers Kwaliteit, Service en Persoonlijkheid zijn ook de pijlers waar slager Henk op voort wil borduren. Deze stap zorgt ervoor dat, onder de bezielende leiding van Henk de Bruijn, een ambachtelijke slagerij gewaarborgd blijſt voor Montfoort. Voor nu en voor de toekomst! Keizerstraat 10, Montfoort www.slagerijgelderblom.nl Jos & Henk Tekstschrijver Joke de Wissel Pagina 14

Pagina 16

Heeft u een tijdschrift, z-mags of web maandbladen? Gebruik Online Touch: pdf bladerbaar maken.

week 48 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication