4 DECEMBER 2018 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK PAGINA 11 ACTIVITEITENKALENDER december Di 4,11 Freerun Montfoort Openbare bekendmakingen Het college van B en W maakt het volgende bekend. BOUWEN Welstand De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op 10 december 2018 in het stadhuis van IJsselstein. De eerst volgende openbare commissievergadering is op 18 december 2018 in het stadhuis van Nieuwegein. OMGEVINGSVERGUNNINGEN Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning • 26-11-2018 (Z/18/119931) M.A. Reinaldaweg 70, Linschoten overkapping stal ten behoeve van automatisch voersysteem. • 27-11-2018 (Z/18/119980) Engherzandweg 45 Linschoten, plaatsen tijdelijke woonunit. Tegen een vergunningsaanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen. Het verlenen van vergunningen wordt bekend gemaakt onder de rubriek ‘Verleende omgevingsvergunning’. Besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht Tegen de onderstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken nadat de beschikking is verzonden een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Vindt u dat de uitvoering van het besluit onevenredig nadelig is voor u, dan kunt u naast een bezwaarschrift om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Als u de besluiten in wilt zien kunt u hiervoor een afspraak maken met de bouwbalie via www.montfoort.nl of tel: 0348 - 476 400. Verleende omgevingsvergunning • 04-12-2018 Het Jaagpad 28, Linschoten plaatsen dakkapel. Evenementen Een evenement organiseren of weten wat er in uw stad wordt georganiseerd? Via onderstaande websites vindt u een overzicht van de evenementen, verleende vergunningen en aanvraagprocedures. Voor de grote evenementen gaat u naar www.montfoort.nl/evenement. Voor straatfeesten en buurtbarbecues gaat u naar www.montfoort.nl/straatfeest. Algemene informatie STADSKANTOOR Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort Postbus 41, 3417 ZG Montfoort T 0348-476 400 (maandag t/m vrijdag 08.30 tot 17.00 uur) F 0348-474214 info@montfoort.nl www.montfoort.nl KLANTZAKEN Maak een afspraak, T 0348-476 400 of via www.montfoort.nl. Maandag t/m donderdag 09.00 tot 12.00 uur Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur CALAMITEITENLIJN Voor gevaarlijke situaties in de gemeente buiten kantoortijden T 06-13610655 STORING CityTec T 088-8959300 SPREEKUREN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Afspraken met collegeleden: via het bestuurssecretariaat, T 0348-476443 POLITIE Kasteelplein 5 (stadskantoor) T 0900-8844 (lokaal tarief) Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur GEMEENTEWERF IJsselveld 18a, Montfoort Woensdag van 08.30 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 15.45 uur Vrijdag van 13.15 tot 15.45 uur Elke 2e en 4e zaterdag van de maand van 08.30 tot 12.00 uur GROFVUIL Maak een afspraak voor het ophalen T 030-2142205 2 | Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort 50 jaar Seniorensociëteit het Knooppunt Vijftig jaar geleden 1968, het jaar dat de Vietnamoorlog op zijn heftigst was, Robert Kennedy zich kandidaat stelde voor het presidentschap maar werd vermoord. Ook ds. Martin luther King werd in datzelfde jaar vermoord. Het was het einde van de provotijd en het begin van de Flower Power periode. Nederland kreeg kleuren televisies. In Montfoort werd het Rijksopvoedingsgesticht in het kasteel gesloten. Montfoort kreeg een nieuwe brandweerkazerne en Adj van Bennekom werd groepscommandant van de politie. In het jaar 1965 werd er vanuit het tweede Vaticaanse concilie besloten dat de rooms katholieke kerk meer open moest staan voor andere geloofsrichtingen. Met oecumenische gedachtes kwamen Nico van Engelen en Kobus Vergeer met het initiatief om een ouderenvereniging op te richten. Pastoor Vredendaal en Dominee Bos besloten om gezamenlijk het initiatief te ondersteunen. Zo werd op 26 november 1968 de Seniorensociëteit het Knooppunt opgericht. Soosmiddag Elke week op een dinsdag werd er een soosmiddag gehouden. Met 90 leden was er de mogelijkheid om gezellig bij elkaar te komen en om een spel kaarten te spelen. Ook waren er drie damborden en vele dominostenen waar de pastoor voor zorgde. In 1970 werd Dominee Sybrandi de nieuwe opvolger van Dominee Bos. Dominee Sybrandi vertoonde regelmatig bijbelse films. In feite is de soosmiddag al jaren een kaartmiddag, maar op de dag van vandaag wordt het nog altijd de soosmiddag genoemd. In 1971 verhuisde de soosmiddag naar een nieuwe recreatiezaal. Directrice Jans Griffioen was hier erg blij mee. Er kwamen geleidelijk steeds meer activiteiten bij die eigen dagdelen kregen. Theo van Kortenhof, voorzitter van het Knooppunt, opende de feestelijke dagen met dit mooi stukje geschiedenis. Seniorensociëteit het Knooppunt begon met 90 leden en met één middag per week een bijeenkomst. Nu in het jaar 2018, heeft het Knooppunt maar liefst 1.100 leden, ruim 60 vrijwilligers en door Nancy Zwaal meer dan 20 verschillende soorten activiteiten. Voor ieder wat wils; wandelen, zwemmen, senioren gymnastiek, fietsen, sjoelen, bingo en zo nog nog vele andere activiteiten. Feest Het vijftigjarigbestaan gaf natuurlijk alle reden voor een groot feest. Eerder dit jaar werd er al een jubileumwandeling georganiseerd waar ook veel animo voor was. Maar de jubileumcommissie had nog veel meer in petto. Met zoveel leden werd er niet één maar wel drie feestelijke bijeenkomsten georganiseerd met elke dag zijn eigen programma. Voor de gasten was er een lunch en diner en waren er verschillende optredens. Van onder andere het Schakelkoor, de IJsselzangers Trio Dobs en het damesgezelschap Uit volle borsten. Voor het eerst werd er een gouden knoop uitgereikt. Rob Hagendoorn had de eer om die te ontvangen, vanwege zijn jarenlange inzet voor het Knooppunt. Niet alleen bereidt hij met succes de lange afstandswandelingen voor, maar ook neemt hij alle zorg voor de website https://www.deknooppunters.nl/. Theo van Kortenhof memreerde hoe blij ze met de website zijn, vooral omdat er nu vele foto's geplaatst kunnen worden waar de mensen met veel plezier naar kijken. De feestelijke dagen ontgingen ook Burgemeester van Hartskamp-de Jong niet, die op vrijdagavond een bemoedigende toespraak hield. De leden hebben enorm genoten van de feestelijke dagen. Wim van Iterson is al lid vanaf het begin en vindt het geweldig dat Seniorensociëteit het Knooppunt er is. "Er zijn weinig plaatsen waar zo actief veel wordt gedaan, dat is erg bijzonder." Wim heeft tot twee jaar geleden met vele activiteiten geholpen zoals met klaverjassen. Nu zingt hij, vaak als solist, bij de IJsselzangers en geniet hij van de activiteiten. De website en het verenigingsblad zijn MILIEU Milieudienst www.milieudienstnwu.nl T 0800-0225510 (gratis) WERK EN INKOMEN Ferm Werk Carosserieweg 1, Woerden T 0348-497000 info@fermwerk.nl www.fermwerk.nl MELDPUNT DISCRIMINATIE 030-2328666 info@artlmiddennederland. Kaaphoomdreef Utrecht ZORG EN WELZIJN (Wmo) St. Welzijnsondersteuning Montfoort-Linschoten (SWOM) Sociaal team Kasteelplein 5, Montfoort T 0348-469109 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 en 13.00 - 17.00 uur Inloopspreekuur Sociaal Team: elke dinsdag en donderdag van 10.00 - 12.00 uur info@swomontfoort.nl www.swomontfoort.nl JEUGDHULP Jeugdteam Montfoort Antoniushof 1, Montfoort T 06-27056153 info@jeugdteammontfoort.nl www.jeugdteammontfoort.nl PARTICIPATIERAAD MONTFOORT Hannie Schaftstraat 52, Montfoort T. 06-37479150 secretariaat@ participatieraadmontfoort.nl www.participatieraadmontoort.nl Facebook: Participatieraad Montfoort vervolg op pagina 12 (Z/18/119083) Burgemeester en wethouders van Montfoort, De secretaris M.H. van der Veer De burgemeester mr. P.J. van Hartskamp-de Jong Er kan uitsluitend bezwaar gemaakt worden op verleende vergunningen. Heeft u als belanghebbende bezwaar, dan kunt u binnen zes weken na toezending van het besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan burgemeester en wethouders van Montfoort. Indien spoed dit vereist kunt u naast dit bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank Utrecht, sector Bestuursdienst, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. en 18 dec. De Buurtsportcoach - Bovenkerkweg 80 16:00 - 17:00 Wo 5, 12 Open Club Montfoort en 19 dec. ADFYS - Bovenkerkweg 80 17:30 - 21:30 Do 6 dec. Ontmoetingsgroep voor mantelzorgers SWOM - Kasteelplein 5 10:00 - 11:30 Do 6, 3e Gymles Montfoort en 13 dec. De Buurtsportcoach - Bovenkerkweg 80 16:00 - 17:15 Zo 9 dec. Polderwandeling Montfoort vanaf Lopik naar Willige-Langerak Vertrek vanaf de Rembrandtlaan 1 11:00 - 14:00 Vr 14 dec. Uitgaan met Ouders Gemeente Montfoort - Plaats 5 18:30 - 21:00 Montfoort, 4 december 2018 Vr 14 dec. White X-mas Party - 3 Seasons Heilig Levenstraat 4 21:00 - 01:00 Ma 17 dec. Aanschuifdiner SWOM SWOM - Laan van Rapijnen 36 18:00 - 20:30 Di 25 dec. X-mas party St. Joseph - Heilig Levenstraat 4 22:00 - 03:00 Verenigingen en andere organisaties uit Linschoten en Montfoort kunnen hun activiteiten zelf plaatsen op www.montfoortactief.nl Meer informatie? Mail naar info@montfoortactief.nl Ontsteking Kerstboom Linschoten Twee dagen nadat de Sint op weg terug is naar Spanje wordt Linschoten in de kerstsfeer gebracht. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar komt er een dorpskerstboom op het plein voor dorpshuis De Vaart. Een aantal lokale sponsors heeft ervoor gezorgd dat de stichting LiBel ook dit jaar een grote boom neer kan zetten. De versierselen, feestelijke lichtjes en hele speciale kerstballen, worden opgehangen door de schoolkinderen van Linschoten. Zij hebben, net als vorig mooie middelen om mensen te bereiken, maar voor heel veel mensen is de drempel om te komen erg hoog. Daarom worden de leden uitgedaagd om nieuwe mensen mee te nemen, zodat ze kunnen zien hoe leuk het is. Want zoals het door Siem van der Burg jaar, een witte kunststof bal gekregen die ze thuis kunnen versieren en daarna op school kunnen inleveren. De mooiste kerstballen worden beloond met een prijsje! Op vrijdag 7 december zorgt Linfano vanaf 18.45 uur voor gezellige muziek. Voor de kinderen is er gratis chocomel en voor de volwassenen is er een lekker glaasje glühwein. Burgemeester van Hartskamp-de Jong reikt de prijsjes voor de mooiste kerstballen uit en zal daarna de lichtjes van de kerstboom ontsteken. motto luidt; het Knooppunt prikkelt tot activiteit. Ze vinden het erg belangrijk om de mensen zoveel mogelijk actief te houden, want samen is toch veel leuker dan alleen? Pagina 10

Pagina 12

Interactieve online tijdschrift, deze catalogus of artikel is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar op uw website plaatsen van e-kranten.

week 49 Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication