PAGINA 6 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK Hekendorp richt de blik op de toekomst Het dorp aantrekkelijk en vitaal houden. Nu, maar ook over pakweg 10, 20 of 30 jaar. Met die opdracht gaan de Hekendorpers de komende periode aan de slag. Ontstaan er in Hekendorp mogelijkheden voor nieuwbouwwoningen? En - een vraag die daarmee samenhangt - houdt de Goejanverwelleschool voldoende instroom van leerlingen? Slibben de wegen van Hekendorp niet dicht door toedoen van plannen in de omliggende gemeenten? En hoe blijft de zorg en ondersteuning geregeld voor Hekendorpers die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken? Allemaal vragen die de inwoners bezighouden en waarover zij gaan nadenken. En dat denkwerk moet weer leiden tot antwoorden, ideeën en acties. Enquête “Eind vorig jaar organiseerde de gemeente een dorpsavond in De Boezem. Inwoners konden toen ideeën ventileren en angsten uiten. Ook kwamen de sterke en zwakke punten van het dorp aan de orde. “We willen nog meer informatie ophalen voor het opstellen van een dorpsvisie. Zodoende is het idee van een enquête ontstaan”, legt Jacques van der Horst uit. Hij is lid van het Dorpsplatform Hekendorp, samen met Marloes Baars, Bernadette Schomaker, Richard Grootbod, Patty Peek en Hans van Dam. Op de dorpsavond ontstond het idee over het instellen van een werkgroep of Dorpsplatform dat samen met de inwoners een dorpsvisie gaat opstellen. Zo’n dorpsvisie beschrijft wat er gaat gebeuren in de komende jaren. Stagiair Het opstellen van een enquête keek het Dorpsplatform Hekendorp af van Kamerik, ook een kleine kern die voor vergelijkbare uitdagingen staat. Begin volgend jaar vinden alle huishoudens de vragenlijst op de mat. Vervolgens gaan leden van het Dorpsplatform Hekendorp langs de deur om de ingevulde formulieren op te halen. Als inwoners dat wensen kunnen zij nog een toelichting geven op hun antwoorden. Dat is niet noodzakelijk, want het invullen gebeurt anoniem. Bij de verwerking van de resultaten van de enquête krijgt het platform hulp van een enthousiaste stagiair: Wout Massee. Bernadette Schomaker sprak al met hem. “Wout is heel gedreven en was direct geïnteresseerd. Hij is al aan de slag gegaan met alle vergaderstukken. De komende zes maanden is hij vier dagen per week voor Hekendorp beschikbaar.” Woningbouw ‘Dorpswethouder’ Bob Duindam neemt alvast een voorschot op de gewenste woningbouw. “Er moeten voor Hekendorp meer mogelijkheden ontstaan om buiten de rode contour te bouwen, zodat er weer woningbouw mogelijk is.” Om zijn woorden kracht bij te zetten, geeft hij aan dat hij dit bij de provincie gaat bepleiten. Duindam benadrukt dat de komende provinciale verkiezingen (20 maart 2019) er echt toe doen. Het Dorpsplatform Hekendorp ziet wel mogelijkheden om zijn invloed uit te oefenen, bijvoorbeeld door - in de richting van het provinciebestuur - een netwerk te vormen met platforms uit andere kleine kernen. Ook het organiseren van een discussieavond in de Boezem met de fractievoorzitters uit de Provinciale Staten borrelt op als suggestie. Samenwerking Als het gaat om het gezamenlijk optrekken met de gemeente ziet Van der Horst de gekozen oplossing voor de afgeschreven Wilhelmina van Pruisenbrug als een mooi samenwerkingsvoorbeeld tussen de gemeente Oudewater en de Hekendorpers. Zonder tussenkomst van het dorpsplatform had het vaarverkeer steeds voorrang gehad op het andere verkeer. Nu is dat andersom: er komt een nieuwe brug en tot die tijd begeleidt een brugwachter de voetgangers en fietsers naar de overkant “De brug is voor ons een levensader als je kijkt naar het openbaar vervoer”. Maar de dorpsplatformleden realiseren zich dat het om meer gaat dan alleen woningbouw of verkeer. Ook armoedebestrijding, Wmoaanvragen, omgang met jongeren, inkomensondersteuning, om maar eens wat voorbeelden te noemen. De leden van het Dorpsplatform Hekendorp (foto Richard Grootbod). Gesprek Wethouder Duindam vindt dat er nogal wat te winnen valt in Hekendorp. “Bij mijn eerste kennismaking merkte ik dat de Hekendorpers zich achtergesteld voelen ten opzichte van Oudewater. Dat geeft aan dat er te weinig geluisterd wordt naar de Hekendorpers. Ik ga het gesprek voeren, ophalen wat er leeft en kijken hoe zich dat verhoudt tot de gemeentelijke plannen.” Vragen Voor een pluriforme samenstelling kan het platform nog best een vertegenwoordiger gebruiken uit de Hekendorpse Buurt. Wie interesse heeft kan zich melden bij info@ jaqq.nl Ook wie vragen heeft over de dorpsvisie, de enquête of een ander onderwerp kan hier terecht. Wie helpt mee knotten langs de Lange Linschoten? Langs de oevers van het riviertje de Lange Linschoten in de gemeenten Linschoten en Oudewater staan ruim 1.000 karakteristieke knotwilgen. Om deze knotwilgen te behouden is onderhoud nodig. Hiervoor zoekt Landschap Erfgoed Utrecht bewoners die het leuk vinden om vanaf januari volgend jaar hun eigen omgeving mooi te houden. In de nieuwe Knotgroep Lange Linschoten ga je met z’n allen wilgen knotten, takken verslepen, overhangende takken verwijderen en op termijn ook nieuwe bomen planten. Stadskantoor Waardsedijk 219 3421 NE Oudewater Postbus 100 3420 DC Oudewater Telefoon: 14 0348 www.oudewater.nl twitter.com/GemOudewater Openingstijden (alleen op afspraak) ma, di, wo en vr: 08.30 - 12.30 uur donderdag: 08.30 - 19.30 uur Telefonische bereikbaarheid ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur We zoeken zowel mensen die meehelpen aan het uitvoerende knotwerk, als enkele mensen die op termijn ook wat coördinerende taken willen uitvoeren, zoals plannen van het werk en het onderhoud van het gereedschap. Wilgen knotten is een gezellige, gezonde en sociale activiteit in de buitenlucht, waaraan in principe iedereen kan meedoen. De Knotgroep Lange Linschoten werkt naar verwachting in de winterperiode twee keer per week en in de zomerperiode één keer per Meldpunt woonomgeving Telefoon: 14 0348 www.oudewater.nl Voor rioolstoringen buiten kantooruren: 14 0348 Stadsteam Oudewater Waardsedijk 219 3421 NE Oudewater Telefoon: 0348 56 18 93 Doordeweeks, behalve woensdag van 09.00 - 12.00 uur Inloopspreekuur en spreekuur vrijwilligersvacaturebank: donderdag: 10.00 - 12.00 uur info@stadsteamoudewater.nl www.stadsteamoudewater.nl maand. De werkdagen zijn in onderling overleg nader te bepalen. Bijeenkomst Op dinsdag 11 december om 19.45 uur is er een informatiebijeenkomst in het stadskantoor van Oudewater, Waardsedijk 219. www.landschaperfgoedutrecht.nl Meer informatie? Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Pauline Jansen via p.jansen@landschaperfgoedutrecht.nl of tel 030-221 9737. Milieustraat/stadserf Populierenweg 21 3421 TX Oudewater vrijdag: 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 09.00 - 12.00 uur Jellinek Preventie ABC straat 5 3512 PX Utrecht Hét adres voor al uw vragen over alcohol en ander middelengebruik, voor uzelf of voor een ander. Op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur op 088 505 1220 Meer info via www.jellinek.nl In gesprek over wateroverlast en herinrichting binnenstad De wethouders Bas Lont en Walther Kok gaan in gesprek met de bewoners van de binnenstad. Dat gebeurt op vrijdagavond 14 december. Het programma bestaat uit twee gedeelten, te weten: 1. van 19.00-20.30 uur gaat het over de wateroverlast die een aantal bewoners van de Lange Burchwal, Wijngaardstraat en Heilig Leven ervaren. En natuurlijk vooral over hoe de gemeente de problemen op korte termijn denkt op te lossen. 2. van 20.30-21.30 uur staat het Masterplan Binnenstad centraal. In het najaar van 2019 begint de herinrichting van de buitenruimte, met onder andere grootonderhoud aan ondergrondse voorzieningen, waaronder de aanpassing van het rioolstelsel. Die aanpassingen vormen een mooi moment om te kijken welke wensen de inwoners hebben ten aanzien van de openbare ruimte. Voor deze avond zijn de inwoners uitgenodigd van: Lange Burchwal (1-160), Wijngaardstraat (1-67), Koningstaat (3-7), Vinkenbuurt 10, Linschoterpoort 1, Achterom (1-9), Reijersteeg (2 en 4), Gasthuissteeg, Heilig Leven en Oude Huijgensteeg Vergunningen Op Oudewater.nl/gemeenteblad is meer informatie over de vermelde vergunningen te vinden. Aangevraagde omgevingsvergunningen Oudewater • A.C. van Aelststraat 5 het in gebruik nemen van de voortuin als parkeerplaats (ingekomen: 22 november 2018), dossiernummer 4052527 • Rootstraat 11-13-15 het verbouwen van een woning (ingekomen: 26 november 2018), dossiernummer 4056389. • Vlasakker 5 het realiseren van een veranda en plaatsen van gaas voor klimop (ingekomen: 26 november 2018), dossiernummer 4049959 • De Meent 4 het verbouwen van een woning (ingekomen: 26 november 2018), dossiernummer 4056707 Wegafsluiting door Linschotenloop Geheel volgens de traditie staat in de tweede helft van december de Linschotenloop op het programma. Dit jaar op zaterdag 22 december. Een evenement waaraan duizenden lopers deelnemen. Een deel van de route gaat over Oudewaters grondgebied. Dat betekent dat een aantal wegen tussen ongeveer 14.00-16.00 uur is afgesloten. Het gaat om de Noord- Linschoterkade, ZuidLinschoterzandweg, Nieuwe Singel en Waardsedijk. Agenda In het stadhuis, Visbrug 1: • Vergadering Forum Ruimte - dinsdag 4 december om 20.00 uur • Raadsvergadering - donderdag 13 december om 20.00 uur • Informatieavond masterplan binnenstad en wateroverlast vrijdag 14 december van 19.00-21.30 uur • Inloopspreekuur burgemeester en wethouders dinsdag 18 december van 14.00-15.00 uur, stadskantoor Waardsedijk 219. Aanmelden: 0348-428473 (wethouders Duindam, Kok en Lont) en 0348-428622 (burgemeester Verhoeve) of stuur een mail naar bestuurssecretariaat@oudewater.nl De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug (ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie: griffie@oudewater.nl of 0348 566909 Dinsdag 4 december 2018 Verleende vergunningen evenementen & activiteiten Oudewater • Binnenstad het organiseren van de intocht van Sinterklaas op 24 november (verzonden: 22 november 2018), dossiernummer 1820411 • Wilgenweg 26 het organiseren van een besloten feest ten behoeve van het 50-jarig bestaan van Goudriaan BV op 1 februari 2019 (verzonden: 28 november 2018), dossiernummer 1820309 Aangevraagde kansspelvergunningen Oudewater • Korte Havenstraat 2 het aanwezig hebben van speelautomaten in café Saartje gedurende 12 maanden (ingekomen: 20 november 2018), dossiernummer 1820673 Verleende wegafsluitingsvergunningen Oudewater • Korte Havenstraat, Peperstraat en Visbrug - het afsluiten van de weg tijdens de intocht van Sinterklaas op 24 november 2018 (verzonden: 22 november 2018), dossiernummer 1820646 Verleende APV-vergunningen Oudewater • Wijdstraat 27B het verkopen van vuurwerk op 28, 29 en 31 december 2018 (verzonden: 28 november 2018), dossiernummer 1820315 Verkeersbesluiten Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater hebben besloten om een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen in de J.P. van der Leestraat 6. Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op www.staatscourant.nl. Het besluit ligt van 6 december 2018 tot 17 januari 2019 ter inzage. Pagina 5

Pagina 7

Heeft u een jaarverslag, invender of e-boeken? Gebruik Online Touch: PDF online bladerbaar uitgeven.

week 49 Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication