PAGINA 10 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK GEMEENTENIEUWS www.montfoort.nl Raadsvergadering 10 december 2018 Hamerstukken De gemeenteraad vergadert op maandag 10 december 2018, aanvang 20.00 uur, in de Raadszaal van het huis van Montfoort, Kasteelplein 5 te Montfoort. De vergadering is openbaar. AGENDA 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen van de agenda Bespreekstukken 3. Financiële afwikkeling ontvlechting UW Samenwerking 4. Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Montfoort 2018 5. Strategische uitgangspunten Omgevingswet en programma Omgevingswet 2019-2020 6. Herstel oevers Lange en Korte Linschoten 7. Zienswijze Kadernota 2020 ODRU 8. Belastingverordeningen 2019 9. Wijziging op het Reglement van orde Agendacommissie 10. Financiële verordening gemeente Montfoort 2019 11. Verzoek zienswijze concept begrotingswijziging 2019 GGDrU 12. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGDrU inzake herindeling tot nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 13. Wijziging Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Forumleden 2011 14. Benoeming Plaatsvervangend voorzitter Auditcommissie Overige Punten: 15. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen 16. Vaststellen besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen van 29 oktober en 5 november 2018 17. Behandeling ingediende vragen (artikel 39 Reglement van orde) 18. Sluiting De stukken zijn geplaatst op www.montfoort.nl > College en raad > Meer informatie over de raad & fora > Agenda vergaderingen Gemeenteraad. De vergadering wordt live uitgezonden via www.channel.royalcast.com/Montfoort en door Radio Stad Montfoort. Ophalen grof tuinafval donderdag 6 december Afvalkalender december 2018 Op https://afvalkalender.montfoort.nl vindt u ook de kalender, maar dan digitaal. Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden. 52 51 50 49 48 WK 1 MA DI WO DO VR ZA 3 Oudejaarsdag 10 17 24 31 N 4 1e Kerstdag 11 18 25 5 2e Kerstdag 12 19 26 N Plastic, Metalen verpakkingen GFT en Drinkpakken (PMD) Rest ten noorden (boven) van de IJssel Z Rest ten zuiden (onder) van de IJssel Papier en karton Montfoort Grof tuinafval 6 13 20 27 7 14 21 28 Z 1 8 15 22 29 ZO 2 9 16 23 30 Op donderdag 6 december halen we grof tuinafval op. Wilt u dat wij bij u langskomen? Zorg er dan voor dat u vóór 5 december uw afval heeft aangemeld. Aanmelden doet u makkelijk via www.montfoort.nl > melding openbare ruimte > reiniging en afval. Bellen kan ook: 0348-476400. Wat is grof tuinafval Grof tuinafval is groen plantmateriaal zoals takken en heggen. Bladeren en klein snoeiafval mogen in de gft-container. Vier keer per jaar wordt het grof tuinafval opgehaald. Dit staat ook aangegeven op de afvalkalender. Aanbieden De gemeente rijdt langs met één wagen met een grijper. Voor een effi ciënte route die in één dag kan worden gereden, is het volgende belangrijk: * Zet uw grof tuinafval op een duidelijke plaats. * Zet uw grof tuinafval in het buitengebied langs de kant van de weg. * Bundel uw grof tuinafval in bossen van maximaal 1,50 m lang. * Bied niet meer grof tuinafval aan dan 4m3. * Zet uw tuinafval ‘s ochtends voor 07.30 uur klaar. Dit mag niet bij grof tuinafval * Schuttingen en bielzen * Aarde en zand * Grond, zand en graszoden * Tuinmeubilair * Tegels en stenen 1 | Offi ciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort Forum Samenleving De update van de Algemene Plaatselijke Verordening leidde weer tot een aantal hilarische opmerkingen. Eimert Verkaik vindt het wat vreemd dat winkelwagentjes onmiddellijk verwijderd moeten worden uit de omgeving van winkels. Loslopend vee, een heel verhaal over hekken en afrasteringen. Als we nou zeggen dat er geen vee op de openbare weg mag lopen dan is dat veel korter en duidelijker. Auto's met bedrijfsreclame mogen niet op of langs de openbare weg worden geparkeerd? Dan komt er wel een heleboel parkeerruimte vrij. Ben van Eijck vraagt zich maar weer eens af wat er wordt gedaan aan de rommel van die ene winkel die het trottoir gebruikt als opslag. Kunnen de Boa's daar niet wat aan doen of hebben we geen geld (over) voor handhaving Han Bovens wil weten of het verbod op het betreden van plantsoenen als er werkzaamheden in opdracht worden uitgevoerd heeft geleid tot het beboeten van gemeentewerkers van de plantsoenendienst. Luc Hoogstraten wil weten of de formulieren om evenementen te kunnen organiseren niet wat duidelijker op de website kunnen. Frank van Rooijen wil weten waar mensen iets mogen aanplakken als de gemeente daar geen plaatsen voor aanwijst. Bart Timmerarends zou graag zien dat door Elly van der Neut het document nog nagekeken wordt op typefouten, want het is zo slordig als er veel fouten in staan. Burgemeester Petra van Hartskamp vindt niet dat je veelgebruikte formuleringen moet veranderen. Wat betreft de bedrijfsreclame op auto's, dat mag alleen niet als zo'n auto er langdurig wordt geparkeerd met het oogmerk om reclame te maken. Boa's zouden veel meer moeten handhaven maar inderdaad, daar is geen geld voor. De website kan inderdaad duidelijker, wordt aan gewerkt. Loslopende honden mogen de postbode niet in de kuiten bijten, tenzij die postbode zich op een afgebakend terrein begeeft waarop die hond losloopt. Tsja. 'Mee-denk-tank' over natuurspeelplaats park Montfoort samen met buren en anderen al 'Hartjes op de fi ets' en 'Lopikerwaarden Streekfonds' gaan op woensdag 12 december in gesprek met ouders, de buurt, belanghebbenden en de gemeente over de natuurspeelplaats in het park in Montfoort. Samen met alle betrokkenen wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om in het park een mooie natuurspeelplek maken waar kinderen naar hartenlust kunnen ravotten. Je hoeft geen specialist te zijn of tuinarchitect. Maar als je ervaringsdeskundige bent of kennis hebt, omdat je al langer in het park activiteiten organiseert, dan ben je welkom om mee te denken over wat beter wel en niet te doen? De eerste ideeën zijn in september uitgedacht. Er is dus al een voorzet. De schetsen worden nu verder uitgewerkt en de aanpak voor de aanleg en het onderhoud wordt bepaald. De initiatiefnemers denken een aantal elementen van de natuurspeelplaats dit voorjaar al te kunnen realiseren met de hulp van een aantal handige vrijwilligers. Andere dingen hebben nog wat langer tijd nodig. Mensen die willen meepraten en willen helpen met dingen doen of maken, zijn van harte welkom op woensdag 12 december om 19:30 in het clubhuis van Hockeyclub Montfoort, vlakbij het park. Geef je voor 8 december op via hartjesopdefi ets@outlook.com. vervolg op pagina 11 De twee boeren weduwen De heer JanHein Heimel van het 'Zeister'-genootschap houdt in Linschoten een lezing over de levens van twee weduwen en hoe de relatie tussen Zeist en Linschoten/Montfoort vele jaren heeft standgehouden. Op zaterdag 8 december bij Vereniging Oud-Linschoten (VOL). Inloop 10.00 uur in scholencomplex De Brede Vaart, Laan van Rapijnen 36. Aanvang 10.30 uur. Gratis toegang. gemeente Montfoort www.twitter.com/gem_montfoort www.facebook.com/gemeentemontfoort dinsdag 4 december 2018 Gewijzigde openingstijden huis van Montfoort In verband met de komende feestdagen en een personeelsbijeenkomst heeft het stadskantoor op de volgende dagen gewijzigde openingstijden: • Woensdag 12 december vanaf 16.00 uur • Maandag 24 december de hele dag gesloten • Dinsdag 25 december de hele dag gesloten • Woensdag 26 december de hele dag gesloten • Maandag 31 december de hele dag gesloten • Dinsdag 1 januari de hele dag gesloten Op deze dagen zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Op onze website www.montfoort.nl kunt u een melding openbare ruimte doen en een afspraak inplannen bij het Klant Contact Centrum. Pagina 9

Pagina 11

Heeft u een mailing, digi-magazine of digitale vakbladen? Gebruik Online Touch: sportblad bladerbaar maken.

week 49 Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication